Wat is 'n Omnibus-klousule?

Die meeste kommersiële motorbeleide bevat "catch-all" bewoording wat dikwels na verwys word as die omnibus-klousule. Die klousule is in die afdeling Auto-aanspreeklikheid onder die opskrif Wie is 'n versekerde . Hierdie artikel sal die doel van die klousule verduidelik en hoekom dit belangrik is.

Wie is 'n versekerde

Wie kwalifiseer as 'n versekerde onder kommersiële motor aanspreeklikheid dekking ? Die antwoord kan gevind word in 'n paragraaf getiteld Wie Is 'n Versekerde.

Hierdie paragraaf bevat drie kategorieë partye (persone of entiteite) wat as versekerdes beskou word onder aanspreeklikheidsdekking. Dit sluit in:

  1. U Dit is die naam versekerde, wat beteken die persoon of entiteit wat in die verklarings gelys word.
  2. Toelaatbare Gebruikers Enigeen wat 'n gedekte motor gebruik met u toestemming is 'n versekerde.
  3. Wederregtelike Aanspreeklike Partye Hierdie kategorie sluit in enige persoon wat aanspreeklik is vir die gedrag van die genoemde versekerde of 'n permissiewe gebruiker.

Die derde klousule hierbo genoem word die omnibus- klousule as gevolg van sy breë bewoording.

Dek Vicarious Aanspreeklikheid

Die omnibus-klousule dek outomaties enigiemand wat aanspreeklik gehou kan word vir jou nalatigheid of vir die nalatigheid van 'n permissiewe gebruiker. Dit is, dit dek enige persoon wat aanspreeklik is vir nalatigheid wat deur u (die genoemde versekerde) of 'n gemagtigde bestuurder begaan is.

Vicarious aanspreeklikheid beteken aanspreeklikheid wat aan iemand toegeskryf word, alhoewel daardie party nie 'n nalatige daad gepleeg het nie.

'N Persoon of maatskappy mag onderworpe wees aan iemand anders se nalatigheid as gevolg van 'n regsverhouding.

'N Werkgewer kan aanspreeklik gehou word vir 'n motorongeluk wat veroorsaak word deur 'n nalatige werknemer . Dit is omdat werkgewers onder die gemenereg aanspreeklik is vir nalatige dade wat hul werknemers in die loop van hul diens pleeg.

In sommige gevalle kan 'n algemene kontrakteur aanspreeklik gehou word vir beserings opgedoen deur 'n derde party in 'n motorongeluk wat veroorsaak word deur 'n nalatige onderaannemer. As die algemene kontrakteur as gevolg van die ongeluk gedagvaar word, kan hy of sy gedek word vir die pak onder die omnibus-klousule in die motor se polis van die subkontrakteur. Hier is 'n voorbeeld.

voorbeeld

Besige Bouers is 'n algemene kontrakteur wat gehuur is om 'n kantoorgebou te bou. Easy Electric is 'n elektriese kontrakteur wat deur Besige Bouers gehuur word om bedrading in die nuwe gebou te installeer. Jim werk vir Besige Bouers as 'n werkplek toesighouer. Een dag vra Jim vir Ed, 'n Easy Electric-werknemer, om 'n groot vrag bouvoorraad by 'n pakhuis af te haal en die items na die werksplek te vervoer. Die enigste beskikbare voertuig is 'n bakkie wat deur Easy Electric besit word. Ed is bekommerd dat die bakkie te klein is om so 'n groot las te dra, maar Jim verwerp sy besorgdheid. Hy sê die voorraad is dringend nodig en Ed moet haastig wees. Ed voldoen en ry af om die voorrade op te tel.

Ed kom terug na die werksplek in die konfytverpakte bakkie wanneer die vragmotor omslaan op 'n motor wat deur Jane bestuur word. Jane is beseer en sukkel Easy Electric vir liggaamlike besering .

Sy doen ook 'n beroep op Besige Bouers en beweer dat Besig aanspreeklik is vir die ongeluk. Jane beweer dat die ongeluk plaasgevind het toe die vragmotor onder leiding van 'n Besige Bouers-toesighouer bestuur is. Jim het geweet (of moes geweet het) dat 'n oorlaaide bakkie 'n gevaar was wat tot 'n motorongeluk kon lei. Alhoewel geen Besige werknemer die vragmotor bestuur het toe die ongeluk plaasgevind het nie, is die algemene kontrakteur aanspreeklik vir Jane se besering.

Besige Bouers sal waarskynlik kwalifiseer vir dekking onder die omnibus-klousule in Easy Electric se kommersiële motorbeleid . Besig is 'n versekerde omdat dit aanspreeklik is vir die optrede van 'n Easy Electric-werknemer.

Geen endossemente benodig nie

Die omnibus-klousule elimineer die behoefte aan bykomende versekerde endossemente onder 'n kommersiële motorbeleid. Enigeen wat aanspreeklik is vir die gedrag van die genoemde versekerde of 'n permissiewe bestuurder, word outomaties gedek.

In die vorige voorbeeld is Busy Builders gedek onder 'n versekerde onder Easy Electric se motorbeleid. Geen endossement is nodig nie.

Let daarop dat die omnibus-klousule in die kommersiële motorbeleid slegs van toepassing is op aanspreeklikheid. Dit sal nie iemand se regstreekse aanspreeklikheid vir 'n motorongeluk dek as die persoon nie onder die polis verseker is nie.