Die Betekenis van Vreemde Aanspreeklikheid

Wettige aanspreeklikheid beteken aanspreeklikheid wat aan een party opgelê word weens die dade van iemand anders. Dit is nie gebaseer op nalatigheid nie. Wettige aanspreeklikheid staan ​​ook bekend as toegerekende aanspreeklikheid.

'N saak van beheer

Wettige aanspreeklikheid ontstaan ​​as gevolg van 'n spesiale verhouding tussen twee partye. Tipies, een party oefen 'n soort beheer oor die tweede party. Die party in beheer kan aanspreeklik gehou word indien die tweede party nalatig optree en 'n derde party per ongeluk beseer.

Wettige aanspreeklikheid is 'n tipe streng aanspreeklikheid, wat beteken dat dit nie op skuld berus nie. 'N Partytjie kan wederregtelik aanspreeklik gehou word vir 'n besering, alhoewel hy of sy niks persoonlik verkeerd gedoen het nie.

Besigheidsverhoudinge

Daar is 'n aantal besigheids verhoudings wat kan plaasvervangende aanspreeklikheid skep. Hier is 'n paar voorbeelde:

Werkgewer-werknemer

Werkgewers kan aanspreeklik gehou word vir nalatigheid wat deur hul werknemers gepleeg word. Die werkgewer se aanspreeklikheid is afkomstig van 'n regsteorie, genaamd respondeat superior (Latyn vir "laat die meester antwoord"). Die verhouding tussen werkgewer en werknemer word dikwels 'n meester-bediende verhouding genoem. Dit is omdat die werkgewer (meester) beheer oor sy werknemers (bediendes) het. So kan werkgewers gedagvaar word deur derde partye wat beseer is in ongelukke wat veroorsaak word deur nalatige werknemers.

Vennootskap-Partner

Vennote tree namens 'n vennootskap op. So kan 'n vennootskap wesenlik aanspreeklik gehou word vir nalatigheid wat deur 'n vennoot gepleeg word.

Byvoorbeeld, 'n vennoot in 'n regsfirma laat nalatig 'n verlengsnoer oor sy kantoor gedrapeer. 'N Kliënt wat die kantoor besoek, trek oor die koord en breek sy been. Toe die ongeluk plaasgevind het, het die vennoot (die nalatige party) sy pligte as prokureur tot voordeel van die vennootskap verrig.

Gevolglik kan die vennootskap wesenlik aanspreeklik gehou word vir die kliënt se besering.

Korporasie-Direkteur of Uitvoerende Beampte

Korporatiewe direkteure en uitvoerende beamptes vervul hul pligte namens die korporasie. Gevolglik kan 'n korporasie aanspreeklik gehou word vir nalatigheid wat deur sy direkteure en beamptes gepleeg word.

Voertuig Eienaar-Toestemming Gebruiker

Wettige aanspreeklikheid kan van toepassing wees op 'n voertuig eienaar wat 'n ander persoon toelaat ('n permissiewe gebruiker genoem) om die motor te bestuur. Gestel Steve besit 'n motor wat hy aan Bart len. Terwyl hy Steve se voertuig bestuur, veroorsaak Bart per ongeluk 'n ongeluk waarin Lisa beseer word. As die eienaar van die voertuig, kan Steve vir Lisa vir haar besering aanspreeklik gehou word.

Algemene Aanspreeklikheidsbeleide

Behalwe vir eenmansake, kan besighede nie self dade doen nie. Hulle tree slegs op deur hul werknemers, uitvoerende beamptes en ander sleutelpersone. Besighede word gedek onder algemene aanspreeklikheidsbeleide vir hul aanspreeklikheid vir nalatige dade wat deur hierdie individue gepleeg word.

Liggaamlike besering of eiendomskade Aanspreeklikheid dek somme wat die versekerde wettiglik verplig is om skade te betaal as gevolg van liggaamlike besering of eiendomskade . Die versekerde se wettige verpligting word gedek of dit voortspruit uit die versekerde se eie nalatigheid of van nalatigheid wat deur iemand anders gepleeg is.

As u firma onder 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid verseker is, word dit gedek vir sy aanspreeklikheid vir nalatigheid wat deur sy werknemers, vrywilligers en ander persone wat namens hom optree, gepleeg word.

Kommersiële motorbeleide

As u 'n kommersiële motorbeleid gekoop het, moet u firma as die versekerde in die verklarings gelys word. As die genoemde versekerde, word u firma gedek vir sy aanspreeklikheid vir ongelukke as gevolg van die gebruik van enige motor wat gedek is. Die motorvoertuie wat as gedekte motors gekwalifiseer word , hang af van die simbole wat in die verklarings voorkom.

Die motor se polis dek die regsverpligting van u firma om skadevergoeding te betaal vir liggaamlike besering of skade aan eiendom wat veroorsaak word deur 'n ongeluk, indien die ongeluk die gevolg is van die gebruik van 'n motor. Jou wettige verpligting word gedek of dit voortspruit uit jou nalatige gebruik van 'n motor (as jy 'n eenmansaak is) of die nalatigheid van 'n werknemer of ander permissiewe gebruiker.