Kommersiële motorbedekking

As u besigheid motors gebruik, moet u kommersiële motordekking koop. 'N besigheid motor beleid beskerm jou maatskappy teen finansiële verliese wat voortspruit uit motor ongelukke. Dit dek regsgedinge teen u firma deur persone wat beserings of skade gely het as gevolg van 'n motorongeluk waarvoor u maatskappy verantwoordelik is. Dit dek ook die koste van die herstel van u beskadigde voertuie.

Sake-eienaars moet nie staatmaak op 'n persoonlike motorbeleid om voertuie wat vir sakedoeleindes gebruik word, te dek nie.

Persoonlike beleid is ontwerp om individue en hul familielede te dek. Hulle is nie geskik vir besighede nie, aangesien dit dikwels besigheidsverwante uitsluitings bevat. Persoonlike beleide ontbreek ook die buigsaamheid en breë dekking wat deur kommersiële motorbeleid gebied word.

I. Besigheid Auto-beleid (BAP)

Baie versekeraars wat kommersiële outomatiese dekking- uitgawe beleid op standaard vorms gepubliseer deur ISO skryf . Die ISO-kommersiële motorbeleid word die Business Auto Policy (BAP) genoem. Die term beleid beteken 'n volledige versekeringskontrak. 'N BAP bestaan ​​gewoonlik uit 'n outomatiese dekkingsvorm, die motorverklarings en verskeie endossemente . Die ISO Business Auto-beleid is baie veelsydig. Dit kan gebruik word om baie verskillende soorte besighede, beide groot en klein, in 'n wye verskeidenheid nywerhede te verseker. 'N Breë keuse van endossemente is beskikbaar sodat die dekking kan verander soos nodig.

Sommige versekeraars gebruik hul eie eie kommersiële motorvorms eerder as ISO-vorms.

Ander gebruik 'n kombinasie van ISO-vorms en eie endossemente.

II. Besigheid Auto Dekking Vorm

Die ruggraat van die ISO BAP is die Business Auto Cover Form. Hierdie vorm bevat die sleutelelemente van die beleid. Dit bestaan ​​uit vyf afdelings wat hieronder bespreek word.

Afdeling I, Onderdekte motors: In die eerste afdeling word die betekenis van "gedekte motors" verduidelik.

In wese is voertuie onder 'n bepaalde dekking 'gedek motors' as jy 'n premie betaal het om hulle vir daardie dekking te verseker. Die BAP gebruik 'n stel numeriese simbole om die tipes voertuie wat gedek word, te identifiseer. Hierdie simbole, genoem ' n outomatiese simbool , bevat die nommers 1 tot 9 plus 19. Elke simbool verteenwoordig 'n kategorie gedekte motors. Byvoorbeeld, simbool 1 beteken "enige motor" terwyl simbool 2 beteken "slegs motors in besit".

Die verklaringsafdeling van u polis dui die voertuie aan wat "gedek motors" is vir elke dekking wat u gekoop het. Veronderstel byvoorbeeld dat u aanspreeklikheidsdekking vir alle soorte motors gekoop het. Dit sluit in motors wat u maatskappy besit, motors wat dit huur, en motors wat dit nie besit nie. U het ook fisiese skade dekking gekoop vir motors wat u maatskappy besit. U beleidsverklarings toon simbool 1 (enige motor) langs aanspreeklikheidsdekking, en simbool 2 (slegs motors in besit) langs fisiese skade dekking.

Afdeling II, Aanspreeklikheid Dekking: Afdeling II verduidelik kommersiële outomatiese aanspreeklikheid dekking . Hierdie dekking beskerm jou firma teen derdeparty-eise as gevolg van ongelukke veroorsaak deur voertuie wat in jou besigheid gebruik word. Outomatiese aanspreeklikheid dekking is belangrik omdat motor ongelukke groot regsgedinge kan genereer teen jou firma.

U mag hierdie dekking nodig hê, selfs al het u besigheid nie enige voertuie besit nie. Huurvoertuie en motors wat deur werknemers besit word, skep risiko's as hulle in jou besigheid gebruik word. As 'n motorvoertuig of werknemer in besit is van 'n ongeluk en die bestuurder skuldig is, kan u maatskappy aanspreeklik gehou word vir enige beserings wat deur derdepartye veroorsaak word.

Kommersiële outomatiese aanspreeklikheidsdekking beskerm u firma teen derdeparty-eise vir liggaamlike besering of skade aan eiendom wat veroorsaak word deur 'n ongeluk wat voortspruit uit die gebruik van 'n motor. Dit bied ook 'n mate van dekking vir besoedelingskoste wat voortspruit uit 'n motorongeluk.

