Huurdersregte in Maryland

4 Regte van Huurders in Maryland

Huurders en huurders in Maryland moet vertroud wees met Maryland se verhuurder-huurder wette. Hierdie wette spel die spesifieke reëls en verantwoordelikhede wat beide verhuurders en huurders moet volg. Onder Maryland wet het huurders die reg op vryheid van behuisingsdiskriminasie, 'n reg op sekere sekuriteitsdeposito-beskerming, die reg op vryheid van verhuurder se vergelding en die reg om beskerm te word na huishoudelike geweld.

Hier is vier regte van huurders in Maryland.

Maryland Huurder se reg op billike behuising

§§ 20-101; 20-704; 20-705

Een reg wat elke huurder geregtig is op vryheid van diskriminasie in enige behuisingsaktiwiteit. In Maryland het huurders 'n dubbele laag beskerming.

Federal Fair Housing Act

Maryland huurders word die eerste keer beskerm deur die Federal Fair Housing Act. Hierdie Wet, wat in 1968 geskep is, was bedoel om burgers in die Verenigde State van Amerika te beskerm teen enige soort onbillike behandeling wanneer dit oor behuisingsituasies handel. Die Federal Fair Housing Act beskerm spesifiek sewe verskillende klasse mense. Hierdie klasse is:

Maryland se billike behuisingswet

Benewens die federale wet het die staat Maryland sy eie billike behuisingsreëls. Hierdie reëls dien as 'n aanvulling op die federale wet. Die staat Maryland beskerm drie addisionele klasse mense.

Hierdie is:

Watter regte beskerm billike behuising?

Onder billike behuisingsreg word verhuurders verbied om enige van die volgende te doen:

Is iemand vrygestel van die volgende billike behuisingsreg?

In Maryland is sekere eienaarbewoners vrygestel van die nakoming van sekere billike behuisingsreëls. Die eienaar-inwoner moet óf:

of

As die verhuurder aan een van hierdie vereistes voldoen, hoef die verhuurder nie die billike behuisingsreëls vir die volgende klasse mense te volg nie:

Die verhuurder moet steeds die billike behuisingsreëls vir die volgende klasse mense volg:

Voorbeeld van 'n billike behuisingsoortreding:

'N Huurder het 'n vakature by hul huurwoning.

Die verhuurder plaas 'n aanlyn-advertensie in 'n poging om 'n nuwe huurder te vind. In hierdie advertensie verklaar die verhuurder dat die gebou in 'n Christelike gemeenskap geleë is, sodat enigeen wat nie Christene is nie, nie van toepassing sou wees nie. Dit is 'n diskriminerende verklaring, en die verhuurder kan daarvan beskuldig word dat die Fair Housing Act oortree word.

Maryland Huurder se reg op die deposito

§§ 8-203; 8-203,1

Huurders in Maryland het die reg om beskerm te word wanneer hulle 'n sekuriteit deposito installeer om die eiendom te huur. Hulle word beskerm in die bedrag wat hulle neerlê, die manier waarop 'n verhuurder die deposito moet stoor, die vereiste verhuurder deurloop en die tydsraamwerk vir die terugbetaling van die deposito.

Maksimum bedrag van deposito:

Maryland eienaars is slegs wettiglik toegelaat tot twee keer die maandelikse huur as 'n sekuriteit deposito .

As die verhuurder meer as dit versamel, is dit onwettig. 'N Hof kan die huurder soveel as drie keer die bedrag wat meer as twee maande se huur ingesamel is, toeken.

Stoor die deposito:

Huurders in Maryland moet huurders se sekuriteit deposito's stoor in 'n aparte rekening wat slegs vir sekuriteitsdeposito's is. As die deposito meer as vyftig dollar is, moet die rekening rente verdien. Die rentekoers moet minstens drie persent per jaar wees.

Vereiste verhuurder deurloop:

Maryland se verhuurder-wetgewing vereis dat verhuurders 'n deurlopende inspeksie moet doen . Hierdie inspeksie moet binne vyf dae na die huurder verhuis. Die doel van hierdie ondersoek is om die toestand van die huur eenheid te dokumenteer. Die verhuurder moet die huurder in kennis stel van die datum waarop die inspeksie sal plaasvind en van die huurder se reg om tydens die ondersoek teenwoordig te wees.

Terugbetaling van die deposito:

Daar is spesifieke reëls wat Maryland-eienaars moet volg wanneer die huurder se sekuriteit deposito terugbesorg word. Die huurder het die reg om hul sekuriteit deposito terug te gee binne 45 dae na vertrek. Die verhuurder moet hierdie deposito per eerste klaspos stuur en moet enige gedeelte van die deposito wat aan die huurder verskuldig is, insluit.

Indien die verhuurder enige aftrekkings van die deposito geneem het, moet die verhuurder ook 'n skriftelike besondere lys by die terugbetaling van hierdie deposito insluit. Hierdie lys moet insluit die presiese aftrekkings wat geneem is en die dollarbedrag vir elke aftrekking.

