Hoeveel sal artikel 8 betaal verhuurders?

Die bedrag wat u sal ontvang van die Behuisings Keuse

As u bereid is om huurders wat behuisingskeusbewyse ontvang, te aanvaar, moet u verstaan ​​hoe die bedrag van die fooi bereken word. Selfs as u eenheid 'n sekere bedrag in die ope mark kan beveel, beteken dit nie dat artikel 8 bereid sal wees om u dieselfde bedrag te betaal nie. Die maksimum bedrag wat u van Afdeling 8 ontvang, is gebaseer op 'n verskeidenheid faktore. Hier is 'n paar faktore wat handel oor hoeveel artikel 8 sal betaal.

Billike Markhuur

Elke jaar bereken HUD die Fair Market Rent vir meer as 2500 gebiede van die land. By die berekening van hierdie nommer, neem HUD rekening met al die eenhede wat gedurende die laaste 15 maande in daardie spesifieke area gehuur is. Dit sluit eenhede uit wat minder as twee jaar oud is, gehelpde wooneenhede of ander eenhede wat gehuur word op wat hulle as ondermarkhuur beskou.

HUD gebruik twee slaapkamers as die standaard vir die berekening van billike markhuur. Dit haal dan die huurgeld vir alle ander slaapkamergroottes uit die Fair Market Rent vir die twee slaapkamers.

Die Fair Market Rent is op 'n vlak wat in die 40ste persentiel vir die huurgeld in die gebied is. Dit beteken dat 40 persent van die eenhede in die area vir minder as hierdie bedrag gehuur het en 60 persent van die eenhede in die area vir meer as hierdie bedrag gehuur het. Daarom is dit effens laer as die mediaan huurgeld vir die gebied. Die Fair Market Rent vir sekere metropolitaanse gebiede sal ingestel word op die 50ste persentiel in plaas van die 40ste persentiel.

Die billike markhuur word in die 40ste of 50ste persentiel gestel, sodat:

Betaling Standaard

Elke plaaslike openbare behuisingsowerheid sal dan die Fair Market Rent gebruik wat HUD as 'n riglyn gebruik het.

Die PHA sal na faktore in hul omgewing kyk, byvoorbeeld hoe lank dit 'n Artikel 8-gesin benodig om behuising op te spoor, en sal hul betalingstandaard bepaal of die maksimum bedrag wat hulle vir elke aantal slaapkamers betaal. Hierdie betalingstandaard sal tussen 90 en 110 persent van die Fair Market Rent wees.

Daarom is die drie faktore wat bepaal hoeveel u van Afdeling 8 sal ontvang,:

Huurders wat eiendom het wat teen of onder die gemiddelde huurgeld vir die gebied huur, kan voordeel trek uit die aanvaarding van Artikel 8 huurders omdat hulle moontlik hoër huurgeld van hierdie behuisingskeusbewyse kan ontvang as wat hulle sou in die ope mark. Vir die eienaars met eenhede wat meer as die gemiddelde huur vir die gebied sal huur, kan deelname aan die keuringsprogram vir behuisingsgoedere lei tot 'n laer maandelikse huurgeld as wat u in die ope mark kan ontvang. Die voordeel van artikel 8 is egter dat u elke maand konsekwent deur die Openbare Behuisingsowerheid betaal word.

Huurder Gedeelte

Huurders wat behuisingsgoedkeuringsbewyse ontvang, moet ' n huurgeld by die huur dra. Die bedrag wat die huurder moet bydra, sal die grootste wees van:

Die huurdergedeelte word direk deur die huurder aan u betaal. As die huur vir u eenheid hoër is as die betaalstandaard wat die PHA vir die eenheid gestel het, kan die huurder kies om meer te betaal. Hulle word toegelaat om hul huurgeld te verhoog solank die bedrag wat hulle sal betaal, deur die PHA goedgekeur word en nie meer as 40 persent van die huurder se maandelikse aangepaste inkomste uitmaak nie.

Gereedskapstoelaag

Indien nutsdienste by die maandelikse huur ingesluit word, sal die Owerheid vir Behuising gewoonlik 'n bedrag vir nutsdienste insluit wanneer die behuisingsverkiesingsbewys uitgereik word.

Indien die huur vir u eenheid nie nutsdienste insluit nie, kan die PHA die huurder 'n afsonderlike bedrag vir nuttoelaag uitreik of 'n nutvergoedingsrekening direk aan die huurder of direk aan die nutsmaatskappy uitreik.