HUD Behuisingsprogramme wat elke verhuurder moet weet

Billike Behuising, Afdeling 8 en HUD Huise

Dit is in elke verhuurder se beste belang om vertroud te raak met die behuisingsprogramme wat HUD toesig hou. Die doel van hierdie programme is om elke Amerikaner se reg te beskerm om regverdig behandel te word in behuising en om in veilige omstandighede te bly. Leer drie HUD-programme wat elke verhuurder moet weet.

1. HUD Billike Behuising en Gelyke Geleentheidsprogram

Wat dit is:

HUD is verantwoordelik vir die afdwinging van die Fair Housing Act van 1968.

Kortom, onder die Wet op Behuising, wanneer 'n huis verkoop word, 'n huis huur of 'n verband op 'n lening verhuur, is dit onwettig om te diskrimineer op grond van ras, kleur, nasionale oorsprong, godsdiens, geslag, gesinsstatus of gestremdheid.

Hoe dit werk:

As 'n persoon voel hulle is onbillik gediskrimineer, kan hulle 'n eis indien by HUD. HUD sal dan die eis ondersoek. Dit sal eers die "beweerde" oortredende party van die eis in kennis stel en toelaat dat hulle reageer. Dit sal dan bepaal of daar enige meriete op die eis is.

HUD kan die partye die vermoë bied om hul klagte met 'n HUD-versoeningsooreenkoms te versoen. As versoening misluk en HUD het "redelike rede" om te glo dat diskriminasie plaasgevind het, sal die saak na 'n administratiewe verhoor of na die Federale Distrikshof gaan indien die partye verkies.

Belangrikheid vir eienaars:

As verhuurder, wat u eiendom verhuur of verkoop, is dit in u belang om die Wet op Behuising te ken en te gehoorsaam, sodat u nie van diskriminasie beskuldig word nie.

U kan ook probeer om 'n verband vir u belegging te kry, dus u moet die Fair Housing Act verstaan ​​sodat u uself nie gediskrimineer word nie.

2. HUD Behuisings Keuse Voucher Program

Wat dit is:

Die Housing Choice Voucher Program word gefinansier deur HUD en deur middel van plaaslike openbare behuisingsagentskappe (PHAs).

Hierdie program word gewoonlik as Artikel 8 Behuising genoem , en bied lae-inkomste huurders, senioren of gestremdes met gesubsidieerde huurbewyse.

Hoe dit werk:

Die individue kan hierdie vouchers gebruik om die behuising van hul keuse te kies, solank die eienaar van die eiendom ingestem het om hierdie program te aanvaar. Die behuising moet ook voldoen aan die PHA gesondheids- en veiligheidskodes . Die PHA sal die verhuurder direk 'n ooreengekome gedeelte van die huur betaal. Die huurder sal verantwoordelik wees vir enige addisionele huur wat die owerheidsbewys nie gedek het nie.

Belangrikheid vir eienaars:

As 'n verhuurder moet jy besluit of jy Artikel 8 huurders in jou eiendom sal aanvaar.

voor:

nadele:

In sommige lande is dit onwettig om 'n huurder te ontken omdat hulle artikel 8 het. U kan hulle egter ontken op grond van 'n swak krediet wat gevind word nadat u 'n krediet tjek gedoen het .

3. HUD Homes Program

Wat dit is:

Die Federale Behuisingsowerheid (FHA) is die afdeling van HUD wat verbande verseker. As 'n FHA-versekerde verband verstek is (die eienaar stop met die betaling van hul verband en die huis gaan in die negatief), kan die verbandlener 'n eis indien by die FHA om die res van die verband te verhaal. Wanneer die FHA die lener geheel maak (die saldo van die verband betaal), word HUD die eienaar van die eiendom en sal dit probeer verkoop om die geld wat hulle verloor, te verhaal.

Hoe dit werk:

HUD afskakel op enkelgesin (1-4 eenhede) en multifamilie huise (5 + eenhede). HUD enkelgesinhuise word eers aan eienaars bewoon (eienaars wat in die eiendom woon).

As daar na afloop van die aanvanklike aanbod nie tradisies is nie, is tradisioneel tien dae beleggers toegelaat om op die huise te bid. U moet spesifieke reëls volg om te bied op HUD multifamily eiendomme. Jy moet registreer, 'n bod koop, en 'n ernstige gelddeposito inbring om die veiling te kan bied.

Belangrikheid vir eienaars:

HUD-huise kan meer bekostigbaar wees omdat die regering hulle afslag volgens die herstelwerk wat hulle nodig het en sal sommige van die sluitings- en verkoopskommissie-koste betaal. Die regering kan die koste van die herstelwerk wat die eiendom benodig of onderskat, oorskat. Dit is waar jy geld kan verdien as 'n belegger.