Kontrakteurs Toerusting Dekking

In die versekeringsbedryf word gereedskap, toerusting, en masjinerie wat deur kontrakteurs gebruik word, toerusting genoem. Voorbeelde van sulke toerusting is handgereedskap, backhoes, steierwerk en draagbare kragopwekkers.

Kontrakteurs-toerusting verskil van die meeste tipes besighede wat besit word deurdat dit mobiel is. In teenstelling met, byvoorbeeld, 'n gebou of kantoorinhoud, bly toerusting aan kontrakteurs nie op u perseel nie. Dit word van een werksplek na 'n ander vervoer.

Kontrakteurs toerusting kan beskadig word deur 'n verskeidenheid gevare. Dit kan dalk weerlig, grondverskuiwings , vloede en haelstene insluit . Sommige toerusting kan veral waardevol wees. As dit beskadig of vernietig word, kan sulke items duur wees om te herstel of te vervang.

Nie gedek deur standaard eiendomsbeleid nie

'N Standaard kommersiële eiendomsbeleid is ontwerp om eiendom te dek wat by u besigheidsplek vasgestel is. Dit dek jou besigheid se persoonlike eiendom, insluitende toerusting en masjinerie, op jou perseel of binne 'n kort afstand daarvan (soos 100 voet). Dit dek nie gereedskap, toerusting of ander eiendom wat buite u perseel geleë is nie. U kan u besigheid beskerm teen toerustingverliese deur die aankoop van kontrakteurs toerusting dekking .

Kontrakteurs Toerusting Dekking

Die dekking van kontrakteurs se toerusting word dikwels as 'n "floater" genoem, aangesien dit ontwerp is om roerende eiendom te dek. Dit kan alleen geskryf word, bygevoeg word aan 'n eiendomsbeleid, of gekombineer met ander dekkings onder 'n pakketbeleid.

Baie versekeraars voorsien die dekking van kontrakteurs deur middel van voorafgedrukte beleidsvorms wat deur ISO of AAIS gepubliseer is ('n versekeringsadviesorganisasie soortgelyk aan ISO). Sommige versekeraars het hul eie beleidsvorms ontwikkel.

Dekking of Geskeduleerde Dekking

Kontrakteursuitrustingsvorms kan geskeduleerde dekking, dekking van die dekking of 'n kombinasie van die twee voorsien.

Geskeduleerde dekking is slegs van toepassing op die items wat in 'n skedule voorkom. 'N Lys van gedekte eiendom kan by u polis of "op lêer" by die versekeraar aangeheg word. "Op lêer" beteken dat u versekeraar 'n lys van gedekte items handhaaf gebaseer op inligting wat u verskaf het.

Wanneer die versekering op 'n kombersbasis geld, dek die polis alle items wat voldoen aan die omskrywing van "bedekte eiendom". Hierdie items word gedek of dit nie op 'n skedule voorkom nie.

Baie versekeraars bied 'n kombinasie van geskeduleerde en kombersdekking. Wanneer u die polis aankoop, verskaf u u versekeraar 'n lys van gereedskap en toerusting wat u wil verseker. Die lys sluit tipies die maak, model, reeksnommer en waarde van elke item in. Benewens die geskeduleerde items, kan u beleid ongenoteerde items onderhewig aan 'n gespesifiseerde limiet dek.

Waarde en Muntversekering

'N Kontrakteurs toerustingbeleid kan verliese betaal wat gebaseer is op een van twee waardes: die werklike kontantwaarde van die beskadigde eiendom, of die koste of herstel of vervang dit. Dekking gegrond op vervangingskoste bied beter, maar duur, beskerming as dekking gebaseer op die werklike kontantwaarde.

Baie beleide sluit in 'n muntversekeringsklousule . Sommige versekeraars sal hierdie klousule van die hand doen indien u die dekking op 'n ooreengekome waardebasis aankoop.

Bedekte Gevare

Die meeste kontrakteurs toerusting beleid dek skade aan versekerde eiendom wat veroorsaak word deur 'n wye verskeidenheid van gevare, insluitend vloed en aardbewing . Beleid dek gewoonlik "alle risiko's", wat beteken dat alle gevare nie spesifiek uitgesluit word nie. Baie beleide sluit die volgende gevare uit:

aftrekbaar

Byna alle kontrakteurs se toerustingbeleid sluit in 'n aftrekbare bedrag wat op elke verlies van toepassing is. Die aftrekbaar kan 'n plat dollarbedrag wees of 'n persentasie van die waarde van die beskadigde item.

Kontrakteurs toerusting is onderhewig aan diefstal. Dit geld veral vir swaar toerusting, wat dikwels by werksplekke verlaat word totdat projekte afgehandel is.

Sommige versekeraars sal alle of 'n gedeelte van die aftrekbare bedrag aftrek ná 'n diefstalverlies indien die gesteelde item toegerus is met 'n GPS-toestel of by die Nasionale Toerustingregister geregistreer is.

Huur toerusting

Soos baie kontrakteurs, kan u toerusting van iemand anders verhuur. 'N Toerustinghuurkontrak maak u gewoonlik die huurder aanspreeklik vir skade aan die toerusting wat gedurende die huurtermyn plaasvind. Gelukkig sluit baie kontrakteurs-toerustingbeleid dekking vir toerusting wat jy van ander verhuur.

U mag ook toerusting besit wat u aan ander verhuur. Sommige kontrakteurs toerusting vorm dekking skade wat plaasvind terwyl u toerusting aan 'n ander party verhuur is. As u die eiendom aan ander verhuur, maak seker dat u polis hierdie dekking insluit.

Bygevoegde dekkings

Baie kontrakteurs toerusting beleid sluit dekkings of uitbreidings nie hierbo aangespreek. Sommige van hierdie is hieronder gelys. Elkeen kan onderhewig wees aan spesiale perke of beperkings.