Skep Hybrid Marknavorsing vir Aantekenbare Insigte

U kan kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes saambring in 'n enkele studie

Vir dekades bestaan ​​daar 'n diep en wye kloof tussen voorstanders van kwantitatiewe navorsingsmetodes en voorstanders van kwantitatiewe navorsingsmetodes . Marknavorser het geneig om die vooroordele van een of die ander van hierdie navorsingskampe aan te neem. Maar die invloed van tegnologie op marknavorsing en die wydverspreide aanvaarding van sosiale media as 'n navorsingsvorm het die tradisionele muur tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe marknavorsing erodeer.

Die Hybrid Market Research Blend - Beste van Ras

Alhoewel dit nuttig is om die unieke sterk punte van beide kwalitatiewe navorsingsmetodes en kwantitatiewe navorsingsmetodes te verstaan, is 'n ware waardering vir 'n hibriede benadering tot marknavorsing slegs moontlik deur die voordele van beide tipes navorsing te vergelyk.

Die doel van 'n hibriede benadering tot marknavorsing is om die mees aktiewe insigte te verkry gebaseer op die diepste en rykste data wat beskikbaar is. 'N verwante voordeel van baster marknavorsing is die samehang wat voortspruit uit die vermenging van navorsingstegnieke. Kliënte ervaar 'n samehangende navorsingsverslag wanneer al die data op 'n enkele geïntegreerde wyse aangebied word wat oor een gesaghebbende stem beskik.

Die waarde wat deur 'n hibriede benadering aan kliënte gebied word, is meer duidelikheid en groter begripsvermoë, aangesien die kwantitatiewe data deur die kwalitatiewe data verduidelik word.

Die kwalitatiewe metodes gebruik 'n praktiese, bekende lens om die soms duidelike kwantitatiewe data in eenvoudige taal te interpreteer aan dankbare kliënte.

Hibriedemarknavorsingsvariasies

Quant Plus Qual - Die eerste benadering tot 'n hibriede marknavorsingsstudie wat in gedagte kom, is 'n kwantitatiewe ondersoek wat gevolg word deur 'n studie wat kwalitatief van aard is.

Hierdie benadering laat 'n deeglike oorsig van die numeriese data wat deur die kwantitatiewe metodes gegee word, en 'n dieper kyk na die perspektiewe, motivering en sentiment wat deur kwalitatiewe tegnieke onthul word. Die rasionele, logiese struktuur van die kwantitatiewe data word verryk deur assosiasie met die emosionele, subjektiewe rekeninge wat verkry word deur kwalitatiewe metodes.

Kwalitatiewe Kwantitatief Meer Kwalifikasie - 'n Tweede tipiese benadering tot hibriede marknavorsing word gesien wanneer 'n ondersoek begin met 'n kwalitatiewe studie en gevolglik gevolg word deur 'n omvattende kwantitatiewe studie om die insigte wat deur kwalitatiewe metodes geopenbaar is, te bevestig . Sodra hierdie stap voltooi is, gebruik die ondersoekers weer kwalitatiewe metodes om die kwantitatiewe en eerste ronde kwalitatiewe resultate verder te verlig. Hierdie dieper kwalitatiewe eksplorasie kan dien as ' n oorkoepelende organiseerder vir al die opgehoopte bevindinge en verskaf die strengheid wat die marknavorsers in staat stel om met selfvertroue hul gevolgtrekkings en aanbevelings vir aksie te spreek.

Paired Qual en Quant - Wanneer deelnemers van die studie gevra word om antwoorde te lewer wat kwalitatief en kwantitatief van aard is, betrek hulle 'n gekoppelde metodes-hibriede benadering.

Marknavorsers kan hierdie tipe hibriedstudie uitvoer met 'n fokusgroep waarin die deelnemers op tegnologie reageer . Marknavorsers gebruik gewoonlik hierdie benadering wanneer die tyd kort is. Dit is die soort marknavorsing wat na verwys kan word as "vinnig en vriendelik" omdat dit na vinnige aksie en minder werklike diepte lei. In die gedagtes van die kliënte verleen die kwantitatiewe komponent van 'n gekoppelde metodes hibriede marknavorsingsstudie ' n mate van geloofwaardigheid en betroubaarheid wat ontbreek in 'n suiwer kwalitatiewe ondersoek.

Aankoms by vertroue besigheids planne

Marknavorsers het verskeie doelwitte wanneer hulle betrokke is by 'n studie. Natuurlik, wanneer navorsers 'n studie doen , stel hulle belang in die verkryging van die sterkste resultate wat moontlik is. Maar daar is ander doelwitte wat ook hul aandag kry.

Die reaksie van kliënte op die navorsingsstudie wat hulle borg of aankoop, is 'n belangrike faktor wat nie deur die navorsers geïgnoreer kan word nie. Dit is duidelik dat wanneer marknavorsers 'n sterk poging doen om te verseker dat hul studies met strengheid en integriteit uitgevoer word. , hulle sal die vertroue van hul kliënte oes. Reputasie is belangrik in die klein wêreld van kreatiewe reklamebureaus en marknavorsingsverskaffers. Enige belegging wat marknavorsers in die gehalte van hul tegnieke, hetsy kwalitatief of kwantitatief, maak, dui op hul kapasiteit en betroubaarheid.