Maryland Huurder se reg na verhuurder

§§ 8-208.1, 8-208.2

Dit is nie ongewoon dat eienaars en huurders konflik het nie. Om hierdie rede het Maryland 'n wet wat huurders beskerm in geval 'n verhuurder probeer om teen die huurder te vergeld.

Regs huurder aksies wat kan herleier verhuurder:

Die volgende is algemene redes waarom 'n verhuurder teen 'n huurder mag vergeld:

Handelinge van verhuurder wat as gevolg van vergelding beskou kan word:

Wanneer kan 'n huurder eis vergelding ?:

'N Huurder kan probeer om te bewys dat 'n verhuurder 'n daad van vergelding gepleeg het wanneer:

Tydlyn vir die Wet om Oorweeg te word Weerwraak:

Ten einde 'n hof te laat oorweeg om 'n verhuurder se aksie te wees vergelding, moet die verhuurder se optrede binne ses maande nadat 'n huurder 'n aksie aangegaan het, plaasgevind het, soos die indien van 'n klagte teen die verhuurder.

As die hof vind verhuurder het herstel:

As 'n hof tot die gevolgtrekking kom dat 'n verhuurder 'n vergelding het, kan die hof die huurder tot drie maande se huur, plus redelike hofkoste en prokureursfooie toeken.

As die hof vind verhuurder nie herstel het nie:

As 'n hof bevind dat 'n huurder se eis van verhuurder se vergelding geen meriete het nie, kan die hof die verhuurder tot drie maande se huur betaal, plus redelike hofkoste en prokureursfooie.

Maryland huurder se reg na huishoudelike geweld

§ § 8-402, 8-5A-01 tot 8-5A-06

Huurders wat slagoffers van huishoudelike geweld of slagoffers van seksuele aanranding is, het sekere regte onder Maryland-wetgewing.

Beëindiging van huurkontrak:

Huurders wat slagoffers van huishoudelike geweld of seksuele aanranding gehad het, het die reg om hul huurooreenkoms vroegtydig sonder boete te beëindig.

Skriftelike Kennisgewing:

Om die huurkontrak te beëindig, moet die huurder die verhuurder skriftelik kennis gee, hetsy per pos of per hand, van die begeerte om die huurkontrak te beëindig.

Afskrif van beskermende bestelling:

Met die skriftelike kennisgewing moet die huurder bewys lewer van hul eis van huishoudelike geweld of seksuele aanranding. Hierdie vorm van bewys moet 'n afskrif van 'n bevel van beskerming insluit. Slagoffers van seksuele aanranding moet ook 'n afskrif van 'n vredesbevel insluit wat aan hulle uitgereik is.

30 dae:

Die huurder sal 30 dae nadat die skriftelike kennisgewing gegee is om die huurkontrak te beëindig om uit die huurgeld te beweeg.

Huurder versuim om binne 30 dae te skuif:

As die huurder binne 30 dae buite die eiendom uitbeweeg, het die verhuurder twee opsies:

1. Klassifiseer die huurder as 'n huurderhuurder en neem die nodige stappe om die huurder uit te sit. Die verhuurder kan skadevergoeding deur die hof toegeken word vir die huurder-oorname.

2. Aanvaar dat die huurder nie meer die oorspronklike huurtermyn wil verskuif nie.

Verantwoordelikheid vir Huur:

Die huurder is slegs verantwoordelik vir die betaling van huurgeld vir die 30 dae nadat hulle die skriftelike kennisgewing gegee het dat hulle hul huurkontrak sal beëindig.

Reg om Locks te verander:

Maryland huurders wat slagoffers van huishoudelike geweld of seksuele aanranding gehad het, het die reg om die slotte op hul eenheid te laat verander. Om dit te kan doen, moet 'n paar voorwaardes nagekom word.

1. Die bevel van beskerming of vredesbevel moet verklaar dat die oortreder nie die reg het om die eenheid te betree of die eenheid te ontruim indien hy of sy daar woon nie.

2. Die huurder moet die verhuurder skriftelik kennis gee van hul begeerte om die slotte te verander.

3. Die huurder moet bewys lewer van hierdie skriftelike kennisgewing. Dit moet óf 'n afskrif van 'n bevel van beskerming of vredesbevel wees.

Tyd om Locks te verander:

Die verhuurder moet die slotte binne een werksdag verander nadat hierdie skriftelike kennisgewing ontvang is. Die verhuurder moet binne 48 uur die huurder by die nuwe sleutel voorsien.

As die verhuurder dit nie doen nie, het die huurder die reg om die slotte te verander. Die huurder sal die verhuurder binne een werksdag die nuwe eienaar moet voorsien van die verandering van die slotte.

Reg om 'n fooi te hef:

'N Huurder het die reg om die huurder 'n redelike fooi te hef vir die verandering van die slotte. Die huurder moet hierdie fooi binne 45 dae betaal nadat die slotte verander is.

As die huurder nie binne 45 dae hierdie fooi betaal nie, kan die verhuurder hierdie fooi as addisionele huur hef of dit kan aftrek van die huurder se borg.

Maryland se verhuurder huurder wet

As u die oorspronklike teks van Maryland se verhuurder-huurderwet wil besigtig, raadpleeg asseblief Maryland Real Property Code Annotated, Titel 8.