10 Bemarkingsvoorwaardes vir Marknavorsers

Bemarkingsbepalings wat elke marknavorser moet weet

Marknavorsers werk gewoonlik as lede van 'n groter span in die bemarkingsafdeling van 'n besigheid, of met adverteerders by agentskappe. Soos met die meeste dissipline, het die veld van bemarking en die veld van reklame hul eie jargon.

Marknavorsers wat doeltreffende vennote wil wees, moet 'n goeie begrip hê van die terme wat in die bemarkingsleksikon gebruik word. Lexicon is net 'n ander naam vir woordeboek of woordelys.

Algemene gebruiksvoorwaardes wat noodsaaklik is vir die leksikon van 'n marknavorser word hieronder beskryf.

Bemarkingstrategie

'N Bemarkingstrategie is 'n plan vir 'n kursus van aksie wat 'n verskeidenheid kommunikasiemetodes, kliëntegroepe, verspreidingskanale en prysstrukture behels. Bemarkingstrategie verwys na die kombinasie van bemarkingsmengsel en teikenmarkte .

Bemarkings mengsel

'N Bemarkingsmengsel is 'n stel beheersbare veranderlikes wat die kern van die bemarkingstrategie verteenwoordig. Bemarkingsmengsels is spesiaal gekonfigureer of ontwerp om aan kliënte se behoeftes te voldoen.

Die "8 Ps" van Bemarkingsmengsel

Tradisioneel word bemarkingsmengsel beskou as agt veranderlikes wat onder die invloed of beheer van bemarkers is. Hierdie veranderlikes is produk, prys, plek, bevordering, verpakking, programmering, vennootskap en mense. Oor die jare het bemarkingsdeskundiges op hierdie raamwerk uitgebrei om bykomende veranderlikes te voeg wat hulle as sentrale beskou vir 'n bemarkingsmengsel.

Markposisionering

Posisionering vind plaas deur die ontwikkeling van 'n produk of diens en 'n bemarkingsmengsel op 'n manier wat hierdie konstellasie op 'n spesifieke plek in die gedagtes van kliënte van die geteikende markte plaas. Posisioneringsbenaderings volg gewoonlik een of meer van ses hoofalternatiewe:

Die "5 Ds" van Posisionering

Posisionering word dikwels oorweeg in die lig van vyf veranderlikes, wat elkeen gerieflik met die letter D begin, soos volg:

Teiken mark

Dit verwys na 'n bepaalde segment van 'n mark wat deur 'n besigheid gekies is vir bemarkings aandag, gewoonlik in samewerking met 'n spesifieke bemarkingsveldtog.

Bemarkingsdoelwit

Dit is die meetbare doelwit wat 'n besigheid binne 'n bepaalde tydperk streef om vir 'n bepaalde teikenmark te bereik. Bemarkingsdoelwitte is dikwels jaarliks, maar hulle kan vir langer tydperke gestel word.

Marksegmentasie

Die praktyk om verbruikers of kliënte te identifiseer en te groepeer volgens 1) Kenmerke wat hulle gemeen het, en 2) eienskappe wat op 'n bepaalde manier met die handelsnaam, produk of diens geassosieer word.

Ongedifferensieerde Bemarkingstrategie

Hierdie tipe strategie kyk na verskille wat vir segmentering gebruik kan word, en gebruik eerder dieselfde identiese bemarkingsmengsel vir al die teikenmarkte wat geïdentifiseer kan word, maar dit was nie.

Gesegmenteerde Bemarkingsstrategieë

Hierdie bemarkingsbenadering identifiseer die verskille tussen verskillende teikenmarkte en erken hierdie verskille deur gebruik te maak van geïndividualiseerde bemarkingsmengsels vir elke teikenmark gekies. Hierdie gedifferensieerde bemarkingstrategieë val in drie hoof alternatiewe bemarkingskategorieë:

Marknavorsingsterme word geassosieer met 'n aantal verwante dissiplines. Die verkryging van fasiliteite met hierdie terme is 'n belangrike deel van 'n professionele marknavorser.