Netnografie: Verkryging van sosiale media insig

Die term netnografie verkry sy naam uit etnografie en net soos in die Internet. Etnografie is 'n vorm van kwalitatiewe navorsing wat deur navorsers gedoen word, wat binne die kulturele of sosiologiese konteks die fokus van hul studie betree. Etnografie en netnografie deel 'n stel eienskappe: Beide benaderings tot die bestudering van menslike gedrag is beskrywend (nie eksperimenteel nie), gebruik veelvoudige metodes , is aanpasbaar in verskillende kontekste en is immers in die natuur.

"'N Interpretatiewe metode het spesifiek ontwerp om die verbruikersgedrag van kulture en gemeenskappe op die internet aan te spreek." (Kozinets, 1998).

Etnografie en Netnografie

Etnografie is 'n robuuste kwalitatiewe antropologiese benadering wat beskou word as die "Cadillac" van sosiale navorsing. Marknavorsers vervang tipes goedkoper metodes om navorsing te doen, soos in-diepte onderhoude of fokusgroepe. Die voordele van die gebruik van netnografie oor etnografie, fokusgroepe of in-diepte onderhoude is laer koste, minder opdringerige en meer naturalistiese metodes (Kozinets, 2009).

Netnografie loop in teenstelling met die huidige tendens om sosiale media te kwantifiseer, grafieke en grafieke te maak wat gebaseer is op die vele maniere waarop sosiale media-netwerke gemoniteer en geanaliseer word. Die woord netnografie, wat die verband tussen tradisionele etnografiese navorsing en die vrye gedrag van mense op die internet beskryf, is deur dr. Robert V. Kozinets, professor in bemarking en voorsitter van die bemarkingsafdeling van Schulich se skool vir besigheid aan die Universiteit van York .

Sosiale Media en Netnografie

Sosiale media-navorsing is onderworpe aan dieselfde vooroordeel as enige ander vorm van navorsing. Navorsers is geneig om in die kwantitatiewe kamp of die kwalitatiewe kamp te val, en so doen die kliënte wat hul sosiale media navorsingsbevindinge bestel en koop. Soos met baie kwalitatiewe navorsing, is netnografie daarop gemik om die waargenome en simboliese betekenisse, verbruikspatrone van aanlynverbruikers en ander kulturele inligting in die sosiale konteks van digitale omgewings te bestudeer (Kozinets, 2010).

Netnografie word ook gebruik om die verskynsel van aanlyn-sosiaalheid te bestudeer - 'n gevolg van die aanlyn-uitruil van inligting.

Sosiale media verkeer vind gewoonlik plaas sonder bemiddeling. As sodanig bied hierdie gratis gedrag wat eerlike persepsies en eerlike menings uitdruk, 'n stroom data wat oor die lang termyn gevolg kan word, sodat navorsers die veranderinge mettertyd kan opspoor en kwantifiseer. Analitiese instrumente en metodes gebruik om insigte te genereer. Net soos etnografiese navorsing 'n analise van kommunikasiepatrone en inhoud binne die aanlyn sosiale kontekste insluit, is hierdie aktiwiteit ook 'n netnografiese tegniek van analise. Volgens Kozinets (1990, bl. 366), "het hierdie sosiale groepe 'n 'regte' bestaan ​​vir hul deelnemers, en het gevolglike gevolge vir baie aspekte van gedrag, insluitende verbruikersgedrag.

Sosiale media netwerk gemeenskappe bied baie geleenthede vir deelnemers om mekaar te beïnvloed en te informeer oor produkte, dienste en handelsmerke (Muniz en O'Guinn 2001). Brandekwiteit word sterk ondersteun deur verbruikersvoorspraak (Almquist en Roberts, 2000), 'n faktor wat nie verlore gaan op maatskappye wat handelsmerklisensie soek nie. Netnografie is uniek geplaas onder sosiale media-navorsingsmetodes om kulturele insigte uit gekontekstualiseerde data eerder as gekwantifiseerde data te genereer.

Netnografie word uitgevoer in ses oorvleuelende stappe, soortgelyk aan die etappe van etnografiese navorsing: die ontwikkeling van 'n navorsingsplan , die opstel van data , insameling en triangulering van data , ontleding en interpretasie van data , versekering van etiese standaarde en verslagdoening oor navorsingsbevinding en verwante insigte .

Bronne:

> Ginga, Daiuchuu (2013), In die voetspore van Kozinets: na 'n nuwe > netnografiese >> belastingonimisering >. Tydskrif van internetwaardering , pp. 418-419.

> Kozinets, Robert V. (1998. On > Netnography >: Aanvanklike refleksie oor verbruikersnavorsingsondersoeke van kuberkultuur. "In Joseph Alba en Wesley Hutchinson, (Eds.), Advances in Consumer Research, Volume 25. Provo, UT: Verbruikersnavorsing, pp. 366-371.

> Kozinets, RV (2010). Netnografie: Die bemarker se geheime wapen. Wit papier.

> Muniz, A., Jr.

> en > O'Guinn, TC (2001), Brand gemeenskap. Tydskrif van Verbruikersnavorsing .