Grondverskuiwing en Modderstroom, Wat is die verskil?

In Maart van 2014 het 'n deel van 'n heuwel in Oso, Washington, ineengestort ná weke se swaar reën. Die skyfie het tientalle huise vernietig en 43 mense vermoor. Die ineenstorting van die heuwels is omvattend deur die nuusmedia gedek. Sommige verslae het na die gebeurtenis verwys as 'n "modderstrooi". Ander het dit 'n "grondverskuiwing" genoem, terwyl ander nog die term "modderstroom" gebruik het. Hierdie drie terme word soms uitruilbaar gebruik, maar hulle het nie dieselfde betekenis nie.

Hierdie artikel sal verduidelik wat hierdie terme gewoonlik beteken en hoekom hulle betekenisse belangrik is.

grondverskuiwing

Baie kommersiële eiendomsbeleide gebruik die woord "grondverskuiwing", maar min definieer eintlik die term . Hoe weet jy watter soort gebeurtenis 'n grondverskuiwing is?

Wanneer polishouers en versekeraars nie saamstem oor die betekenis van terme wat nie in versekeringskontrakte omskryf word nie, gebruik howe dikwels definisies wat in vorige hofuitsprake vasgestel is. As daar geen voorafgaande besluite geneem is nie, kan howe reken op algemene woordeboekdefinisies. Die Merriam-Webster woordeboek definieer grondverskuiwing as 'n groot massa rotse en grond wat skielik en vinnig langs die kant van 'n berg of heuwel beweeg.

Grondverskuiwing vind plaas in al 50 lande volgens die Amerikaanse Geologiese Opname (USGS). Die USGS noem drie hoofoorsake:

Baie grondstortings vind plaas nadat 'n helling versadig is deur water uit reën of smeltende sneeu (strukturele oorsake).

Oormatige reën was 'n belangrike faktor in die Oso-gly.

modderstroom

Soos "grondverskuiwing" verskyn die term "moddervloei" in baie kommersiële eiendomsbeleid, maar word selde gedefinieer. Hierdie term is egter omskryf in die standaard vloedversekeringsbeleid wat in die Nasionale Vloedversekeringsprogram (NFIP) gebruik word. Die vloedbeleid definieer "moddervloei" as 'n rivier van vloeibare en vloeiende modder op die oppervlaktes van normaal droë grondgebiede, soos wanneer die aarde deur 'n stroom water gedra word.

Die definisie van "moddervloei" in die NFIP-beleid sluit spesifiek grondverskuiwing, hellingfaling en ander aardbewegings uit. Die beleid sê ook dat "moddervloei" nie 'n versadigde grondmassa insluit wat teen 'n helling deur likiditeit beweeg nie.

Wat is die verskil tussen "'n rivier van vloeibare modder" en "'n versadigde grondmassa?" Die antwoord het te make met die hoeveelheid water wat die mengsel bevat. Om as moddervloei te kwalifiseer, moet 'n mengsel van grond en water vloeibaar wees. 'N Dik massa modder wat teen 'n heuwel gly, is nie 'n rivier van vloeibare modder nie.' Dit kwalifiseer dus nie as moddervloei nie.

modderstorting

Soos "moddervloei" word die woord "modderstrooi" in baie kommersiële eiendomsbeleide gebruik, maar die term is nie gedefinieer nie. Die beleidsvorm wat in die federale vloedprogram gebruik word, maak nie melding van modderstorting nie.

Volgens die USGS is "modderstrooi" 'n onnauwkeurige term. Dit word gebruik deur leke en die nuus media om te verwys na 'n verskeidenheid van gebeure, insluitende grondverskuiwings en vloede wat met puin gelaai is. Die Merriam-Webster woordeboek definieer "modderstorting" as 'n groot massa nat aarde wat skielik en vinnig langs die kant van 'n berg of heuwel beweeg.

Let daarop dat 'n gebeurtenis wat 'n "modderstrooi" genoem word, onder die vloedbeleid kan dek as dit voldoen aan die definisie van "moddervloei". Dit wil sê, indien 'n polishouer 'n eis indien vir skade veroorsaak deur vloeibare modder, kan die skade gedek word selfs as die polishouer na die oorsaak verwys as 'n "modderstorting".

Kommersiële Eiendomsversekering

Moddervloei, modderstorting en grondverskuiwing word uitgesluit onder die meeste kommersiële eiendomsbeleide. In sommige beleide word al drie gevare gelys onder 'n uitsluiting getiteld "aardbeweging." In ander beleide word moddervloei en modderstorting in kombinasie met vloed (of water) uitgesluit.

Die definisie van "vloed" in die federale vloedbeleid sluit in "moddervloei". Soos hierbo genoem, sluit "moddervloei" sowel grondverskuiwing as modder uit wat nie in 'n vloeibare toestand is nie.