Besigheidsversekering vir u Kerk

Beskerming van die kerk met besigheidsversekering

'N Kerk verskil op 'n aantal maniere van 'n tipiese besigheid. Vir een ding kan 'n kerk aanspreeklik gehou word vir die oortreding van die kanonwet sowel as die algemene en statutêre reg. Nog 'n verskil is dat kerke hul werk hoofsaaklik verrig deur vrywilligers eerder as betaalde werknemers. Tog het kerke ook baie van die eienskappe van 'n winsgewende maatskappy. Soos kerke besit die meeste kerke eiendom wat verlore, beskadig of gesteel kan wees.

Baie eie voertuie wat by motorongelukke betrokke kan wees. Net soos besighede het kerke versekering nodig, sodat hulle hul bates kan beskerm en hul missie kan dien.

Bronne van Dekking

Kerke wat versekering soek, kan verskeie dekkingsbronne hê. Baie groot kerke kan deur middel van selfversekering geld spaar op versekeringspremies . Klein of middelgrootte kerke kan die dekking van 'n standaard eiendom-ongevalle versekeraar aankoop . Nog 'n opsie is om dekking van 'n spesialiteitsversekeraar soos Church Mutual and Brotherhood Mutual te koop. Beide standaard- en spesialiteitsversekeraars bied produkte wat ontwerp is vir kerke. Baie verkoop pakkette wat dekades insluit wat kerke nodig het, soos eiendom, aanspreeklikheid en motor.

Eiendomsversekering

Alle kerke benodig eiendomsversekering. 'N Kommersiële eiendomsbeleid sal jou organisasie beskerm teen verlies of skade aan geboue en persoonlike eiendom in die kerk.

Kerk eiendom kan verseker word vir die werklike kontantwaarde of die vervangingskoste. Watter opsie is beter, hang af van die ouderdom en toestand van jou gebou. Dekking gebaseer op die werklike kontantwaarde kan toepaslik wees vir 'n ouer gebou wat nie in goeie toestand is nie. Moenie hierdie dekking net kies as 'n kostebesparende maatreël nie.

Dit sal nie die volle koste dek om beskadigde eiendom te herstel of te vervang nie. Die meeste kerke moet verseker word vir hul vervangingskoste. As u 'n toereikende limiet kies, moet die vervangingskostedekking die fondse verskaf wat u nodig het om u kerk te herbou as dit heeltemal vernietig word deur 'n brand of ander versekerde gevaar.

Nog 'n dekking wat u moet oorweeg om te koop, is bouordonnansieversekering . Dit dek die ekstra koste wat u aangaan om u gebou te herstel of te herbou om huidige gebouskodes te voldoen. Sonder hierdie dekking, kan u kerk groot onkoste vir heropboukoste aangaan.

Alle eiendom wat u kerk besit, moet onder die eiendomsbeleid gedek word. Om seker te wees, niks word weggelaat nie, maak 'n lys van alle eiendom in die kerk. Jou lys mag halls, byeenkomste, pastorieë en opvoedingsentrums insluit. Dit kan ook woonhuise insluit wat bewoon word deur 'n pastoor of ander lede van die geestelikes. Godsdienstige artefakte, glas, statuary, skilderye, skrifte, gebedsboeke en ander waardevolle goedere moet op 'n aparte skedule uitgevind en gelys word. Hierdie items kan gedek word deur fyn kunsversekering .

Kerke is nie immuun teen misdaad nie. Van die mees algemene misdade teen kerke is inbraak, vandalisme , brandstigting en diefstal van kontant deur werknemers .

Inbraak, vandalisme en brandstigting val onder die meeste kommersiële eiendomsbeleide. Dekking van werkersdiefstal sal jou kerk beskerm teen diefstal van geld, sekuriteite en ander eiendom deur kerklike werknemers. Sommige versekeraars sal die definisie van werknemer uitbrei om vrywilligers in te sluit.

Baie kerke gebruik rekenaars om voorrade te koop, rekeninge te onderhou en met gemeentelede te kommunikeer. Jou eiendomsbeleid mag nie voldoende dekking vir u rekenaars en data verskaf nie . As dit nie die geval is nie, oorweeg dit om elektroniese dataverwerking dekking te koop .

Aanspreeklikheidsversekering

In die verlede was godsdienstige organisasies immuun teen aanspreeklikheid . Niemand kan 'n kerk dagvaar vir beserings opgedoen as gevolg van die kerk se nalatigheid nie. Die tye het verander, en die meeste kerk immuniteit is deur die howe uitgeskakel. Deesdae is kerke onderworpe aan baie van dieselfde soort regsgedinge wat vir winsgewende besighede raak.

