Laster, laster en laster

Die terme laster en laster beteken 'n vals verklaring wat deur een persoon oor 'n ander gemaak is. In laster word die verklaring skriftelik gemaak. In laster word die stelling mondelings gedoen.

Bederf en laster is tipes laster, wat 'n verklaring beteken wat die reputasie van 'n persoon of organisasie skade berokken. Om te kwalifiseer as laster of laster, moet die valse verklaring seer wees en skade aan die ander party veroorsaak.

Om laster te bewys, moet 'n persoon al die volgende wys:

voorbeeld

Mary skryf 'n gewilde blog oor gebeure in haar gemeenskap. Haar blog het duisende volgelinge. Mary publiseer 'n blogpos waarin die Wetsontwerp verduisterde geld van 'n vorige werkgewer en dan die misdaad bedek is. Mary se stelling is vals. Desondanks word Bill ontslaan van sy werk by 'n bank weens die negatiewe publisiteit. Bill smeek Maria vir laster. Om sy saak te bewys, wys Bill dat:

Bill wen sy pak teen Mary, wat gedwing word om hom $ 20,000 in kompenserende skade te betaal .

Laster en laster

Libel is lasterlik uitgedruk. 'N daad van laster kan gepleeg word deur enige sigbare middele, insluitend drukwerk (koerante, tydskrifte), prente, beelde en films. Verwarmer is laster deur gesproke woorde.

Woorde wat mondelings deur moderne media gekommunikeer word, kan 'n wye gehoor bereik.

Dus, in sommige lande word laster deur woorde wat oor radio geplaas word, televisie of die internet beskou as laster eerder as laster. Belaster kan vertolk word as verbale laster wat aan 'n klein aantal mense oorgedra word. Wanneer 'n besondere akte van laster onmoontlik enige kategorie kan pas, sal 'n hof tipies besluit of dit laster of laster is.

Libel en laster is torts. 'N Skending is 'n siviele misdaad, 'n skending van 'n persoon se burgerregte. Nalatigheid is ook 'n skending. Tog, nalatigheid is 'n onbedoelde skending, terwyl laster en laster doelbewus is. Opsetlike tekorte is opsetlike dade wat 'n persoon se burgerregte skend.

Sommige opsetlike misdade is ook misdade. Voorbeelde is battery en aanranding. Libel kan ook 'n misdaad wees. 'N Aantal lande het strafregtelike wette aangeneem om mense te ontmoedig om die internet te gebruik om ander te verag.

verdediging

Iemand wat 'n skending pleeg, kan gedagvaar word indien sy of haar optrede besering aan 'n ander party veroorsaak. 'N Persoon wat beskadig of belaster is, kan skade aan die dader pleeg deur 'n regsgeding teen hom of haar in te dien. Die oortreder kan hom suksesvol verdedig deur enige van die volgende te bewys:

Byvoorbeeld, Mary kon haarself verdedig teen Bill se regsgeding deur te wys dat die wetsontwerp deur sy voormalige werkgewer vervolg en skuldig bevind is aan verduistering.

Openbare syfers

Openbare amptenare, bekendes en ander openbare figure het minder beskerming teen laster as die gemiddelde privaat persoon. 'N Openbare figuur het gekies om homself in die openbare oog te plaas. Om laster of laster te bewys, moet hy of sy bewys dat die dader met boosheid opgetree het. Dit beteken dat die oortreder geweet het dat die verklaring vals was of roekeloos verontagsaam was of dit waar of onwaar was.

Advies Versus Inhegtenisneming

Negatiewe menings vorm nie laster nie. Menings is nie feite wat bewys kan word dat dit waar of onwaar is nie.

Veronderstel in die vorige voorbeeld dat Mary 'n blogpos publiseer waarin verklaar word dat Bill 'n harde, onaangename boelie is. Bill kan vind dat Mary se verklaring beledigend is. Nietemin, haar kommentaar is haar mening en is nie die rede vir 'n lasterpak nie.

Versekeringsdekking

Eise teen u of u firma vir laster of laster kan gedek word deur u algemene aanspreeklikheidsbeleid onder Persoonlike en advertensiebeserings Dekking . Vir die eis wat gedek moet word, moet aan al die volgende voorwaardes voldoen word: