Watter lone word gebruik om weerhouding te bereken?

Lone wat gebruik word om weerhouding te bereken

Nuwe Sperdatum vir W-2 Vorms

Die sperdatum vir die indiening van W-2 jaarlikse loonverslagvorms vir werknemer- en 1099-MISC-jaarlikse betaalvorms vir nie-werknemers is nou 31 Januarie elke jaar, vir die vorige jaar se lone en betalings. W-2 vorms moet aan werknemers gegee word en teen 31 Januarie by die Social Security Administration ingedien word. 1099 vorms moet aan nie-werknemers gegee word en teen dieselfde datum by die IRS geliasseer word.

Lees meer oor die Deadlines van die W-2 en 1099-belastingverslae.

Eerstens sal ons kyk na die werknemer se bruto salaris en dan hoe aftrek- en indiensnemingsbelasting van die bruto salaris bereken word. Ten slotte, sal ons kyk na die tipes betalings wat nie in onthouding ingesluit is nie.

Hoe word die bruto loon vir aftrek- en indiensnemingsbelasting bepaal?

Bruto salaris is die bedrag van 'n werknemer se betaling wat elke loonstaat bereken, afhangende van die tipe werknemer. Vir uurlikse werknemers, bruto loon, is die werknemer se uurlikse koers die aantal ure gewerk, insluitend oortydkoersbetalings . Vir gesalariseerde werknemers is bruto betaal die werknemer se jaarlikse salaris gedeel deur die aantal betaalperiodes in die jaar. Vir belastingdoeleindes kan die bruto betaal ook die volgende insluit:

Met ander woorde, bruto betaal is alle betalings wat deur 'n werkgewer aan 'n werknemer gemaak word.

Maar sommige van hierdie betalings is nie ingesluit nie

Inhouding van federale inkomstebelasting is gebaseer op lone wat deur 'n werkgewer betaal word. Oor die algemeen is alle berekeninge vir loon onderhewig aan weerhouding (FIT, FICA) gebaseer op bruto loon (totale W-2 inkomste voor enige aftrekkings of uitsluitings) van daardie werkgewer. Die IRS sê, "Lone onderhewig aan federale indiensnemingsbelasting sluit gewoonlik alle betaal wat jy aan 'n werknemer gee vir dienste wat uitgevoer word.

Die betaling kan in kontant of in ander vorms wees. Dit sluit in salarisse, vakansie toelaes, bonusse, kommissies en byvoordele.

Hoe word huishoudelike en indiensnemingsbelasting bereken op werknemersvergoeding?

Werkgewers moet sekere bedrae van werknemers weerhou en sekere belasting op werkgeld aan die IRS betaal, gebaseer op werknemersloon. Maar bruto salaris kan verminder word deur spesifieke bedrae wat deur die IRS toegelaat word. Hierdie artikel verduidelik die tipe onttrekkings wat afgetrek word van werknemer betaal en betaalbaar deur werkgewers en die tipe betaal wat vir hierdie doeleindes uitgesluit kan word.

Betaling nie ingesluit in loon vir weerhouding nie.

Daar is egter sekere tipes betalings deur 'n werkgewer wat nie in lone ingesluit is vir die berekening van weerhouding nie.

Bydraes deur 'n werkgewer tot 'n gekwalifiseerde aftreeplan is een algemene voorbeeld van "lone" wat nie onderhewig is aan weerhouding nie. IRS Publication 15 lys spesifieke tipes betalings en of hulle uitgesluit kan word van berekeninge vir federale inkomstebelasting, FICA belasting en federale werkloosheidsbelasting.

Sommige van die mees algemene kategorieë lone wat onder spesifieke omstandighede uitgesluit kan word van werknemersloon vir federale inkomstebelasting, FICA-belasting en federale werkloosheidsbelastingdoeleindes:

Hoe weerhouding bereken word

Vir die berekening van FIT en FICA moet 'n werkgewer met totale W-2 lone begin, en dan bedrae wat uitgesluit kan word, aftrek, ten einde 'n totale bedrag te kry wat gebruik kan word vir die berekening van federale inkomstebelasting en FICA belasting.

'N Voorbeeld van hoe federale inkomstebelasting en FICA belasting bereken kan word:

State volg gewoonlik federale reëls vir weerhouding, maar elke staat is anders. Gaan met jou staat se departement van inkomste oor staatsreëls vir die berekening van weerhouding.