Mark tot boek finansiële verhouding

Die mark om finansiële verhouding te boek, wat ook die prys-tot-boek-verhouding genoem word, meet die markwaarde van 'n maatskappy met betrekking tot sy boekwaarde of rekeningkundige waarde.

Boekwaarde Vs. Markwaarde

Die markwaarde van die maatskappy is sy waarde op enige tydstip soos bepaal deur die finansiële mark en is bloot die produk van die aandeelprys, die totale aantal aandele wat uitstaande is.

Die boekwaarde, in teenstelling hiermee, is die netto batewaarde van die maatskappy - sy totale tasbare bates (soos eiendom en masjinerie) minus waardevermindering minus laste:

Boekwaarde = netto batewaarde

Netto Batewaarde = Tasbare Bates - Waardeverminderingsverpligtinge

Let daarop dat ontasbare bates, soos 'n maatskappy se patente, nie by boekwaarde ingesluit is nie. Die weglating van ontasbare bates in die berekening van Netto Batewaarde is 'n rekeningkundige noodsaaklikheid, aangesien dit gewoonlik die geval is dat terwyl 'n tasbare bate se huidige waarde maklik opgespoor kan word deur sy oorspronklike koste te bepaal, dan waardevermindering aftrek, 'n ontasbare bate se huidige waarde kan 'n saak van mening of moeilik om te bepaal. "Klandisiewaarde" is byvoorbeeld 'n ontasbare bate wat 'n trotse sake-eienaar mag glo dat dit redelik waardevol is, terwyl 'n bankier kan daarop let dat dit net soveel waarde het as wat die algemene gesondheid van die onderneming bepaal. As die besigheid misluk, kan klandisiewaarde uiteindelik tot nul val.

Mark tot boek finansiële verhouding

Die mark om finansiële verhouding te boek hou, is gelyk aan die markwaarde van die maatskappy gedeel deur sy boekwaarde:

Mark tot Boek Finansiële Verhouding = Markwaarde ÷ Boekwaarde

Normaalweg sal 'n maatskappy se aandeelprys groter wees as sy boekwaarde, omdat die aandeelprys die beleggers se skatting van die winsgewendheid van die maatskappy in ag neem - hoe goed dit sy bates gebruik - en sluit die beste raai van die toekomstige waarde van die maatskappy in.

Die boekwaarde maak daarenteen geen skatting van hoe goed die maatskappy sy bates gebruik om verdienste te verdien nie en nie rekening hou met inkomstegroei of enige ander finansiële parameters wat die toekomstige verdienste in ag neem nie.

Hoe die mark-tot-boek-verhouding gebruik word

Sekuriteitsanaliste en beleggers kyk na die mark na boekverhouding as een aanduiding van die waarde. Die boekwaarde is nie heeltemal dieselfde as die maatskappy se likwidasie waarde nie - wat aandeelhouers kan herstel in die geval van 'n bankrotskap - maar dit kom baie nader as markwaarde om die slegste gevalwaarde van die maatskappy te evalueer.

Die boekwaarde kan steeds 'n swak maatstaf van 'n maatskappy se waarde wees as dit in 'n vakuum ontleed word, aangesien dit nie die betekenis van verdienstegroei (of sy gebrek daaraan) in ag neem nie, en dit laat sekere bates, soos die patente wat deur die maatskappy gehou word uit die vergelyking. Omdat bates soos patente ontasbaar is, eerder as tasbare bates, word dit nie in boekwaarde ingesluit nie. Maar vir sekere maatskappye - farmaseutiese produkte is een voor die hand liggende voorbeeld - hul patente kan die maatskappy se waardevolste bates wees.

Ten spyte van hierdie beperkinge, kan die vergelyking van die mark om verhoudings van maatskappye in dieselfde marksektor te bespreek waardevolle insigte lewer oor hoe die mark een maatskappy vergelyk in vergelyking met sy mededingers.

Die markprys tot boekverhouding van 'n maatskappy wat sy mededingers ver oorskry, kan oorwaardeer word. Aan die ander kant kan dit weerspieël 'n maatskappy se geskiedenis van beter verdienste groei en die vertroue wat beleggers plaas in sy vermoë om voort te gaan om sy mededingers te oortref.