Wie is 'n versekerde: Vir 'n aanspreeklikheidseis wat deur die BAP gedek word, moet dit voortspruit uit 'n ongeluk wat veroorsaak word deur 'n bedekte motor. Daarbenewens moet die eis teen 'n versekerde ingedien word.

Die partye wat kwalifiseer as versekeraars onder aanspreeklikheidsdekking word beskryf in 'n paragraaf getiteld Wie is 'n Versekerde. Dit sluit die volgende in:

Van die drie soorte versekerdes word u die breedste vlak van dekking gegee. Jy is bedek vir enige motor wat gedek is . Watter motors is "bedek" hang af van die simbole wat verskyn langs aanspreeklikheidsdekking in die verklaringsafdeling van u polis. Jy is 'n versekerde of jy die motor bestuur as die ongeluk plaasvind. Dit is belangrik omdat werkgewers aanspreeklik is vir nalatige dade van hul werknemers . As u gedagvaar word as gevolg van 'n motorongeluk wat veroorsaak word deur 'n nalatige werknemer, moet u vir die eis gedek word.

Let daarop dat maatskappypartners en werknemers nie versekerd is terwyl hulle voertuie besit wat hulle persoonlik besit nie. Sulke voertuie word beskou as motors wat nie in besit is nie omdat hulle nie deur u besit word nie (die versekerde genoem).

Die omnibus-klousule bied outomatiese dekking vir enigiemand wat aanspreeklik gehou kan word vir 'n motorongeluk wat deur u of 'n permissiewe gebruiker veroorsaak word. Hierdie klousule elimineer die behoefte aan bykomende versekerde endossemente onder die BAP.

Terwyl kommersiële motoraanspreeklikheidsversekering relatief breë dekking bied, dek dit nie elke eis nie. Sekere vorme van eise word uitgesluit. Hierdie is uiteengesit in die gedeelte vir aanspreeklikheid uitsluitings van die outomatiese dekkingsvorm.

Afdeling III, Fisiese Skade Dekking: Afdeling III van die motor dekking vorm beskryf kommersiële fisiese skade dekking. Om hierdie dekking te verstaan, moet u die verskil tussen fisiese skade en eiendomsbeskadiging verstaan. Fisiese skadeversekering is 'n eersteparty dekking. Dit dek skade aan motors wat deur u maatskappy besit word. Eiendomsskade dekking is 'n derde party (aanspreeklikheid) dekking. Dit dek skade aan ander persone se eiendom (insluitende motors) wat beskadig is in 'n motorongeluk waarvoor u of 'n ander versekerde verantwoordelik is.

Die BAP bied drie tipes fisiese skade dekking:

Afdeling IV, Sake-motorvoorwaardes: Die voorwaardes-afdeling bestaan ​​uit twee dele. Die eerste is van toepassing op verliese. Dit verklaar u verpligtinge onder die polis indien 'n ongeluk, eis of verlies plaasvind. Dit verduidelik ook hoe fisiese skadeverliese geassesseer en betaal word. Die tweede stel toestande is meer algemeen. Byvoorbeeld, dit definieer die dekking gebied , en verduidelik hoe jou beleid sal geld wanneer ander versekering bestaan.

Afdeling V, Definisies: Die laaste afdeling bevat die beleidsdefinisies . Hierdie deel van die vorm verduidelik die betekenis van sleutelterme in die beleid, soos motor- en mobiele toerusting .

III. Bykomende dekking en wysigings

Die Business Auto Dekkingsvorm bevat slegs twee dekkings: outomatiese aanspreeklikheid en fisiese skade. Ander dekkings en dekking wysigings kan bygevoeg word deur 'n endossement.

Bykomende dekking: Hier is drie dekkings wat dikwels by 'n kommersiële motorbeleid gevoeg word.

Let daarop dat 'n aparte UM / UIM-endossement in elke staat van toepassing is. Net so is 'n afsonderlike nie-fout endossement van toepassing in elke staat wat geen foute wetgewing opgestel het nie.

Dekking Wysigings: ISO bied 'n wye verskeidenheid van endossemente wat gebruik kan word om die dekking te verander onder die Sake-outomatiese beleid. Hier is 'n paar voorbeelde:

Baie versekeraars bied "verbreding" endossemente wat by die standaard ISO-motorbeleid gevoeg kan word. Hierdie endossemente bevat tipies dekkingverbeterings onder beide aanspreeklikheid en fisiese skade. Hulle is 'n gerieflike manier om 'n groep bedekkings teen 'n billike prys te bekom. Omdat die endossemente nie standaard is nie, wissel dit baie van een na die volgende.