'N Verhuurder se Verantwoordelikhede onder Afdeling 8

Reëls om te volg om u huurder te hou

'N Huurder is verantwoordelik vir die nakoming van die wet. As 'n verhuurder aan huurders van Artikel 8 huur, moet die verhuurder steeds die landwye huurderreg volg , maar moet ook addisionele reëls op hom of haar volg deur die Artikel 8-program. Hier is sewe verantwoordelikhede verhuurders het onder Artikel 8.

1. Is u verplig om artikel 8 huurders te aanvaar?

Sommige eienaars huur volgens artikel 8 huurders, en ander het nie 'n keuse nie.

Sekere state, soos Massachusetts, vereis dat alle verhuurders Artikel 8 huurders aanvaar. U moet weet of dit 'n vereiste in u staat is, sodat u nie daarvan beskuldig word dat u die wet oortree as u weier om aan huurders te huur met hierdie bewysstukke nie.

2. Kies 'n Artikel 8 Huurder

Alhoewel sommige lande vereis dat verhuurders artikel 8 huurders aanvaar, moet 'n verhuurder nie elke huurder van Artikel 8 aanvaar nie. 'N Artikel 8 huurder is steeds onderhewig aan dieselfde kwalifiserende standaarde as nie-artikel 8 huurders.

Die Afdeling 8-kantoor voer 'n baie basiese agtergrondtoets aan vir alle Artikel 8-aansoekers. Hul vertoning fokus op 'n huurder se inkomstevlak, wat nie die grootste kommer vir jou sal wees nie, aangesien die meeste huurgeld deur die Behuisingsagentskap betaal sal word.

'N Huurder moet altyd dieselfde agtergrond en kredietkontrole op Artikel 8 huurders doen wat hulle op nie-artikel 8 huurders doen. Hierdie tjeks help u om probleme op te spoor, soos 'n kriminele geskiedenis of 'n geskiedenis van gereelde verskuiwing.

3. Dien Versoek vir Goedkeuring in

'N Artikel 8 huurder kan nie in u eiendom bly totdat u eiendom deur die Afdeling 8-kantoor goedgekeur is nie. Die eerste stap in hierdie goedkeuringsproses is om 'n Versoek vir Goedkeuring van die Huurvorm in te dien. 'N Voorbeeldvorm kan op die HUD-webwerf besigtig word . Die vorm versoek basiese inligting, insluitende:

Die vorm moet geteken en gedateer word deur u sowel as die huurder.

4. Slaag Behuising Gehalte Standaarde Inspeksie / Slaag Jaarlikse Inspeksies

Die Aanvraag vir Goedkeuring vorm is die eerste stap om jou eiendom goedgekeur te word vir 'n Artikel 8 huurder. Die werklike toets is die behuisingskwaliteit inspeksie . Hierdie inspeksie sal bepaal of u eenheid voldoen aan die minimum behuisingstandaarde wat deur HUD en die plaaslike openbare behuisingsowerheid gestel is.

As die eenheid nie voldoen aan enige item op hul lys prestasie standaarde nie, moet die probleem binne 'n vasgestelde tyd vasgestel word. Die eenheid moet dan herinspekteer word voordat dit goedgekeur kan word vir 'n inskrywing van artikel 8.

Artikel 8 sal een keer per jaar 'n inspeksie uitvoer, gewoonlik wanneer die huurder se huurkontrak op hernuwing is. Selfs as die eenheid die eerste Afdeling 8-inspeksie geslaag het, moet dit hierdie jaarlikse inspeksie slaag om die huurder in die eiendom te bly bly. Indien enige items die inspeksie misluk, moet dit reggestel word of die behuisingsowerheid mag verklaar dat die eenheid onbevoeg is vir die huurder van Artikel 8.

5. Versamel deposito en maandelikse huur

Artikel 8 betaal die grootste gedeelte van die huurder se huur, maar dit betaal nie alles nie.

Artikel 8 betaal nie 'n huurder se sekuriteit deposito nie . Die verhuurder is verantwoordelik vir die invordering van hierdie deposito direk van die huurder of van 'n ander agentskap wat ingestem het om die deposito vir die huurder te betaal.

Daarbenewens kan die huurder verantwoordelik wees vir die betaling van 'n gedeelte van die maandelikse huur. Die bedrag wat hulle sal betaal sal afhang van hul inkomste. Byvoorbeeld, as die huur $ 1000 per maand is, kan die huurder verantwoordelik wees vir die betaling van $ 50. Hierdie gedeelte moet direk deur die huurder aan u betaal word. Dit is dus u verantwoordelikheid om seker te maak dat u dit ontvang.

6. Volg die bepalings van die huurooreenkoms

Soos met enige ander huurder, moet u die bepalings van die huurooreenkoms, sowel as die plaaslike verhuurder-huurderwette, nakom wanneer u aan 'n huurder huur met 'n behuisingskeusbrief. Jy kan nie kortpaaie vat wanneer jy met Artikel 8 huurders handel nie, want die huur word deur die regering betaal.

U moet reageer op enige instandhoudingsversoeke , enige gesondheids- of veiligheidsprobleme aanspreek, en enige klagtes wat hulle oor ander huurders mag hê, hanteer. In 'n sekere sin moet jy meer omsigtig wees wanneer jy met Artikel 8 huurders handel, want jy en jou eiendom sal deur die Openbare Behuisingsowerheid en HUD ondersoek word .

7. Stel Artikel 8 van huurverhoging in kennis

As u 'n huurgeld van Artikel 8 huur wil ontvang, moet u 'n versoek aan u plaaslike afdeling 8 kantoor indien. Daar is gewoonlik 'n vorm wat u moet invul. Die vorm sal vra:

U moet ook sertifiseer dat die huur wat u die huurder van Artikel 8 hef, nie meer is as die huur wat u vir enige soortgelyke eenhede in u eiendom hef nie. U kan slegs een keer per jaar 'n huurder huur huur.