Beskerming van jou eiendom teen vandalisme

Feitlik alle besigheidseiendom is onderhewig aan vandalisme. Hierdie artikel sal verduidelik hoekom en waar vandalisme voorkom, en wat jy kan doen om te voorkom dat die daders jou besigheid tref. Dit sal ook verduidelik hoe u u besigheid kan beskerm deur kommersiële eiendomsversekering te koop .

Hoekom en Waar dit voorkom

Die term vandalisme beteken gewoonlik die opsetlike beskadiging, vernietiging of skending van iemand se eiendom sonder die eienaar se toestemming.

Vandale kan beoog om geboue, persoonlike eiendom of albei te rig. Volgens die Stedelike Instituut staak vandale gewoonlik in die laat aand ure wanneer sake-eiendom onbewaak is. Jeugdige oortreders mag in die namiddag dade doen, nadat die skool uitgelaat het.

Vandale fokus dikwels op openbare of semi-openbare eiendom soos busse, treinstasies en straattekens. Hulle sal ook privaat eiendom tref wat maklik toeganklik is vir openbare plekke. Sommige vandale het 'n agenda. Byvoorbeeld, 'n persoon wat kwaad is vir 'n bank, kan wraak neem deur spuitverf wat in besit is van eiendom. Ander tree uit verveeldheid of 'n begeerte om politieke oortuigings of bende affiliasies uit te druk. Baie dade van vandalisme is misdade van geleenthede. Geboue word getref omdat hulle onbeskerm en maklik toeganklik is.

Effekte van vandalisme

Vandalisme kan op verskeie maniere jou besigheid beïnvloed. Eerstens kan dit jou eiendom beskadig. Beskadigde of gebrekkige eiendom vereis tyd, moeite en geld om te herstel.

Tweedens kan vandalisme veroorsaak dat u besigheid inkomste verloor as die vandaliseerde eiendom noodsaaklik is vir u bedrywighede en nie gebruik kan word nie.

Derdens kan graffiti, dump afval en ander vorme van ontevredenheid 'n negatiewe uitwerking hê op jou maatskappy se beeld. Sodanige skade kan die potensiële kliënte daarvan weerhou om u perseel te betree.

Ten vierde kan vandalisme die waarde van jou eiendom verlaag. Eiendom wat beskadig of beskadig is, kan onaantreklik wees vir potensiële kopers of huurders. Ten slotte kan sommige tipes vandalisme, soos gebroke vensters, liggaamlike besering aan werknemers of besoekers veroorsaak.

Voorkoming van vandalisme

U kan nie alle dade van vandalisme teen u besigheid voorkom nie. U kan egter vandalisme ontmoedig om u eiendom te tref deur die onderstaande stappe te doen. Bykomende voorstelle vir vandalisering is beskikbaar op die webwerf van die Stedelike Instituut .

Eiendomsversekering

Die meeste klein sake-eienaars wat kommersiële eiendomsversekering koop, kies beleide wat op alle risiko-vorms geskryf is. Hierdie vorms sluit selde uit vandalisme, so hierdie gevaar word gewoonlik gedek. Baie genoem gevare vorms, insluitend die ISO Basiese en Breë Oorsake van Verliesvorme, sluit ook vandalisme in as gedek. Die genoemde gevare vorm egter tipies die verlies of skade wat deur diefstal veroorsaak word, uitsluit. Diefstalverliese word uitgesluit, behalwe vir skade aan geboue wat veroorsaak word deur inbrekers wat in of uit 'n gebou inbreek.

Die meeste risiko-vorms definieer nie die term vandalisme nie. Hierdie woord word gedefinieer in baie genoem gevare vorms. Onder die ISO-basiese en breë vorms wat hierbo aangehaal word, beteken vandalisme opsetlike en kwaadwillige skade aan of vernietiging van die beskryf eiendom.

Twee gevare wat in samewerking met vandalisme mag voorkom, is oproer en burgerlike oproer . Hierdie gevare word gewoonlik onder beide genoemde gevare en alle risiko-eiendomsvorme gedek. Wanneer mense gewelddadige dade pleeg tydens 'n siviele versteuring, rig hulle dikwels besigheid in besit van eiendom. Eiendom wat deur onluste gevandaliseer is, kan onderhewig wees aan plundering. Opskietery word normaalweg bedek met onluste en burgerlike oproer.

Vakante geboue

Vakante geboue is hoogs vatbaar vir vandalisme. Gevolglik bevat baie eiendomsbeleide 'n vakaturevoorsiening soos die een in die ISO-eiendomsbeleid. Hierdie klousule skakel die dekking uit vir verliese wat veroorsaak word deur vandalisme (en verskeie ander gevare) indien die gebou vir meer as 60 opeenvolgende dae vakant is.

Die betekenis van vakant wissel afhangende van of die versekerde 'n huurder of 'n verhuurder is. Indien die versekerde 'n huurder is, is die eenheid of suite wat deur die polishouer gehuur word, onbebou as dit nie genoeg besigheids persoonlike eiendom bevat vir die versekerde om sy gewone bedrywighede te bedryf nie. As die versekerde die geboueienaar is, is die gebou vakant as minder as 31 persent daarvan gebruik word deur die eienaar of huurder om sy gebruike te bedryf. Die vakaturevoorsiening verskyn in die polisvoorwaardes .

As 'n gebou wat jy besit of huur, vir meer as 60 dae vakant is, kontak jou versekeraar. U versekeringsmaatskappy kan ' n endossement aanbied wat 'n vakaturepermit genoem het wat die vakatureklousule vir 'n tydperk opskort. Die endossement mag slegs beskikbaar wees as u seker maak dat die gebou voldoende beskerm word teen vandale, vries en ander gevare.