Huurder Retaliation en Huurdersregte in Colorado

Redes vir 'n verhuurder soek wraak en hoe huurders beskerm word

Colorado huurders het die reg om 'n klagte teen hul verhuurder in te dien indien die huur eiendom nie gehandhaaf word volgens die gesondheids- en veiligheidskodes van die verhuurder se wetgewing nie. Die verhuurder kan vererger word deur hierdie klagtes en mag kies om teen die huurder te verhaal. Leer hoe die Colorado-wet huurders beskerm teen die verhuurder se wraak.

3 Huurderaktiwiteite wat die verhuurder van hereniging in Colorado kan oprig

'N Huurder hou van wanneer 'n huurder betyds huur betaal en hernu hul huurkontrak .

Daar is egter ander aksies wat 'n verhuurder en huurder in die gesig staar, selfs al is die huurder binne sy of haar reg om die aksie te pleeg. Voorbeelde van hierdie regs huurder aksies sluit in:

Wat is 'n waarborg van habitat?

In Colorado, moet huur eiendom voldoen aan sekere standaarde. Deur 'n huurkontrak met 'n huurder te onderteken, bevestig 'n verhuurder dat die eiendom in 'n veilige en bewoonbare toestand is. 'N Eenheid voldoen aan die waarborg van woonbaarheid as dit vry is van gevare of gevare vir die huurder se lewe, gesondheid of veiligheid.

Die eenheid moet ook aan sekere eienskappe voldoen wat nodig is vir basiese lewenskwaliteit. Dit sluit in:

In die meeste gevalle kan 'n huurder nie 'n verbreking van 'n waarborg van woonbaarheid vir 'n gemeenskaplike gebied eis nie. Die uitsondering hiervan sal wees as die toestand van die gemeenskaplike gebied die huurder se vermoë om sy of haar eenheid te gebruik, aansienlik beperk.

3 Colorado verhuurder aksies wat beskou kan word as vergelding

Die Merriam-Webster woordeboek definieer vergelding as om wraak te neem teen iemand wat jou gekrenk het. Daar is tye dat 'n verhuurder kan probeer om teen 'n huurder te vergeld in 'n poging om die huurder se lewe moeiliker te maak of om die huurder van die eiendom te verhuis. Onder Colorado staatswet is dade van vergelding onwettig .

Colorado se wet bevat spesifiek drie verhuurder aksies wat as vergelding beskou kan word. Hierdie is:

Bykomend tot hierdie dade wat gelys is, is daar verskeie ander maniere waarop 'n verhuurder kan probeer om teen 'n huurder te verhaal. Dit sluit in:

Tydraamwerk vir verhuurder Aksie om oorweeg te word

Sekere state sal 'n tydsbeperking stel wanneer 'n verhuurder se optrede as 'n daad van vergelding beskou kan word. Byvoorbeeld, in Kalifornië, as 'n verhuurder 'n aksie pleeg wat binne 180 dae vanweë die huurder 'n klag teen die verhuurder kan oorweeg of 'n ander regstappe neem, word die verhuurder se aksie outomaties beskou as 'n daad van vergelding, tensy hy of sy kan anders bewys.

Colorado se reëls eintlik ten gunste van die verhuurder, nie die huurder nie. As 'n verhuurder 'n aksie pleeg wat binne sy of haar regsreg is, soos verhuring van huur of liassering vir 'n uitsetting , sal dit nie as vergelding beskou word nie, net omdat dit kort nadat 'n huurder se klag plaasgevind het, plaasgevind het.

Daar word aanvaar dat die verhuurder binne sy of haar regsregte opgetree het en dus op die huurder sal wees om aan te toon dat die daad eintlik 'n daad van vergelding was.

Huurder Bewyslas

In Colorado, sal die huurder die las dra om te bewys dat 'n verhuurder opgetree het in vergelding. Voordat 'n hof selfs 'n daad van vergelding sal oorweeg, moet die huurder eers bewys dat die verhuurder die waarborg van lewensvatbaarheid oortree het.

Die huurder moet eers bewys lewer van hul klagte dat hul eenheid nie die waarborg van woonbaarheid nakom nie. Sodra die huurder se klagte meriete het, kan die hof voortgaan om te bepaal of 'n verhuurder se optrede werklik 'n daad van vergelding was.

Sodra 'n verhuurder geag word die waarborg van gewoonte te oortree het, sal die hof na die verhuurder se aksie kyk om te bepaal of dit werklik 'n daad van vergelding was. Vir aksies soos verhoging van huurgeld of beëindiging van huurkontrakte weens huurooreenkomste, word daar aanvaar dat die verhuurder in goeie trou optree, tensy die huurder anders kan bewys.

Colorado se Kode op Huurder Retaliation

As u die oorspronklike teks oor die Statuut van Colorado oor die verhuurder se vergelding wil sien, raadpleeg asseblief Hersiene Hersiene Statute §38-12-503 en §38-12-509.