Uitbestede werkers en werknemershuur

'N Professionele Werkgewersorganisasie (PEO) is 'n uitkontrakterende maatskappy wat verskeie diensverwante dienste bied. 'N Werkgewer kan met 'n PEO kontrakteer om funksies soos huur- en vuurwerkers uit te kontrakteer, voordele te administreer, en die aankoop van werkers vergoedingsdekking .

Die Geskiedenis van Moderne Uitkontraktering

Uitbesteding van indiensnemingsdienste het in die 1970's begin. Werkgewers het hierdie dienste van werknemershuur-maatskappye gekoop.

Werknemerhuur het werkgewers in staat gestel om koste te besnoei en baie werkverwante risiko's en verantwoordelikhede aan die huurkontrak oor te dra. Nadat 'n huurkontrak aangegaan is, sal 'n werkgewer al sy werknemers beeindig. Die werkers sal later deur die huurkontrak gehuur word, wat hulle aan die werkgewer terughuur. Omdat die huurkontrak die werkers gehuur het, het dit die rol van werkgewer aangeneem.

Teen die vroeë negentigerjare was werkverhuring gepla met probleme. Vir een ding gebruik sommige werkgewers huurkontrakte om die ervaringsgraderingstelsel te speel. 'N Werkgewer met 'n swak verliesgeskiedenis kan sy arbeidsmag verhuur sodat die huurder se (onderste) ondervinding wysiger toegepas sal word op die werker se vergoedingsbeleid wat die gehuurde werkers dek. Hierdie taktiek het die werkgewer in staat gestel om geld te bespaar op werkersvergoedingsversekering. Nog 'n probleem was gewetenlose huurkontrakte wat doelbewus werknemers of onderskatbare loonstate gekies het om 'n laer werkersvergoedingspremie te kry.

In die 1990's het PEO's werknemersverhuringsmaatskappye vervang. Tans is die meeste maatskappye wat werksgeleenthede uitkontrakteer, PEO's. In teenstelling met 'n huurkontrak, deel 'n PEO diensverwante pligte by die werkgewer (die kliënt genoem). Die PEO en die kliënt word mede-werkgewers. Die PEO aanvaar verantwoordelikheid vir sekere administratiewe take.

Die kliënt behou verantwoordelikheid vir die daaglikse veiligheid en toesig van die werknemers by die werkplek.

Dienste Voorsien deur 'n PEO

Hier is 'n paar van die dienste wat 'n PEO mag verskaf:

Staatswette

Sedert die negentigerjare het baie state wette aangeneem op werknemershuur-maatskappye of PEO's (sommige wette gebruik beide terme). Hierdie wette wissel van staat tot staat. Sommige benodig PEO's om by die staat te registreer. Baie wette bepaal die tipe beleid wat uitgereik moet word wanneer 'n PEO toesig hou op 'n kliënt se werkersvergoedingsprogram.

Die wet kan ook spesifiseer wie die polis moet aankoop. In sommige lande kan 'n PEO 'n enkele meesterbeleid uitreik wat alle werknemers van die PEO se kliënte dek. In ander lande moet elke kliënt sy eie beleid aankoop. Staatswette kan ook spesifiseer wie se ondervinding wysiger (die kliënt of die PEO's) moet toegepas word op die beleid.

PEO Versus "Temp" Agentskap

PEO's verskil van tydelike personeelmaatskappye. Vir een ding verskaf PEO's nie werkers aan werksplekke nie. Hulle tree op as mede-werkgewers van die kliënt se werknemers. Personeelagentskappe diens werkers wat hulle toewys aan kliënte se werkplekke. Tweedens, PEO's lewer dienste op 'n langtermyn basis. Personeelagentskappe verskaf werkers tydelik. 'N "Temp" werker word tipies toegewys aan 'n korttermynprojek of om in te vul vir 'n permanente werker wat op verlof is.

Gehuurde Werkers en Algemene Aanspreeklikheid Dekking

Onder die standaard algemene aanspreeklikheidsbeleid kwalifiseer 'n huurder as 'n werknemer.

Die term huurder beteken persoon wat deur 'n arbeidsverhuringsfederasie aan u ( die genoemde versekerde ) onder 'n ooreenkoms tussen u en die arbeidsverhuringsfirma verhuur word om pligte uit te voer wat verband hou met die bedryf van u besigheid. Vermoedelik, 'n werker wat deur 'n PEO onder ' n kontrak met u aangestel word, kwalifiseer as 'n huurder.

Let daarop dat die term huurder nie 'n tydelike werker insluit nie . Hierdie term beteken iemand wat aan u as 'n plaasvervanger vir 'n permanente werknemer op verlof verskaf word of om seisoenale of korttermyn werksladingstoestande te ontmoet.

Omdat werknemers onder die polis verseker is, is 'n huurder verseker. Tydelike werkers is nie werknemers nie, dus kwalifiseer hulle nie as versekerde nie.