Redes waarom die bruto en die bydrae marges verskil

Soms kan beleggers en selfs maatskappybestuurders die bruto marge vir die bydrae miskyk . Dit is 'n verkeerde aanname. Die bruto winsmarge van 'n maatskappy is nie dieselfde as die maatskappy se bydrae nie.

Bruto Marge

Bruto winsmarge - ook genoem "bruto marge" - is 'n algehele maatstaf van die totale wins op verkope wat 'n maatskappy maak nadat slegs die koste wat direk verband hou met produksie, afgetrek word.

As sodanig wys dit nie die maatskappy se algehele winsgewendheid nie. In plaas daarvan bepaal dit die verhouding tussen produksiekoste en totale verkoopsinkomste. Bruto winsmarge verskyn op 'n maatskappy se inkomstestaat as die verskil tussen verkoopsinkomste en koste van goedere verkoop:

Bruto winsmarge = totale verkoopsinkomste - totale direkte koste van goedere verkoop

Bydrae marge

Terwyl die bruto winsmarge die algehele winsgewendheid van 'n maatskappy bepaal, toon die bydrae die bruto winsbydrae van 'n gegewe produk of groep produkte wat deur die maatskappy aangebied word. Bruto marge is 'n groepsfoto; bydraemarge is individuele snapshots. Bydrae word bereken deur eers die inkomste wat uit die verkope van 'n bepaalde item verkry word, te vestig, en daarna af te trek van alle direkte produksiekoste wat met dieselfde item verband hou, en dan die resultaat deur die inkomstesyfer te verdeel.

Bydrae Margin = (inkomste uit verkope van 'n item - produksiekoste vir die item) ÷ inkomste uit verkope van die item

Wat die bydrae aan jou vertel, is hoe winsgewend een item in 'n produklyn is in vergelyking met 'n ander. Die bydrae is 'n afsonderlike momentopname.

Die voordele van die bydraes van die bydrae is relatief eenvoudig: as 'n item se bydrae, wat as 'n persentasie van winsgewendheid bepaal word, die laagste in 'n maatskappy se produkreeks is, kan die firma die kwessies van die betrokke produk aanspreek, óf deur die prys te verhoog of deur Op enige manier kan die produk se veranderlike produksiekoste of, indien nodig, die produk vervang met 'n ander produk met groter winspotensiaal.

Die nut van die bruto marge en die bydraemarge

Baie jare gelede het die New Yorker 'n treffende spotprent gehad wat 'n uitvoerende hoof op 'n vliegtuigproduksielyn het wat met sy voorman kon praat. Hy het verward dat hy nie die knelpunt kan vind wat die produksie vertraag en die koste van sy vliegtuie verhoog nie.

Bo hom, in 'n hok wat ons sien (maar dat hulle nie) nie, is 'n benadering van die figuur in "Whistler's Mother." Agter haar is 'n groot stapel vliegtuigstoelkussings. Op die voorgrond sien ons haar in die proses om 'n enkele kussing met die hand te borduur. Die vliegtuigmaatskappy se bruto marge weerspieël die algehele verlies aan winsgewendheid. Die bydrae vertel ons meer oor waar en hoe die probleem ontstaan.

Die onderste lyn

Beide finansiële verhoudings gee ons nuttige inligting oor 'n maatskappy.

Bruto Marge assesseer 'n maatskappy se algemene vermoë om winsgewende produkte te bemark - noodsaaklike inligting wanneer 'n maatskappy byvoorbeeld vir belegging geëvalueer word. Bydrae Marge zoom in en stel 'n maatskappy in staat om die winsgewendheid van individuele produkte krities te evalueer, veral in verhouding tot ander in die maatskappy se produkreeks.

Geen van hierdie verhoudings is egter hoofsaaklik ontwerp om 'n maatskappy se algehele finansiële lewensvatbaarheid te bepaal nie. Uitgesluit van beide verhoudings is 'n maatskappy se vaste koste - onder andere koste verbonde aan gesalariseerde werknemers en bestuurders en ander koste verbonde aan sy fisiese plant.

Twee maatskappye kan soortgelyke bruto marge- en bydrae-verhoudings hê, maar as een maatskappy se uitvoerende beamptes hoë salarisse en voordele trek en die maatskappy se fisiese plantkoste ook hoog is, sal dit baie minder geneig wees om te slaag as die ander maatskappy wat daarin slaag om dit vas te hou. koste laag.