Gelykhede en verskille tussen koolstofvoetspoor en lewensiklusanalise

Met die buzzword "Sustainability" wat oral vlieg, is dit moeilik om te onderskei tussen verskeie omgewingsevaluasies wat rondom ons beskikbaar is. Lewensiklus assesserings, koolstofvoetspooranalise, watervoetspooranalise , MVO-verslae, VOC-toetse, omgewingsrisiko-evaluerings, die lys gaan aan en aan. Lewensiklus-assessering en koolstofvoetspooranalise is twee van die mees algemene van hierdie assesserings.

Daar is 'n aantal ooreenkomste en verskille tussen hierdie twee.

Sulke benaderings is sentraal tot groen eise, sowel as om groenwashing te verstaan. Kom ons het 'n duidelike begrip van albei hierdie twee assesserings om die ooreenkomste en verskille te verstaan:

Koolstofvoetspooranalise

Koolstofvoetspooranalise, wat as 'n broeikasgasemissiesevaluering beskou word, ontleed die kweekhuisgasvrystellings deur die produksie van 'n produk of enige gegewe aktiwiteit wat bydra tot aardverwarming. In die eerste plek word die uitstoot van koolstof, swaelhexafluoried en metaan geassesseer. Nadat die uitstoot gevind is, skakel die assessering die uitset na koolstofdioksiedekwivalente (CO2e). Drie kernstandaarde rondom koolstofvoetspooranalise is die GHG-protokol, ISO DS 14067 en PAS 2050. Die GHG-protokol is die mees gebruikte internasionale hulpmiddel vir sakeleiers en regerings om GHG-uitstoot te verstaan, te kwantifiseer en te beheer.

Dit sluit vier verskillende standaarde in:

Produklewensiklusrekeningkunde en verslagdoeningstandaard: Hierdie standaard behels die begrip van die lewensiklus van die GHG-uitlaatgasse, insluitend grondstowwe wat gebruik word, produksie, verspreiding en beskikking verwant aan 'n produk LCA.

Korporatiewe Waardeketting Rekeningkunde en Verslagdoeningstandaard: Hierdie standaard is bedoel vir organisasies of besighede om hul hele waardeketting te evalueer en die omgewingsimpakte deur die GHG-uitset deur die waardeketting te bereken.

Die standaard behels ook die identifisering van moontlike maniere om GHG-uitstoot te verminder.

Projek Rekeningkundige Protokol en Riglyne: Hierdie standaard word gebruik om die vermindering van GHG-uitstoot deur enige gegewe projekte te bepaal.

Korporatiewe Rekeningkundige en Verslagdoeningstandaarde: Dit is min of meer dieselfde as 'n organisatoriese LCA. Dit is bedoel vir organisasies / besighede en word gebruik om die uitstoot van brandstof uit die bedrijfsleven en aktiwiteite te bepaal.

Alles het 'n koolstofvoetspoor. Dus, koolstofvoetspoor kan toegewys word aan 'n produk, 'n produksieaanleg, en 'n organisasie of onderneming.

Lewensiklusassessering (LCA)

LCA assesseer stelselmatig verskeie omgewingsimpakte van 'n produk, aktiwiteit of proses oor die lewensiklus van daardie produk, aktiwiteit of proses. Dit is al vir meer as 30 jaar. Koolstofvoetspooranalise is dus 'n deelversameling van 'n volledige lewensiklus assessering van 'n produk, aktiwiteit of proses. Die kern standaarde rondom LCA is ISO 14044 en ISO 14040. Net soos 'n koolstofvoetspoor, kan LCA gedoen word vir 'n produk, diens, projek en organisasie. Die veelvoudige assesseringskategorieë onder LCA sluit in impak op natuurlike hulpbronuitputting, klimaatsverandering, agteruitgang van ekosisteem en menslike gesondheid.

LCA, benewens GHG, neem in ag geneem word omgewingsvrystellings en alle ander materiaalinsette dwarsdeur die lewensiklus en beoordeel al die potensiële direkte en indirekte impakte op die omgewing. Dus, LCA is 'n "Multi-Criteria" -analise wat verskeie omgewingsimpakte beoordeel. Aan die ander kant, koolstofvoetspoor is basies 'n "Mono-maatstaf" -analise, aangesien dit slegs op een omgewingsimpak, klimaatsverandering deur GHG-uitstoot fokus.

Albei ontledings hang af van funksionele benaderings tot impakmeting. In effek dien 'n "funksionele eenheid" of die omgewingsimpakuitset van 'n bestudeerde produk, proses of aktiwiteit as die grondslag vir assessering en fasiliteer vergelykbaarheid tussen produkte, prosesse en aktiwiteite of enige ander bogenoemde items met soortgelyke funksionele eenhede.

Tans is daar verskeie aanlyn-koolstofvoetspoor- en LCA-assesseringsinstrumente wat gebruik kan word om algemene idees oor moontlike omgewingsimpakte van enige produk, proses, aktiwiteit, besigheid of projek te hê. http://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/ en http://www.lcacalculator.com/ is twee gewildste sakrekenaars aanlyn beskikbaar.

verwysings

http://www.incpen.org/displayarticle.asp?a=16&c=2

http://www.empreintecarbonequebec.org/en/empreinte_carbone_acv.php#.VeUAViWqqko

http://earthshift.com/blog/2014/02/what-s-difference-between-carbon-footprint-and-lca