Kerke is besonder kwesbaar vir passasiers wat beserings aan kinders veroorsaak.

Algemene Aanspreeklikheid Dekking

Algemene aanspreeklikheidsversekering beskerm 'n kerk teen eise deur derde partye vir liggaamlike besering , eiendomsbeskadiging en persoonlike en advertensiebesering . 'N Kerk se aanspreeklikheidsbeleid behoort werknemers, vrywilligers, kerkamptenare, personeel en kerklede as versekerde te dek.

Baie kerke laat buite-organisasies toe om gemeentes in besit te neem vir vergaderings, klasse en ander doeleindes. As jou kerk ander organisasies toelaat om eiendom in die kerk te gebruik, het hulle aanspreeklikheidsversekering gekoop. Dring daarop aan dat elke organisasie 'n sertifikaat van aanspreeklikheidsversekering verskaf .

Foute en weglatings Dekking

Kerkpredikers wat geestelike berading bied, kan aanspreeklik gehou word vir fisiese of emosionele besering aan kerklede. Om hul pastoor te beskerm, benodig kerke pastorale berading aanspreeklikheidsversekering, 'n soort foute en weglatingsversekering. Net so moet 'n kerk wat begrafnisse of verassings verrig, sy begraafplaaspersoneel beskerm deur die dekking van professionele aanspreeklikheidsdekking vir begraafplase.

Kerke moet ook oorweeg om direkteure en beamptes (D & O) aanspreeklikheids- en indiensnemingspraktyke-aanspreeklikheidsdekkinge (EPL ) te koop. D & O-versekering beskerm direkteure en beamptes teen eise wat beweer dat hulle onregmatige dade gepleeg het terwyl hulle op die kerkraad gedien het. EPL-versekering dek eise deur werknemers wat diskriminasie en ander indiensnemingspraktyke beweer.

Bykomende addisionele aanspreeklikheidsdekkinge van 'n kerk moet oorweeg word, word die aankoop hieronder uiteengesit.

Besigheid Auto

Kerke besit dikwels voertuie wat gebruik word om kerkbesigheid te bedryf. Sommige verskaf 'n voertuig aan die pastoor. By baie kerke bestuur parishioners hul persoonlike motors namens die organisasie. So, die meeste kerke het 'n besigheids-outomatiese beleid nodig wat dekking insluit vir motors wat nie in besit is nie .

Sommige kerke besit busse of bestelwagte wat hulle gebruik om gemeentelede te vervoer. Sulke voertuie skep ernstige aanspreeklikheidsrisiko's. Om te verseker dat hulle veilig bestuur word, moet busse en bestelwagte behoorlik gehandhaaf word. Noukeurige bestuurderskeuring en opleiding is ook noodsaaklik. Let daarop dat 'n bus of bus onderhewig is aan federale regulasies indien dit oor staatslyne reis en dit is ontwerp om meer as 15 passasiers te vervoer (insluitend die bestuurder). As u nie seker is watter vereistes vir 'n bepaalde voertuig mag geld nie, vra u agent of makelaar om hulp.

Werkersvergoeding

Kerke wat werkers in diens het, is oor die algemeen verplig deur die wet om werkversekeringsvergoedingsversekering te koop. Hierdie dekking verseker dat werkers wat beseer word, die voordele ontvang waarop hulle ingevolge die staatsreg geregtig is.

In sommige lande is kerke vrygestel van die vereiste om werkers se vergoedingsdekking te koop. Selfs as hierdie dekking nie benodig word nie, moet 'n kerk dit oorweeg om dit vrywillig te koop. Vrywillige vergoeding dekking dien as 'n verskansing teen regsgedinge. Dit gee beseerde werkers die voordele wat hulle sou ontvang het indien hulle deur die staatsreg gedek is. 'N Werker wat daardie voordele aanvaar, word verbied om sy of haar werkgewer te dagvaar.

Ander versekering om te oorweeg

Groter Bedryf
Die fokus van hierdie artikel is op kleiner kerke. Groter kerke mag verskillende dekkings benodig en kan baat vind by sommige aspekte van hul bedrywighede as selfversekerde. Groter kerke kan skole, dagsorg- of aftree-fasiliteite bedryf. Sulke groot bedrywighede kan meer voordeel trek uit die diens van 'n makelaar in plaas van 'n agent aangesien sommige van hierdie bedrywighede op hul eie gespesialiseerde dekking vereis.