Werknemersdiefstal Dekking

Werknemersdiefstal dekking, soos sy naam suggereer, beskerm besighede teen eiendomsdiefstal wat deur werknemers aangewend word. Dit word ook die dekking vir werknemer oneerlikheid genoem. Dekking van werknemerdiefstal mag alleen of in samewerking met ander misdaaddekkinge, soos Rekenaarbedrogdekking , onder 'n kommersiële misdaadbeleid geskryf word. Misdaaddekking is 'n soort kommersiële eiendomsversekering .

Baie versekeraars wat misdaaddekkings bied, gebruik standaard ISO- misdaadbeleidsvorms.

Ander het hul eie misdaadvorms ontwikkel. Versekeraars se misdaadvorms is dikwels verbeterde weergawes van die ISO-vorms.

Onmiddellike versus vertraagde ontdekking

Baie werknemer diefstal word ontdek kort nadat hulle plaasvind. 'N Werknemer van joune breek 'n nag in u kantoor in deur 'n buitevlek te verslaan. Die werknemer steel dan 'n rekenaar. As jy by jou kantoor aankom, sien jy die volgende oggend onmiddellik die gebreekte glas en die vermiste rekenaar.

Ander misdade word nie tot lank nadat hulle plaasgevind het, ontdek nie. Byvoorbeeld, 'n werknemer verduister fondse van jou maatskappy oor 'n tydperk van agt maande. U ontdek nie die verlies tot 'n jaar nadat sy u werk verlaat het nie. Die werker was in staat om haar optrede te verberg omdat sy bekend was met jou maatskappy se interne beheer (of die gebrek daaraan).

Verlies Volgehou Versus Ontdekking

Misdaadbeleid kan van toepassing wees op óf 'n ontdekking of 'n verlies-volgehoue grondslag.

'N Verlengde beleid hou ooreen met 'n voorvalpolis. Dit dek verlies as gevolg van 'n gebeurtenis wat gedurende die polisperiode plaasvind. Diefstal wat voorkom voordat die polis begin of nadat dit verstryk, word nie gedek nie.

'N Ontdekkingsbeleid is soortgelyk aan 'n aanspreeklikheidsbeleid. Dit dek verlies as gevolg van 'n voorval wat enige tyd plaasvind indien die verlies tydens die polisperiode ontdek word.

Werkgewers moet twee keer dink voordat hulle van 'n ontdekking na 'n verliesversekerde vorm oorgaan. Indien 'n verlies gedurende die tydperk van die ontdekkingsbeleid plaasgevind het, maar dit tydens die verliesversekerde beleid ontdek word, sal die verlies nie gedek word nie.

Werknemersdiefstal

Werknemerdiefstal dekking is van toepassing op verlies of skade aan geld, sekuriteite of ander eiendom wat voortspruit uit diefstal wat deur 'n werknemer gepleeg word. Dekking geld selfs al kan jy nie 'n spesifieke werknemer identifiseer wat die diefstal gepleeg het nie. Daarbenewens word 'n verlies gedek of 'n werknemer alleen die diefstal gepleeg het of met ander mense gehelp het.

Vir die doeleindes van werknemer oneerlikheid dekking, sluit diefstal vervalsing in. Ander eiendom beteken eiendom behalwe geld of sekuriteite. Ander eiendom sluit egter nie elektroniese data of rekenaarprogramme in nie.

Hier is 'n paar voorbeelde van verliese wat waarskynlik onder werknemer oneerlikheidsversekering gedek sal word:

Verlies nie gedek nie

Baie werknemers oneerlikheid beleid bevat die uitsluitings hieronder beskryf. Ander uitsluitings mag ook van toepassing wees.

Ander belangrike kenmerke

Misdaadbeleid sluit in unieke bepalings wat nie in ander tipes beleide gevind word nie. Sommige hiervan word hieronder uiteengesit.

Kansellasie van Dekking vir 'n oneerlike werknemer

Hierdie bepaling kanselleer outomaties dekking vir enige werknemer wat 'n oneerlike daad gepleeg het sodra u daarvan bewus geword het. Sodra jy ontdek dat 'n werknemer iets gesteel het, word jy nie gedek vir enige daaropvolgende diefstal wat deur daardie werknemer gepleeg is nie.

Ontdektydperk

Ontdekbeleid sluit outomaties 'n verlengde tydperk van 60 dae in om verlies te ontdek . Dit beteken dat die polis verliese dek wat voor u polis verstryk, indien dit binne die eerste 60 dae na verstryking ontdek word. As die verlies aangegaan word deur 'n werknemervoordeelplan wat op die polis genoem word, is die ontdekkingsperiode een jaar.

'N Verlengde beleid hou 'n ontdekkingsperiode in wat van toepassing is indien u polis gekanselleer word. Die polis dek verlies wat u opgelewer het voordat die polis gekanselleer is, maar slegs indien u die verlies binne een jaar na die kansellasiedatum ontdek. Die ontdekkingsperiode eindig as u u gekanselleerde polis vervang met 'n nuwe misdaadbeleid.

Definisie van Werknemer

Die definisie van die term werknemer is nogal lang. Dit sluit in 'n natuurlike persoon wat in u diens is of wat binne die afgelope 30 dae in u diens was. 'N Natuurlike persoon is 'n mens (nie 'n korporasie nie).

Betekenis van voorkoms

Die perk onder 'n misdaadbeleid geld vir elke voorkoms. Met betrekking tot diefstal van werknemersdiefstal beteken hierdie term 'n enkele handeling deur 'n werknemer of alle dade (insluitend 'n reeks handelinge) wat deur dieselfde werknemer gepleeg is. Dus, twee dade van verduistering wat deur een werknemer gepleeg is, sal waarskynlik 'n enkele voorkoms wees, nie twee afsonderlike voorvalle nie.

Fidelity Bond

'N alternatief vir werknemer diefstal dekking onder 'n misdaad beleid is 'n getrouheid verband . 'N Getrouheidsverband bied dieselfde soort dekking as die werknemer diefstal versekering hierbo beskryf. 'N Getrouheidshandeling behels egter drie partye: die skuldenaar (jy, die party word beskerm), die skoolhoof (werknemer gebind) en die borg (maatskappy wat die beskerming bied). Werknemersdiefstal dekking wat onder 'n versekeringspolis verskaf word, behels slegs twee partye, jy en die versekeraar .