Vereenvoudig Segmentasie: Doel die regte mark

Marksegmentering kan 'n ingewikkelde en duur poging wees. Dit kan ook reguit en goedkoop wees. Ongeag die benadering wat geneem word, is die teikenmark segmentering noodsaaklik vir effektiewe handelsmerkbestuur en om mededingende voordeel te behaal.

'N Reeks gereedskap is beskikbaar om marknavorsers te help om marksegmentasie te doen. Basies vir al hierdie gereedskap is 'n fokus op wat verbruikers wil hê of nodig het en hoe 'n produk of diens aan daardie voorkeur of behoefte voldoen.

Dit is noodsaaklik dat die produk of diens b gedifferensieer word van mededingers se produkte of dienste. As deel van hierdie begrip oor differensiasie moet die marknavorser verwoord waarom en hoe verbruikers hierdie differensiasie sal beskou wanneer hulle 'n aankoop oorweeg.

Weet waar jy wil gaan met SMART doelwitte

In sakebeplanning is daar SMART-doelwitte. In marksegmentering is daar die MIDAS-aanraking. Die twee akronieme verteenwoordig soortgelyke toestande en kriteria.

SMART doelwitte word gekenmerk deur die volgende:

spesifieke
'N Spesifieke doel is duidelik, ondubbelsinnig en beantwoord die vrae doeltreffend: Wat, Wie, Hoekom, Waar en Wat

meetbare
'N Doelwit wat meetbaar is (en gemeet) sal waarskynlik bereik word en verskaf ook inligting oor die vordering om daardie doel te bereik. 'N Meetbare doel beantwoord die vrae: Hoeveel? Hoeveel? Wanneer sal ons weet dat die doel bereik is?

haalbaar
'N doel wat bereikbaar is, moet realisties wees en iewers op 'n kontinuum tussen te maklik en te moeilik geplaas word. Die belangrikheid van hierdie maatstaf is dat dit 'n doel kan help om te realiseer as mense daarna streef om die vraag te beantwoord: Hoe kan hierdie doel bereik word?

relevante
'N Relevante doel help om mense vorentoe te dryf, aangesien dit in lyn is met ander doelstellings en doelwitte, en omdat die bereiking van die doel iets beteken vir die mense wat besig is om die doel te bereik .

'N Relevante doel sal die vrae beantwoord: Is dit 'n waardevolle doelwit? Is hierdie doel 'n goeie pas vir die span, vir die beskikbare hulpbronne en vir die strategiese plan?

tydige
'N Tydige doelwit wat ingestel sal word op 'n skedule wat 'n gevoel van dringendheid gee (indien dit toepaslik is) en help om die oorheersing of belangrikheid van die doel te bepaal sodat vooruitgang nie deur die daaglikse probleme of werk uit die weg geruim word nie eise. 'N tydige doel sal help om die vrae te beantwoord: Is dit die regte tyd om hierdie doel te bereik? Kan hierdie doel bereik word in die artikuleerde tydsraamwerk?

Kriteria vir marksegmentering

MIDAS-raakkriteria vir marksegmentering is soos volg:

meetbare
Groepe verbruikers moet gedefinieer word deur kwantifiseerbare eienskappe wat verband hou met sleutelprestasie-aanwysers (KPI) soos grootte, markaandeel en deelwaarde.

identifiseerbare
'N Duidelike persona moet vir elke segment gegenereer word, en elke kliënt moet duidelik met slegs een profiel geassosieer word.

definieerbare
Elke persoon moet maklik wees om met ander te praat, aangesien dit gebaseer is op 'n voorheen ooreengekome beskrywing en definisie afgelei van data wat versamel en ontleed is.

aksie
Gemak van persona-identifikasie vereenvoudig die opwekking van aktiewe insigte oor die segment, en die vermoë om geïmplementeerde strategieë op 'n segment-vir-segment basis te toets.

aansienlike
'N Marksegment moet haalbaar wees op grond van fiskale, hulpbron- en praktiese oorwegings, soos die stabiliteit of groei van die segment en die waarskynlikheid van sy duursaamheid oor tyd.

Die belangrikheid van kriteria soos hierdie is wat die marknavorser en die span help om bestaande marksegmentering te evalueer, indien dit bestaan, en om te verseker dat die marksegmenteringsplan doeltreffend geïmplementeer kan word. As die voorwaardes nie soos beskryf is of die kriteria nie nagekom word nie, sal die bemarkingspan sukkel met die aktivering van die segmenteringsplan.

Die Operasionele Woord in Teikenmark Segmentasie is "Teiken"

Verder sal 'n swak geartikuleerde marksegmenteringsplan nie die bemarkingspan in staat stel om hul aksies aan te pas by die verbruikers wat deur marksegmente verteenwoordig word nie.

Met ander woorde, die bemarkers sal nie hul mark doeltreffend kan rig nie. Tensy 'n marksegmenteringsproses goed verloop en toepaslik geïmplementeer word, sal die klantentrikheid van 'n handelsmerk negatief beïnvloed word. Sit eenvoudig; 'n bemarkingspan kan op 'n raaklyn ver van hul teikenmark streef en 'n bemarkingsveldtog ontwerp wat op kliënte fokus wat nie werklik 'n belangstelling in die handelsmerk het nie.

Die bepaling van die beste teikenmark vir 'n besigheid begin met 'n analise van potensiële en bestaande verbruikers van 'n produk of diens. Mededingende voordeel kan verkry word deur die diepgaande kliënt kennis en die insigte wat voortspruit uit die teikenmark segmentering.