7 Basiese beginsels van Oregon se Deposito-wet

Die Regte van Verhuurders en Huurders in Oregon

Oregon het unieke sekuriteitsdeposito-reëls verhuurders en huurders moet verstaan. Die doel van hierdie huurder wet s is om beide kante op te voed oor die doel van die sekuriteit deposito en die gevolge indien die ander kant nie voldoen aan hul wettige verpligtinge of bepalings van die huurooreenkoms .

1. Is daar 'n deposito perk in Oregon?

In die staat Oregon is daar geen beperking op die maksimum bedrag wat 'n verhuurder 'n huurder kan hef as 'n deposito.

Dit is gewoonlik vir 'n verhuurder om 'n huurder tussen een maand en twee maande se huur te hef. Hierdie bedrag laat die verhuurder 'n bietjie kussing toe as die huurder nie sy huur betaal of andersins die huurooreenkoms oortree nie , maar nie so hoog is dat dit die voornemende huurders sal afskrik om die eenheid te huur nie.

Daarbenewens kan eienaars gewoonlik nie die bedrag van die deposito gedurende die eerste huurjaar verander nie. Na die eerste jaar kan die verhuurder die bedrag van die nodige deposito verhoog, maar moet die huurder ten minste drie maande toelaat om die bykomende deposito te betaal.

Uitsondering: Indien die verhuurder en die huurder albei ooreenkom om die bestaande huurooreenkoms te verander vir 'n rede wat 'n bykomende deposito sou vereis, soos 'n troeteldier, kan die deposito bedrag gedurende die eerste jaar verander word.

2. Hoe moet jy die deposito in Oregon opberg?

In die staat Oregon is daar geen spesifieke vereiste vir hoe 'n verhuurder 'n huurder se sekuriteit deposito moet stoor nie.

Die deposito hoef nie in 'n aparte bankrekening gehou te word nie, en moet ook nie rente ophoop nie.

3. Is skriftelike kennisgewing benodig na ontvangs van die borg in Oregon?

Ja. Nadat 'n sekuriteit deposito van 'n huurder afgehaal is, moet 'n eienaar van Oregon 'n skriftelike kwitansie aan die huurder verskaf.

Daarbenewens moet die deposito bedrag op die huurooreenkoms gelys word.

4. Wat is 'n paar redes waarom u 'n huurder se deposito in Oregon kan hou?

Huurders in die staat Oregon kan alle of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteit deposito vir die volgende redes hou:

5. Is daar 'n deurlopende inspeksie in Oregon nodig?

Daar is geen spesifieke reël in die staat Oregon wat vereis dat eienaars 'n deurlopende inspeksie moet doen voordat huurders uitstap nie .

6. Wanneer moet jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Oregon terugbesorg?

7. Wat gebeur met die deposito indien u u eiendom verkoop?

In die staat Oregon, as jy jou eiendom of die eiendom verkoop, anders verander eiendomsreg, is jy verantwoordelik vir die terugbetaling van alle huurders se sekuriteitsdeposito's. U kan die gedeelte van die sekuriteit deposito wat aan die huurder verskuldig is, direk aan die huurder terugbetaal.

U moet die nuwe eienaar van die eiendom waarsku dat u alle deposito's aan die huurders teruggegee het.

U kan ook kies om alle sekuriteitsdeposito's aan die nuwe eienaar oor te dra. In hierdie geval moet u alle huurders van die naam en adres van die nuwe eienaar en die bedrag wat oorgedra word, waarsku. Die oordrag van sekuriteitsdeposito's word gewoonlik gedoen as die huurders steeds gebonde is aan die bepalings van hul oorspronklike huurooreenkoms sodra die eiendom eienaarskap verander het.