Verskil tussen eise en voorkomsbeleide

Kommersiële aanspreeklikheid versekeraars bied twee tipes polisse: eise-gemaak en voorkoms. Hierdie artikel sal die verskille tussen die twee verduidelik en hoekom dit belangrik is.

Dekking Trigger

Onder 'n gebeurtenisbeleid word dekking geaktiveer (geïnisieer) deur 'n besering wat gedurende die polisperiode plaasvind. Alhoewel die besering gedurende die polisperiode moet plaasvind, kan 'n eis wat uitslae gedurende of na die polisperiode ingedien word.

Ingevolge 'n eisgebaseerde polis, is die aanstootgebeurtenis 'n eis teen 'n versekerde gedurende die polisperiode. Die besering wat tot die eis lei, mag voor of gedurende die polisperiode plaasvind, maar die eis moet gemaak word terwyl die polis in werking is. Die volgende voorbeeld toon die verskil tussen die twee tipes beleide.

Tracy besit Tasty Treats, 'n koffiewinkel. Eendag het 'n kliënt genaamd Bill gegly en in Tracy se kafee geval. Toe 'n kelnerin probeer help, het Bill gesê hy is goed en het die restaurant verlaat. Nege maande later is Tasty Treats bedien met 'n regsgeding. Bill gedagvaar die besigheid vir liggaamlike besering .

Bill se ongeluk het op 5 November 2016 plaasgevind. Tasty Treats was tydens die ongeluk verseker onder 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid wat van 1 Januarie 2016 tot 1 Januarie 2017 gehou is. Toe haar polis verstryk het, het Tracy dit vervang met 'n ander een- jaar beleid wat begin op 1 Januarie 2017.

Tracy het Bill se regsgeding op 15 Augustus 2017 ontvang. Watter beleid sal van toepassing wees?

As Tasty Treats onder voorkomsbeleid verseker is, sal die eis gedek word deur die polis wat van krag was toe die besering plaasgevind het. Bill se besering het plaasgevind gedurende die eerste polisperiode (1 Januarie 2016 tot 1 Januarie 2017), sodat die polis op die eis sal reageer.

Die antwoord sou egter anders wees as die beleid eise gemaak is. Die eerste beleid sal nie van toepassing wees nie omdat Tracy die eis ontvang het nadat die polis verstryk het. Die eis is gedurende die termyn van die tweede polis gemaak, sodat die polis van toepassing sal wees.

Voorkoms Dekking

Die meeste algemene aanspreeklikheidsbeleid word op voorkomsvorms geskryf. Hulle dek eise of pakke wat skadevergoeding vir liggaamlike besering of eiendomskade veroorsaak deur ' n voorval, of vir persoonlike en advertensiebesering veroorsaak deur 'n misdryf. Eise of pakke word slegs gedek indien die liggaamlike besering, eiendomskade of persoonlike en advertensiebesering gedurende die polisperiode plaasvind. Die eis mag gedurende die polisperiode gebring word of nadat die polis verstryk het.

Algemene aanspreeklikheid is nie die enigste kommersiële ongevalle- dekking wat op voorkomsvorms geskryf is nie. Ander sluit in sambreel aanspreeklikheid , motoraanspreeklikheid , en werkgewer se aanspreeklikheidsdekking . Sommige soorte versekering, soos drankaanspreeklikheid en mediese wanpraktyk, kan op voorkoms- of eisvorms geskryf word. Onder voorkoms mediese wanpraktykbeleid word dekking gewoonlik verskaf vir beserings wat voortspruit uit mediese behandeling wat gedurende die polisperiode verskaf is. As die behandeling voor of na die polisperiode plaasgevind het, word die besering nie gedek nie.

Die primêre voordeel van voorkomsbeleide is dat hulle "langstert" -eise dek, wat eise beteken wat baie jare na die polis verstryk het. Solank as wat die aanval gebeurtenis (besering, skade, behandeling, ens.) Gedurende die polisperiode plaasgevind het, moet 'n eis wat uit die gebeurtenis voortspruit, gedek word. Die tydsberekening van die eis maak nie saak nie.

Eisgemaakte Dekking

Soos sy naam suggereer, dek 'n eise-gemaakte beleid eise teen 'n versekerde gedurende die polisperiode. Die besering wat tot die eis lei, kan voor of gedurende die polisperiode plaasvind.

Eisgemaakte polisse verskaf min of geen dekking vir eise wat gemaak word nadat die polis verstryk het. Dit bied 'n probleem aan sake-eienaars wat oorskakel van 'n eis-gemaakte beleid na 'n voorkomsbeleid, of wat ophou om dekking heeltemal te koop. Gelukkig is dekking vir toekomstige eise beskikbaar onder 'n verlengde verslagdoeningstydperk (ook genoem "stert dekking").

'N ERP dek eise wat ontstaan ​​as gevolg van gebeurtenisse (soos liggaamlike besering) wat voor of tydens die polisperiode plaasvind. Dit dek nie eise wat voortspruit uit gebeurtenisse wat plaasvind nadat die polis verstryk het nie. 'N Uitgebreide verslagdoeningstydperk kan duur wees.

Sommige eise-gemaakte beleide beperk dekking tot eise voortspruitend uit beserings wat plaasvind op of na 'n bepaalde datum, die terugwerkende datum genoem. Eise wat voortspruit uit beserings wat voor die terugwerkende datum plaasvind, word nie gedek nie. As u van een versekeraar na 'n ander oorskakel, moet u nuwe versekeraar nie u terugwerkende datum verander nie. U moet enige poging van u nuwe versekeraar weerstaan ​​om die terugwerkende datum te bevorder (op te beweeg). Andersins verloor u dekking vir eise wat voortspruit uit gebeurtenisse wat tussen u ou terugwerkende en die nuwe een plaasvind.

Dinge om te oorweeg

Hier is 'n paar dinge wat jy moet oorweeg wanneer jy tussen 'n voorkomsbeleid en 'n eisgebaseerde beleid kies:

Artikel gewysig deur Marianne Bonner