Kommersiële Huur Dokumente Uitgelê

Tipiese afdelings in 'n kommersiële Real Estate Lease

Wat is ingesluit in 'n kommersiële huurdokument?

Terwyl u die proses van onderhandeling van u kommersiële huurkontrak finaliseer, sal u 'n kommersiële huurgeld oorhandig word. Hier volg die algemene gedeeltes van kommersiële huurkontrakte en 'n kort verduideliking van hierdie afdelings.

 1. partye
  Die amptelike name van die huurder en verhuurder. Maak seker dat jou besigheid 'n partytjie by die huurkontrak is, nie persoonlik nie. As iets verkeerd loop, wil jy nie persoonlik aanspreeklik wees nie. U moet dalk 'n persoonlike waarborg vir die huurkontrak gee , maar die dokumente kan steeds in die besigheidsnaam wees.
 1. perseel
  Beskryf die spasie wat jy huur. Verifieer dat jy verstaan ​​hoe die spasie toegeken word en waarvoor spesifiek jy huur betaal. Dit sluit in CAM - gemeenskaplike area instandhouding - wat 'n verborge koste kan wees as jy nie versigtig is nie.
 2. Huur
  Verduidelik hoe die huur bereken word, insluitende algemene area instandhouding (CAM) en ander koste verbonde aan die huurkontrak. Algemene terme soos "bruto huurkontrak" of "drievoudige netto huurkontrak" mag hier ingesluit word; maak seker jy verstaan ​​wat hierdie terme beteken.
 3. termyn
  Verduidelik wanneer die huurkontrak begin en eindig. Hierdie afdeling kan ook beskryf hoe die huurkontrak heronderhandel kan word .
 4. deposito
  Beskryf die sekuriteit deposito wat die huurder moet verskaf, en die omstandighede waaronder dit verbeur of terugbesorg kan word.
 5. Hou oor
  Verduidelik wat gebeur as die huurder nie aan die einde van die huurkontrak verlaat nie.
 6. Nut
  As utilititeitskoste by die huurkontrak ingesluit word, verduidelik dit hoe dit gemeet en versprei word onder die huurders. In sommige gevalle mag elke huurder 'n aparte meter hê. As die huurder die nutsdienste betaal, kan hierdie afdeling die vereiste om nutsdienste te betaal en wat gebeur as dit nie betyds betaal word nie, verduidelik. Dit beskerm die verhuurder as die huurder versuim om nutsgoed te betaal.
 1. Gebruik / Beperkings
  Lys die beperkings op gebruik van die perseel, insluitende tekens, ure van gebruik, en beperkings op besetting en onderverhuurders.
 2. Belasting en versekering
  Bespreek wie eiendomsbelasting en versekering op die eiendom betaal. Hierdie afdeling bevat gewoonlik 'n vereiste dat die huurder bewys lewer van versekering op eiendom en toerusting in die huur- en aanspreeklikheidsversekering om die verhuurder te beskerm. Gewoonlik word die huurder verplig om die verhuurder te vrywaar (hou hom / haar onskuldig) in enige aanspreeklikheidsgedrag teen die huurder.
 1. parkering
  Beskryf die beskikbare parkering vir die huurruimte. Sommige huur dokumente onderskei tussen waar werknemers kan parkeer en algemene kliënte parkering. Maak seker dat die parkeerplek aan die ADA-standaarde voldoen deur voldoende gestremde parkering te verskaf.
 2. onderhoud
  Beskryf wie verantwoordelik is vir die maak en betaal vir onderhoud en herstelwerk. Die meeste huurkontrakte vereis dat huurders moet betaal vir herstelwerk as gevolg van "slytasie" (algemene gebruik), met die verhuurder verantwoordelik vir buitengewone herstelwerk as gevolg van groot skade of versuim van toerusting.
 3. Opdrag en Subletting
  Sommige huurkontrakte het 'n aparte afdeling wat die voorwaardes beskryf waaronder u die spasie kan onderverhuur.
 4. opsies
  Beskryf die opsies wat u moontlik moet hê om addisionele spasie in die gebou te huur indien dit beskikbaar word, of opsies om die eiendom te koop.
 5. Standaard en Remedies
  Beskryf wat gebeur as een party standaard (die ooreenkoms verbreek), en die middels beskikbaar vir die ander party.
 6. Vernietiging / Veroordeling
  Hierdie klousules beskryf wat gebeur as die gehuurde ruimte vernietig of veroordeel word.
 7. Ondergeskiktheid, nondisturbansie en versoening.
  Beskryf die regte van die huurder as die verhuurder se uitlener op die eiendom uitsluitsel. Hierdie afdeling beskerm die huurder teen die uitwerping deur 'n nuwe verhuurder of die bank.
 1. estoppel
  Verduidelik wat gebeur as daar 'n verandering in die verhuurder se situasie is, om te verifieer dat die huurder sy / haar pligte as huurder oplewer.
 2. Prokureursgeld
  Ooreenkoms oor wie regskoste betaal in die geval van 'n regsgeding tussen verhuurder en huurder.
 3. Geskilbeslegting
  Sommige huurkontrakte maak voorsiening vir alternatiewe vorme van geskilbeslegting, soos bemiddeling en arbitrasie.

Het 'n prokureur die bepalings van die huurkontrak hersien, enige spesifieke terme wat jy nie verstaan ​​nie, verduidelik, en om probleme te soek wat dalk vir jou 'n probleem kan wees of nie wat jy gedink het jy het ingestem nie.

Vrywaring: Ek is nie 'n prokureur of 'n kommersiële makelaar nie. Hierdie artikel word verskaf vir algemene inligting en moet nie as regsadvies aangewend word nie.

Terug na die vind en verhuur van besigheidsruimte