Is normale dra en skeur anders as skade?

Wanneer u 'n huurder se deposito kan hou

Terwyl 'n verhuurder verantwoordelik is vir die handhawing van die huurwoning, is daar 'n mate van agteruitgang wat na verwagting sal voorkom namate die eiendom verouder word, bekend as slytasie. Nie die verhuurder of die huurder is verantwoordelik vir hierdie normale agteruitgang nie. Skade aan die eiendom is 'n ander storie, en die persoon wat verantwoordelik is vir die skade, sal ook finansieel verantwoordelik wees om dit vas te stel.

Definisie van Normale Slytasie:

Normale slytasie is die verwagte afname in die toestand van 'n eiendom as gevolg van normale alledaagse gebruik. Dit is agteruitgang wat in die loop van 'n woning voorkom. Dit word nie veroorsaak deur misbruik of verwaarlosing nie.

Voorbeelde van Normale Slytasie:

Definisie van skade:

Skade is nie natuurlik voorkom nie. Dit is skade wat die waarde, bruikbaarheid of normale funksie van eiendom beïnvloed. Hierdie skade kan doelbewus of deur verwaarlosing gepleeg word.

Voorbeelde van skade:

Verskil tussen normale dra en skeur en skade

Die belangrikste verskil tussen normale slytasie en skade is dat skade onverwags is gebaseer op die gebruik of funksie van die eiendom.

Normale slytasie word verwag.

Byvoorbeeld:

Dit is normaal en verwag dat daar 'n bietjie in die verf moet wees nadat 'n huurder uit 'n eenheid beweeg. Dit is nie normaal nie en daar word verwag dat daar 'n twee voetgat in die slaapkamermuur moet wees nadat die huurder uit die eenheid beweeg. Die skuins in die verf sal beskou word as normale slytasie.

Die gat in die muur sal as skade beskou word.

Hoekom is normale dra en skeur belangrik?

Slytasie is 'n term wat algemeen gebruik word by die hantering van huurgeld. Probeer om die verskil tussen normale slytasie en skade aan 'n huur te bepaal, word gewoonlik 'n probleem wanneer 'n huurder uit 'n huurgeld beweeg en is op soek na hul sekuriteit deposito teruggestuur word. 'N Huurder kan nie aftrekkings maak vir normale slytasie nie, maar die verhuurder kan aftrekkings maak vir skade aan die eiendom.

Sekuriteit Deposito Dispute

'N Huurder en huurder stem nie altyd saam oor die bedrag van die deposito wat aan die huurder teruggestuur moet word wanneer die huurder se huurkontrak verby is nie. 'N Huurder mag glo dat 'n saak by die eiendom as skade beskou word, terwyl die huurder dit as normale slytasie kan beskou.

Huurder se Perspektief:

Die huurder meen die deposito is sy of haar eiendom en dit moet aan die einde van die huurkontrak aan hom of haar terugbesorg word. Die huurder het hul huur betyds betaal en het nie enige terme van die huurkontrak verbreek nie, dus verwag dat die deposito ten volle terugbetaal moet word.

Huurder se Perspektief:

Die verhuurder se doelwit is om seker te maak dat die huur eiendom in goeie toestand gehandhaaf word. As die verhuurder van mening is dat die huurder op enige manier die toestand van die huur eiendom misbruik het, sal die verhuurder aftrekkings van die huurder se sekuriteit deposito neem om hierdie skade op te los.

Deurlopende inspeksies

Deurlopende inspeksies is een manier om sekuriteitsdeposito's te vermy.

Beweeg In:

Die verhuurder en huurder moet deur die eiendom loop voordat huurder inbeweeg. Prente moet geneem word om die huidige toestand van die huur eenheid te dokumenteer .

Enige huidige skade of gebreke in die eenheid moet opgemerk word. Beide verhuurder en huurder moet die dokument teken en erken dat hulle saamstem met die huidige toestand.

Skuif uit:

Wanneer die huurder uit die huurgedeelte beweeg, moet die verhuurder en huurder weer deur die eiendom loop om enige veranderinge aan die toestand van die eiendom te dokumenteer. Prente moet weer geneem word.

Die verhuurder kan enige probleme wat hy of sy ondervind met die huidige toestand van die eiendom, wys. Die verhuurder kan verduidelik hoekom hy of sy aftrekkings van die huurder se sekuriteit sal neem om hierdie skade te dek.

Die huurder kan met die bevinding van die verhuurder saamstem of betwis.

Sien ook: Hoe om jou reg op die deposito te beskerm

Verhuurder Verantwoordelikheid om Eenheid te Onderhou

Onder verhuurder wetgewing het elke verhuurder die verantwoordelikheid om hul huur eiendom te onderhou. Dit sluit in:

Skade veroorsaak deur verhuurder se verwaarlosing:

As skade aan die huur eiendom veroorsaak word deur die verhuurder se versuim om die eiendom behoorlik te onderhou, kan die verhuurder nie aftrekkings neem van die huurder se sekuriteit deposito nie, al is die skade binne die huurder se eenheid. Byvoorbeeld, as 'n daklek veroorsaak het dat die gips in die huurder se plafon begin val, is die skade die verhuurder se skuld, nie die huurder se skade nie.