Voordele van 'n terugkeer na werkprogram

Soos sy naam aandui, is 'n terugkeer na werkprogram 'n plan wat deur 'n onderneming gestig is om te help om beseerde werkers weer in die werkplek te plaas. Die doel is om werknemers terug te keer na die werkplek sodra hulle medies in staat is. 'N Goed-terugkeer-werkprogram bied voordele vir beide werkgewers en hul werkers.

Voordele vir werkgewers

'N Terugkeer na werk (RTW) -program bied 'n aantal voordele aan werkgewers.

Voordele vir werknemers

'N RTW-program is meer as net 'n kostebesparende hulpmiddel vir werkgewers. Dit bied ook voordele vir werknemers.

Nuttige hulpbronne

Gestel jy het besluit dat jy 'n RTW-program vir jou maatskappy wil skep. Waar begin jy? 'N Goeie plek om te begin is die internet. Baie aanlynbronne op RTW-programme is beskikbaar vir klein ondernemings. Hier is 'n paar voorbeelde:

ADA Vereistes

Wanneer u 'n RTW-program instel, moet u verseker dat dit aan die staat en federale wette voldoen. Dit sluit in die ADA, OSHA standaarde , en werkers vergoeding statute . Die ADA is relevant vir 'n RTW-program, aangesien 'n werker wat beseer is op die baan mag kwalifiseer as ongeskik onder die wet. Onder die ADA word 'n persoon as gestremd beskou as hy / sy 'n fisiese of geestelike gestremdheid het wat een of meer van sy / haar hoof lewensaktiwiteite aansienlik beperk. Voorbeelde van belangrike lewensaktiwiteite loop, lig, buig en werk.

Die ADA bars werkgewers van diskriminasie teen werkers wat die noodsaaklike funksies van hul werk kan verrig, met of sonder 'n verblyf.

Byvoorbeeld, 'n gestremde monteerlynwerker kan nie meer as vyf minute op 'n slag staan ​​nie. Staande is nie 'n noodsaaklike funksie van die werk nie, want die werker kan al die nodige take uitvoer terwyl hy in 'n stoel sit. Sy werkgewer moet 'n redelike akkommodasie verskaf (soos 'n stoel) wat hom in staat stel om sy werk te verrig. 'N Akkomodasie is redelik as dit nie die werkgewer onnodige swaarkry veroorsaak nie.

U kan meer leer oor die ADA deur webwerwe te besoek oor die onderwerp wat deur die Departement van Justisie en die Departement van Arbeid verskaf word. U kan ook 'n prokureur raadpleeg.

Terugkeer van werknemers na werk

Die doel van 'n RTW-program is om so gou as moontlik 'n beseerde werker weer op die werk te kry. Vir u program om effektief te wees, moet u skriftelike prosedures in plek hê om te reageer op beserings op die werk. U plan moet die stappe wat u maatskappy sal volg, uiteensit vanaf die tyd dat 'n besering plaasvind totdat die werknemer terugkeer na die werkplek. Hier is 'n ses-stap prosedure aanbeveel deur die IRLE.

Jou beleid finaliseer

Sodra u die prosedures hierbo uiteengesit het, moet u die verantwoordelikheid toewys om dit uit te voer. Die take moet onder verskillende personeellede verdeel word. Byvoorbeeld, 'n menslike hulpbronbestuurder kan verantwoordelik wees vir die verduideliking van die RTW-program aan 'n beseerde werker, en om hom of haar te help om werknemers se vergoedingsvorms in te vul. Die werker se departementshoof kan verantwoordelik wees om die werker te help om 'n toepaslike akkommodasie te kies (indien nodig).

Om hul toegewysde rolle te voltooi, sal u personeel skriftelike instruksies benodig. Byvoorbeeld, die personeellid wat 'n beseerde werker se vermoëns assesseer, benodig 'n skriftelike prosedure oor hoe om mediese inligting van die werker se dokter te verkry. Net so sal die persoon wat akkommodasie evalueer instruksies benodig oor hoe om die proses te doen. Instruksies sal nodig wees vir elk van die ses stappe.

Voordat jy jou RTW-program implementeer, moet jy elke werk by jou maatskappy evalueer en sy noodsaaklike take identifiseer. Take is noodsaaklik as hulle fundamenteel is vir die werk. Dit is die pligte wat 'n werker moet kan doen om daardie werk te doen. As 'n beseerde werker nie hierdie take kan voltooi nie, selfs met 'n verblyf, kan hy of sy nie terugkeer na daardie werk nie.

'N Gewonde werker wat nie na sy of haar gewone werk kan terugkeer nie, kan tydelik ander pligte verrig. Byvoorbeeld, 'n werker kan lêers of navorsingsprodukte herorganiseer vir toekomstige aankope. Maak 'n lys van sulke take sodat jy en jou personeel dit kan verwys as dit nodig is.

Opleiding en monitering

Sodra u RTW-program geïmplementeer is, moet u verseker dat alle deelnemers hul verantwoordelikhede nakom. Dit sluit in u werker se vergoedingsversekeraar en die mediese spesialiste wat u beseerde werkers behandel. Dokters moet jou en jou versekeraar op hoogte hou van beseerde werkers se vermoëns en beperkings.

Jou toesighoudende personeel sal opleiding benodig oor hoe om behoorlik met werknemers te werk wat gestremd kan wees en 'n akkommodasie benodig. Werknemers op alle vlakke moet ingelig word oor die RTW-program. Dit is belangrik dat hulle verstaan ​​dat die program voordele vir werkers bied. Dit is nie net 'n kostebesparende meganisme vir die werkgewer nie.