Basiese verhuurder verpligtinge onder verhuurder-huurder wet

Dinge wat 'n verhuurder moet wettig doen

Huurder huurder wette is geskep om te dien as 'n bloudruk vir die interaksies, regte en verpligtinge van beide verhuurders en huurders. Terwyl elke staat se wette effens verskil, is daar algemene pligte en dienste wat elke verhuurder moet voorsien. Hier is vyf basiese verpligtinge wat elke verhuurder moet volg ongeag die toestand waar hy of sy eienaarskap besit. *

'N Huurder se pligte onder verhuurder-wetgewing word tipies in vyf dele verdeel :

  1. Borg
  2. Openbaarmaking van Eienaar
  3. Behoud van besit van die eenheid
  4. onderhoud
  5. aanspreeklikheid

Verpligting om Sekuriteitsdeposito of Voorafbetaalde Huur te bestuur

Die eerste verpligting van elke verhuurder het te doen met 'n huurder se sekuriteit deposito . Elke verhuurder het die reg om hul huurders 'n borg te hef, alhoewel hierdie deposito nooit eintlik aan die verhuurder behoort nie. In plaas daarvan is hierdie deposito 'n vorm van sekuriteit vir die verhuurder indien die huurder nie huur betaal nie , die eiendom beskadig of andersins die huurooreenkoms oortree.

Huurders het 'n verpligting om die staatswette en plaaslike wette rakende die deposito te volg. Byvoorbeeld, sekere state stel perke op die maksimum sekuriteit waaroor 'n verhuurder 'n huurder kan hef vir 'n deposito. Daar is ook spesifieke reëls vir die stoor van die deposito, die terugbetaling van die deposito en wat om te doen met die deposito as u u eiendom verkoop.

Huurders is verplig om hierdie wette te volg, of hulle kan regsgevolge in die gesig staar omdat hulle dit nie doen nie.

Verpligting om eienaar te openbaar

Die tweede verpligting wat elke verhuurder het, is om aan sy huurders sekere inligting oor die eienaar van die eiendom te openbaar. Hierdie verantwoordelikheid lê by die persoon wat die huurooreenkoms met die huurder onderteken het, hetsy die eienaar van die gebou, die verhuurder of 'n ander persoon wat as agent van die verhuurder optree.

Die name en adresse van die individu of individue met die bevoegdheid om die gebou te bestuur, huur te versamel, herstelwerk te doen, klagtes aan te spreek of kennisgewings uit te reik.

Hierdie openbaarmaking moet gewoonlik skriftelik gedoen word en moet plaasvind voordat die werklike huurgeld begin. Indien enige veranderinge plaasvind gedurende huurder se huurgeld, moet die huurder van die verandering in kennis gestel word.

Die doel van hierdie verpligting is om te verseker dat die huurder die regte kontakpersoon ken vir verskeie aktiwiteite soos huurinvordering en instandhoudingsversoeke , asook vir enige regskwessies wat mag ontstaan.

As hierdie openbaarmaking van die eienaar nie aan die huurder gemaak word nie, word die persoon wat die huur invorder , die go-to-persoon vir die hantering van alle aangeleenthede wat met die eiendom verband hou.

Verpligting om besit van eenheid te lewer

Die derde verpligting vir verhuurders onder die verhuurder se wet is om die eenheid aan die huurder te besit. Dit beteken dat die eenheid vakant is vir die huurder op die inskrywingsdatum wat in die huurooreenkoms gespesifiseer is. Indien die eenheid nie op die vasgestelde inskrywingsdatum vir die huurder beskikbaar is nie, kan die huurder regstappe teen die verhuurder doen omdat die huurooreenkoms nie nagekom is nie .

Verder, as daar 'n plakker in die eenheid of 'n ander individu is wat nie die reg het om daar te wees nie, kan die verhuurder regstappe teen hierdie individu doen. Die verhuurder kan skadevergoeding toegeken word.

Verpligting om die Eenheid te onderhou

'N Huurder is verantwoordelik vir sy of haar huurders om die eiendom te onderhou . Dit behels die behoud van die eiendom skoon, veilig en bewoonbaar. Die verhuurder moet voldoen aan alle boukodes, die nodige herstelwerk verrig, gemeenskaplike areas onderhou, alle noodsaaklike dienste behou, soos loodgieterwerk, elektrisiteit en hitte, in goeie werkende toestand, moet behoorlike voorsiening maak. vullishouers en moet lopende water voorsien.

Verpligtinge onderhewig aan beperking van aanspreeklikheid

'N Huurder is aanspreeklik vir die nakoming van die verpligtinge soos uiteengesit onder verhuurder-wetgewing. Dit sluit in die nakoming van die bepalings van die huurooreenkoms.

In baie lande word 'n verhuurder van hierdie aanspreeklikheid verlig wanneer hulle die eiendom verkoop en die huurder skriftelik in kennis stel dat die eiendom onder nuwe eienaarskap of bestuur is. Die nuwe eienaar word dan aanspreeklik vir die nakoming van die bepalings van die huurooreenkoms en om die verhuurder se wet in die staat te volg.

Die verhuurder wat die deposito ingesamel het, is steeds verantwoordelik vir die huurder se borg. Die verhuurder het gewoonlik twee opsies:

  1. Oordra die deposito aan die nuwe eienaar minus enige toelaatbare aftrekkings en stel die huurder skriftelik in kennis dat die nuwe eienaar in besit is van die deposito. Die oorspronklike verhuurder sal dan van enige verdere aanspreeklikheid verlig word.

    of
  2. Stuur die deposito terug aan die huurder minus enige toelaatbare aftrekkings.

* Maak seker dat u staat- en plaaslike verhuurder-wette wetgewing nagaan om addisionele of verskillende verpligtinge wat in u area van toepassing mag wees, te ontdek.