5 keer kan 'n huurder 'n huur sonder verbreking verbreek

'N Huurder se reg om die kontrak te verbreek

'N Huurooreenkoms is 'n wetlik bindende kontrak tussen 'n verhuurder en 'n huurder. Die huurder het ingestem om die eiendom vir 'n vaste termyn te gebruik, gewoonlik 'n jaar. Daar is sekere situasies waar 'n huurder vroegtydig sonder vrees vir straf kan uitkom. Hier is vyf keer 'n huurder kan 'n huurkontrak wettig verbreek.

1. Huurder versuim om fisiese en bewoonbare perseel te handhaaf

Een van die belangrikste verantwoordelikhede wat elke verhuurder het, is die verpligting om die eiendom te onderhou .

Enkele algemene verpligtinge sluit in:

As 'n huurder van mening is dat daar 'n beduidende gesondheids- of veiligheidskending by die eiendom is, kan die huurder 'n klagte indien by die plaaslike gesondheids- of veiligheidsdepartement of ander eiendomsinspeksie-organisasie of kan 'n klagte direk by die verhuurder indien.

As die huurder direk by die boudepartement of ander gesondheids- of veiligheidsorganisasie aankla, sal hierdie organisasie gewoonlik na die eiendom kom om die eiendom te inspekteer om te sien of die huurder se klagte meriete het. As die inspekteur besluit dat die eis geldig is, sal die verhuurder 'n oortredingskennisgewing gestuur word waarin verklaar word dat die verhuurder die probleem binne 'n sekere aantal dae moet oplos.

'N Huurder kan skriftelik kennis gee aan die verhuurder wat verklaar dat daar 'n gesondheids- of veiligheidskending is wat herstel moet word. Staatswette sal wissel oor hoe lank die verhuurder moet reageer en die skending regmaak.

In die meeste lande, as die verhuurder versuim om 'n beduidende gesondheids- of veiligheidskending op te los, nie net 'n eenvoudige herstel nie, kan die huurder wettiglik die huurooreenkoms verbreek.

Die huurder sal tipies aan die verhuurder skriftelik kennis gee van die huurder se voorneme om die huurooreenkoms te beëindig. Afhanklik van die staatsreg moet die huurder 'n aantal dae na die kennisgewing wag voordat die huurder kan uitbeweeg, tensy die gesondheids- of veiligheidskending so erg was dat dit nodig was dat die huurder dadelik uitstap.

2. Verhuurder plaas onwettig woonstel

'N Huurder moet gewoonlik minstens 24 uur kennis gee voordat die verhuurder die huurder se huurgeld kan betree. Die verhuurder kan slegs vir wettige redes ingaan, soos:

Indien die verhuurder probeer om die huurder se huurgeld te betree vir redes wat nie wettiglik toegelaat is nie, maak voortdurend pogings om die huurder se eenheid te betree sonder behoorlike kennisgewing of huurder se laster, kan die huurder die reg hê om die huurkontrak te verbreek. Die huurder moet gewoonlik 'n hofbevel kry om die verhuurder te kry om die gedrag te stop. As die verhuurder die hofbevel oortree en weier om die gedrag te stop, kan die huurder kennis neem dat hy of sy die huurkontrak beëindig.

3. Huurder Is Aktiewe Plig Militêre

Die Wet op Maatskaplike Siviele Verligting, andersins bekend as SCRA, bied sekere beskermings vir aktiewe militêre lede.

Dit beskerm hierdie lede wanneer hulle stasiebestellings verander.

Indien 'n dienslid 'n huurkontrak teken en dan bestellings ontvang wat die lid vereis om vir 'n tydperk van minstens 90 dae te verhuis, kan die huurder die verhuurder skriftelik kennis gee van die behoefte om die huurooreenkoms te beëindig. Hierdie kennisgewing moet gewoonlik gemaak word ten minste 30 dae voor die verlangde datum van beëindiging. Die huurder moet ook bewys lewer, soos 'n afskrif van die verandering van stasiebevel of militêre ontplooiing.

4. Slagoffers van Huishoudelike Geweld

Huurders wat slagoffers van huishoudelike geweld gehad het, het die reg om hul huurooreenkoms sonder boete in baie lande te beëindig. Die daad van geweld moet gewoonlik in die afgelope verlede plaasgevind het, gewoonlik binne die afgelope drie tot ses maande.

Die huurder moet:

Die verhuurder het die reg om bewys van hierdie daad van huishoudelike geweld te versoek. Die huurder kan gewoonlik hieraan voldoen deur 'n afskrif van 'n bevel van beskerming of 'n polisieverslag te verskaf wat die voorval gedokumenteer het.

5. Onwettige woonstel

As dit blyk dat die woonstel wat 'n huurder gehuur het, nie 'n wettige huureenheid was nie, kan die huurder die huurooreenkoms sonder boete beëindig. Staatswette sal wissel, maar die huurder is gereeld geregtig op die terugbetaling van ten minste 'n gedeelte van die huurgeld wat hulle oor die lewensduur van hul huur betaal het. Hulle kan selfs geregtig wees op bykomende geld van die verhuurder om hulle te help om 'n ander woonstel te huur.