Die Besigheid Definisie van Ekwiteit

As individu word ekwiteit gedefinieer as die kwaliteit van billikheid en onpartydigheid, wat geweldige eienskappe van 'n kleinbesigheidseienaar is. In finansies verwys aandele egter gewoonlik na die waarde van 'n bate na aftrekking van die waarde van laste. Vir 'n besigheid is ekwiteit die som van verdienste, voorraad en ander bates, minus bokoste, lenings en ander laste.

6 Verskillende vorme van ekwiteit in besigheid

Alhoewel die term ekwiteit altyd 'n soort besigheidswaarde verteenwoordig, het dit veelvuldige gebruike om die besonderhede van besigheidswaarde in verskillende scenario's te beskryf:

  1. 'N Eiendomsbelang in 'n maatskappy soos verteenwoordig deur sekuriteite of voorraad. As die besitvoorraad in 'n maatskappy is wat nie in die openbaar verhandel word nie, word dit private ekwiteit genoem. Ekwiteit beteken die eienaarskapsbelang van beleggers in 'n besigheidsfirma . Beleggers kan aandele in 'n firma in die vorm van gewone aandele of voorkeuraandele besit. Aandele-eienaarskap in die firma beteken dat die oorspronklike sake-eienaar nie meer 100 persent van die firma besit nie, maar die eienaarskap van ander aandele deel.
  2. Op 'n maatskappy se balansstaat word ekwiteit verteenwoordig deur die volgende rekeninge: gewone aandele, voorkeurvoorraad, ingeboude kapitaal en behoue ​​verdienste .
  3. As jy 'n belegger in die aandelemark is, is aandele aandele, een van die hoofbateklasse in jou portefeulje.
  4. As jy 'n belegger in die aandelemark is en met margehandel handel, verteenwoordig ekwiteit die waarde van sekuriteite in 'n marge-rekening minus wat van die makelaarshuis geleen is.
  1. As u praat oor eiendoms-, ekwiteit- of reële eiendomswaarde, is die verskil tussen die billike markwaarde van die eiendom en die saldo op die verband.
  2. As u besigheid bankrot gaan en u moet likwideer, word die bedrag van die oorblywende (indien enige) geld nadat die besigheid sy krediteure terugbetaal, "eienaarskapseiendom" of risikokapitaal of aanspreeklike kapitaal genoem.

Die gebruik van elk van hierdie terme hang af van konteks. Al hierdie vorms van ekwiteit deel 'n basiese draad. Hulle vergelyk elkeen basies met die som van verdienste, voorraad en ander bates, minus bokoste, lenings en ander laste.

Positiewe en negatiewe ekwiteitsvoorbeeld

Gestel Joe wil sy besigheid, Joe se uitstekende rekenaarherstel, verkoop. Hy besit nie die gebou waarin hy woon nie, maar hy het $ 10,000 aan toerusting en $ 5000 in rekeninge ontvangbaar van sy kliënte. Tussen sy bouhuur en lenings skuld hy $ 5000. Terwyl dit 'n te simplistiese siening is, het Joe $ 10,000 in sy besigheid.

Ekwiteit kan ook negatief wees. As Joe meer as $ 15 000 in lenings en ander skuld verskuldig was, sou sy aandele posisie negatief wees.

By die berekening van ekwiteit en die waarde van bates, veral vir groter maatskappye, kan hierdie bates beide tasbare en ontasbare bates insluit. Tasbare bates is dinge wat jy kan raak, soos voorraad of eiendom. Ontasbare bates mag die maatskappy se reputasie en handelsmerkidentiteit of handelsmerkbillikheid insluit.

Hierdie soort ekwiteit word opgebou deur jare van besigheid en suksesvol diens aan jou kliëntebasis. Dit word die maklikste geïllustreer in die verskil tussen 'n bekende handelsmerk en 'n generiese handelsmerk.

As jy inkopies doen, kan jy vir 'n handelsmerk-item bereik omdat jy dit ken en vertrou en nie die generiese handelsmerk kies nie, alhoewel dit minder kos.