Tydelike werkers en alternatiewe werkgewer endossement

Soos baie klein besighede, kan u maatskappy werkers van 'n tydelike diensagentskap verkry. In die meeste state word die diensagentskap as die werkgewer se werkgewer beskou. As sodanig is die agentskap verplig om die werkers te verseker onder 'n werkersvergoedingsbeleid . Hierdie reëling kan u geld bespaar op werkersvergoedingspremies. Soos die volgende voorbeeld aantoon, kan dit jou egter ook sonder versekering vir regsgedinge deur beseerde tydelike werkers verlaat.

voorbeeld

Diane besit Divine Delights, 'n klein maatskappy wat koekies vervaardig. Divine Delights se verkope styg steeds, en Diane wil produksie verhoog. Om die maatskappy se uitset te verhoog, sal Diane 'n ander werknemer moet aanstel. Diane besluit om 'n tydelike werker te huur vir 'n proefperiode van ses maande. As die werker goed presteer, sal Diane hom of haar 'n permanente werknemer maak.

Diane kontak Terrific Temps, 'n tydelike agentskap. Die agentskap stuur 'n ervare werker met die naam Jane tot Goddelike Liefde. Jane lyk 'n goeie pas, en Diane is bly met haar werk. Diane het bevestig dat Jane bedek is vir enige beserings op die werk onder 'n werkersvergoedingsbeleid wat deur Terrific Temps aangekoop is.

Jane werk ongeveer drie maande by Divine Delights wanneer 'n ongeluk plaasvind. Sy is in die stoorkamer en bereik 'n blikkie bakpoeier wanneer 'n rak skielik in duie stort. Beide die rak en die inhoud val op Jane, wat haar kop beseer.

Jane word na 'n hospitaal geneem, waar sy vir 'n maand bly. Jane ontvang werkers vergoeding voordele van Terrific Temps se werkers vergoeding versekeraar . Jane kom nooit weer terug na werk by Goddelike Liefde nie.

Geen Dekking Onder Goddelik se Werkers Komp Polis

Verskeie maande na die ongeluk lê Jane 'n regsgeding teen Goddelike Liefde.

Haar pak beweer dat Divine Delights aanspreeklik is vir haar besering omdat die maatskappy nie 'n veilige werkplek onderhou het nie.

Diane stuur die pak aan Divine Delights 'werkers vergoeding versekeraar. Sy glo dat die pak gedek moet word deur Werkgewer Aanspreeklikheid , Deel Twee van die polis. Tot Diane se verrassing, die versekeraar ontken dekking, en beweer dat Jane nie die werknemer van Divine Delights is nie. Dit beweer dat Jane 'n werknemer is van Terrific Temps. Trouens, Jane het reeds voordele gekry onder Terrific Temps se werkersvergoedingsbeleid.

Geen dekking onder God se algemene aanspreeklikheidsbeleid nie

Vervolgens lê Diane 'n eis onder Divine Delights algemene aanspreeklikheidsbeleid . Sy is ontsteld as haar aanspreeklikheidsversekeraar ook dekking vir die eis ontken. In sy ontkenningsbrief noem die versekeraar die uitsluiting van werkgewers se aanspreeklikheid . Soos die meeste algemene aanspreeklikheidsbeleid sluit Divine Delights se beleid liggaamlike besering aan enige van God se werknemers uit indien die besering uit die beseerde werknemer se diens ontstaan.

Terwyl hy die beleidsdefinisies lees, merk Diane dat die termynwerknemer nie 'n tydelike werker insluit nie. Diane bel haar versekeraar. Sy voer aan dat Jane 'n tydelike werker is, dus die uitsluiting moet nie op Jane se eis geld nie.

Die versekeraar wys daarop dat tydelike werker 'n baie spesifieke betekenis in die aanspreeklikheidsbeleid het. Hierdie term beteken 'n persoon wat aan die genoemde versekerde (werkgewer) verstrek word, óf as 'n plaasvervanger vir 'n permanente werknemer met verlof of om seisoenale of korttermyn werksladingstoestande te ontmoet.

Jane is nie gehuur as 'n plaasvervanger vir 'n permanente werknemer met verlof of om seisoenale of korttermyn werkladingstoestande te ontmoet nie. As gevolg hiervan voldoen sy nie aan die definisie van tydelike werker nie. Binne die konteks van die aanspreeklikheidsbeleid van Goddelike Liefde was Jane 'n werknemer toe haar besering plaasgevind het. Goddelike Liefde se beleid sluit nie regsgedinge wat deur werknemers gebring is vir beserings opgedoen nie. Dit sal nie Jane se pak dek nie.

