Verbruikersprofiel: Definisie van die ideale kliënt

'N Verbruikersprofiel is 'n manier om 'n verbruiker kategories te beskryf sodat hulle vir bemarkings- en advertensiedoeleindes gegroepeer kan word. Deur teiken adverteer na 'n spesifieke marksegment , kan maatskappye en bemarkers meer sukses in die verkoop van 'n spesifieke produk vind en wins verhoog. As 'n kort manier om oor verbruikers te praat, word marksegmente gereeld verteenwoordig deur verbruikersprofiele.

Die skep van die ideale verbruikersprofiel: kategorie basiese beginsels

Voordat jy selfs 'n produk aan potensiële kliënte begin bemark, is dit belangrik om tyd te neem om die ideale verbruikersprofiel vir jou produkte uit te sny.

Deur jou ideale kliënt te definieer, kan jy begin om patrone te identifiseer wat nuttig kan wees vir teikenadvertensies.

Om te begin kan verbruikers deur baie verskillende kategorieë geïdentifiseer word, soos:

Om te dink aan verbruikers in terme van die manier waarop hulle deur kategoriese vlakke voorgestel word, kan nuttig wees. Die eerste vlak bevat die mees algemene kategorieë vir die beskrywing van verbruikers, soos demografie, sosio-ekonomiese status en produkgebruik. Die tweede vlak brei die konsepte van die eerste vlak uit en sluit psigografie, generasie, geografie, geodemografie en voordele in. Basiese definisies van hierdie konsepte word hieronder gegee:

Demografiese: Eienskappe wat verband hou met ouderdom, stad of streek van verblyf, geslag, ras en etnisiteit, en samestelling van die huishouding.

Sosio-ekonomies: Eienskappe wat verband hou met huishoudelike inkomste, opvoedkundige bereiking, beroep, buurt en assosiasielede.

Brand affiniteit / Produkverbruik: Eienskappe wat verband hou met produkbetrokkenheid op grond van hul gedrag.

Psigografie: Eienskappe wat verband hou met lewenstyle, lewensfase, persoonlikheid, houdings, opinie en selfs stemgedrag.

Generasie: Eienskappe verwant aan 'n spesifieke identifiseerbare generasie kohorte groep.

Aardrykskunde: Eienskappe verwant aan die geografiese area waarin verbruikers woon en werk.

Geodemografie: Eienskappe wat geografie en demografie kombineer wat in identifiseerbare groepe kan groepeer.

Voordele gesoek: eienskappe wat verband hou met die voordele wat verbruikers soek wanneer hulle vir produkte en dienste koop.

Marknavorsers kan eie verbruikersprofiele ontwikkel, of hulle kan gebruik maak van panele van verbruikers wat volgens hul algemene eienskappe geklassifiseer is. Marknavorsingsverskafferfirmas maak dikwels hul verbruikersprofiele beskikbaar vir diskrete marknavorsingsprojekte wat vir hul marknavorsingskliënte by groot maatskappye uitgevoer word.

Enkele voorbeelde van marknavorsingskategorieë

Deur inligting van potensiële kliënte te verkry, kan jy begin om 'n duidelike prentjie te kry van hou van, afkeure en koopgedrag. Enkele voorbeelde van klassifikasie kategorieë wat marknavorsingsfirmas dikwels gebruik, sluit in:

ABC1 . 'N Algemene groepstrategie in die marknavorsingsbedryf is gebaseer op die professionele werksrol van 'n individu, 'n persoon wat as hoof van die huishouding aangewys word, of die hoof bydraer van inkomste aan 'n gesin. Hierdie groeperingstrategie word tipies na verwys as ABC1 , wat kortliks vir die eerste drie sosio-ekonomiese groepe in die taksonomie is.

Die groepering is soos volg:

Lifestage en ander spesiale groepe. Voorbeelde hiervan word meestal gekategoriseer volgens eie verbruikersnavorsing of sensusgebaseerde navorsing. Verskillende lande het spesifieke persentasies met elk van die lewensfases geassosieer. Die standaard taksonomie vir lewensfase groepe word hieronder getoon:

ACORN. Die marknavorsingsbedryf gebruik ook 'n verbruikersgroeptaksonomie bekend as ACORN. Die basis van ACORN kategorieë is geodemografiese segmentering. Met die gebruik van sensusdata hoofsaaklik, gebruik die taksonomie residensiële gebiede om verbruikers te kategoriseer. Poskode (poskode) kan geassosieer word met spesifieke ACORN-kategorieë. Omdat mense wat in wyk woon, geneig is om 'n hele aantal eienskappe te deel, kan die ACORN-metode om verbruikers te klassifiseer, sterker wees as 'n meer generiese klassifikasie gebaseer slegs op demografiese, ekonomiese of sosio-ekonomiese faktore. Die ACORN-kategorieë en hul verwante komponente word hieronder beskryf:

Ryk Presteerders - Kategorie 1

Stedelike voorspoed - Kategorie 2

Gemaklik af - Kategorie 3

Matige Middel - Kategorie 4

Harddruk - Kategorie 5

Skep Persone: Die Basiese

Die skep van 'n verbruikersprofiel of persona is 'n baie makliker taak sodra u bogenoemde inligting van huidige en potensiële kliënte versamel het. Profiele wat spesifieke segmente beskryf, sal jou toelaat om 'n persoon wat belangstel in jou produk te voorsien en jou beter te verstaan ​​wat hulle sal motiveer om jou besigheid te vind. Begin eenvoudig:

Sodra u 'n duidelike beeld het van die tipe kliënte wat u besigheid behoort te rig, kan u 'n bemarkingstrategie skep. Jou ideale kliënteprofiel sal jou help om diegene te bepaal waar, en hoe om potensiële verbruikers te bereik wat belangstel in wat jou besigheid bied.