Voorbeeld Lead Paint Disclosure Form

Wat verhuurders en eienaars moet huurders en kopers vertel

In 1992 is die Wet op die Wet op Residensiele Loodgebaseerde Verfris geslaag. Die doel van hierdie Wet was om individue, veral kinders, te beskerm teen die gevare van loodgebaseerde verf, stof en grond. Artikel 1018 van hierdie Wet vra die Departement van Behuising en Stedelike Ontwikkeling, in samewerking met die Omgewingsbeskermingsagentskap, om spesifieke vereistes te stel rakende loodgebaseerde verf en loodgebaseerde verfgevare in behuising wat voor 1978 gebou is.

Die vereistes wat HUD en die EPA opgestel het, is spesifiek van toepassing op die openbaarmaking van loodverf vir die oordrag van residensiële eiendom, insluitende die verkoop of huur van behuising wat voor 1978 gebou is. 'N Persoon wat op soek is na huur of koop van 'n huis is nie kontraktueel verplig nie. om die eiendom te koop of te verhuur totdat die verhuurder of verkoper voldoen aan sekere vereistes.

Kragtens hierdie Wet is eienaars en verkopers verplig om:

Die volgende is vrygestel van die leierverf openbaarmaking reël:

Voorbeeld Lead Paint Disclosure Warnings