Alternatiewe Werkgewer Endossement

Om Divine Delights te beskerm teen regsgedinge soos Jane's, kon Diane dekking as 'n alternatiewe werkgewer versoek het onder Terrific Temps se werkersvergoedingsbeleid.

'N Standaard NCCI- endossement is vir hierdie doel beskikbaar. Dit heet die alternatiewe werkgewer endossement.

Die alternatiewe werkgewer endossement is aangeheg aan die tydelike agentskap se werkers komplement. Alle verwysings na u in die endossement beteken die tydelike agentskap (die werkgewer wat op die polis aangewys word). Die alternatiewe werkgewer is die agentskap se kliënt (die maatskappy aan wie die tydelike werker toegewys is).

Die endossement dek beserings wat werknemers ondervind tydens hul tydelike of "spesiale" diens deur die alternatiewe werkgewer wat in die endossementskedule gelys word. Die skedule moet die toestand waarin die tydelike werkers in diens is, aandui. Die "temp agentskap" bly die werker se primêre werkgewer. Die kliënt is slegs verseker terwyl die tydelike werker daaraan toegewys is. Indien 'n kontrak of projek in die skedule gespesifiseer word, is dekking slegs van toepassing op werk wat deur die tydelike werkers onder daardie kontrak of by daardie projek uitgevoer word.

Die endossement bied die alternatiewe werkgewer sowel werknemersvergoeding as werkgewers aanspreeklikheidsdekking . Werknemersvergoeding dekking beskerm die alternatiewe werkgewer in die geval dat dit nodig is om voordele aan 'n beseerde tydelike werker te betaal. Werkgewers aanspreeklikheid dekking verseker die alternatiewe werkgewer teen regsgedinge gebring deur beseerde werkers (soos Jane se pak teen Divine Delights). Hierdie dekking word voorsien onder Deel Twee van die kliënt se werkersvergoedingsbeleid.

Die alternatiewe werkgewer endossement dek nie die alternatiewe werkgewer se gereelde werknemers nie. So, Divine Delights kon nie die endossement gebruik om sy verpligting om werknemers se vergoedingsdekking namens sy eie werknemers te bevredig nie.

Exclusive Remedy Rule

In baie lande is werknemers se vergoedingsvoordele 'n beseerde werker se eksklusiewe middel (enigste bron van vergoeding) vir 'n werkverwante besering. Gevolglik word werkers wat beseer word op die werk gewoonlik uitgesluit om hul werkgewer te dagvaar. Hierdie konsep word die eksklusiewe geneesmiddelreël genoem .

Wanneer 'n besigheid werkers van 'n "temp agentskap" verkry, is die besigheid (kliëntmaatskappy) nie die werkgewer se werkgewer nie. So word die tydelike werker nie verhoed om die kliënt te dagvaar nie. Gelukkig beskerm die werkgewer se aanspreeklikheidsdekking wat deur die Alternatiewe Werkgewer-endossement verskaf word, die kliënt teen sulke pas.

Voorwaardes van Dekking

Die alternatiewe werkgewer endossement lê sekere polisvoorwaardes op die alternatiewe werkgewer. Laasgenoemde moet onmiddellik enige besering aanmeld wat 'n tydelike werker by die werkgewer se werkers vergoedingsversekeraar aangaan. Die alternatiewe werkgewer moet ook onmiddellik mediese sorg aan die beseerde werker verskaf, en alle relevante dokumente aan die versekeraar of sy agent voorlê.

Een voorwaarde wat nie van toepassing is op die alternatiewe werkgewer is die kansellasieklousule nie. Die versekeraar is nie verplig om die alternatiewe werkgewer in te lig indien die polis gekanselleer word nie. Dit is omdat die alternatiewe werkgewer nie die naamversekerde onder die polis is nie.

Nie vir gehuurde werkers nie

Die alternatiewe werkgewer endossement kan nie gebruik word om werkers te verseker wat u van 'n professionele werkgewerorganisasie (huurkontrak) gehuur het nie. Huurde werknemers moet verseker word vir werkersvergoeding onder 'n ander stel endossemente in ooreenstemming met die staatsreg.