Betaling en aftrekking van kommissies aan werknemers

Kommissies aan Onafhanklike Kontrakteurs en Werknemers

Die betaling van kommissies aan werknemers is soms moeilik, want daar is verskillende soorte kommissies en verskillende maniere kan kommissies aan werknemers betaal word.

Wat is 'n Kommissie?

'N Kommissie is enige betaling aan 'n werknemer, onafhanklike kontrakteur of agent gemaak, gebaseer op prestasie. Enkele voorbeelde van kommissies:

Hoe word Kommissies Betaal? Is Kommissies Belasbaar?

Kommissies aan werknemers. Kommissies word gewoonlik aan werknemers betaal in hul salaris of 'n afsonderlike salaris, op die tyd en metode wat deur die werkgewer gespesifiseer word. Kommissies word beskou as deel van die gereelde betaling vir 'n werknemer en hulle is belasbaar. Dit beteken federale en staatsinkomste belasting en FICA belasting moet teruggehou word van kommissie tjeks.

Opdragte aan nie-werknemers. Kommissies wat aan nie-werknemers betaal word (byvoorbeeld agente en onafhanklike kontrakteurs) word direk aan die werker betaal. Omdat hierdie persoon nie 'n werknemer is nie, word geen inkomstebelasting of FICA belasting teruggehou nie.

Hierdie werkers word as selfstandige beskou.

Hoe word kommissies gerapporteer vir belastingdoeleindes?

Kommissies aan werknemers word gerapporteer op die werknemer se W-2-vorm , in vak 1: Lone, wenke, ander vergoeding.

Kommissies aan nie-werknemers word gerapporteer op die 1099-MISC-vorms in vak 7, Nie-werknemervergoeding.

In beide gevalle word die kommissie inkomste ingesluit by ander inkomste op die persoon se inkomstebelastingopgawe. In die geval van die werknemer word kommissies ingesluit wanneer FICA belasting (Maatskaplike Sekuriteit en Medicare) bereken word. In die geval van die nie-werknemer word geen FICA-belasting bereken nie, maar as die persoon selfstandig is, word die kommissie inkomste ingesluit by die berekening van selfbelasting .

Hoe werk kommissies in kleinhandelondernemings?

Werknemers in kleinhandelinrigtings wat betaalde kommissies is, kan vrygestel word van oortyd onder 'n spesiale artikel 7 (i) oortydvrystelling. Volgens die Departement van Arbeid kan 'n kleinhandelwerknemer wat aan al drie die volgende kriteria voldoen, oorweeg word vir oortyd. As die werknemer nie aan al drie kriteria voldoen nie, moet oortyd aan hierdie werknemer betaal word. Die kriteria is:

* Die werknemer moet in diens wees by 'n kleinhandel- of diensstaat, en

* Die werknemer se gereelde betaalbedrag moet een en 'n half keer die toepaslike minimum loon oorskry vir elke uur wat in 'n werksweek gewerk word, waarby oortyd ure gewerk word, en

* Meer as die helfte van die werknemer se totale verdienste in 'n verteenwoordigende tydperk moet uit kommissies bestaan.

Kan ek kommissies aftrek wat ek aan ander betaal?

U (as besigheidseienaar) kan kommissies en gelde wat aan werknemers en onafhanklike kontrakteurs betaal word, aftrek vir hul dienste.

Byvoorbeeld, as u 'n makelaar 'n kommissie betaal het om u te help om 'n besigheid te koop, is hierdie kommissie aftrekbaar as 'n besigheidskoste. Of as jy iemand se fooi aan iemand betaal het om jou 'n besigheid te koop, kan jy ook hierdie bedrag aftrek.

Waar om aftrekkings vir kommissies te wys wat betaal word op u besigheidsbelastingopgawe

As u kommissies aan ander betaal het, kan u hierdie uitgawes op spesifieke plekke op u besigheidsbelastingopgawe aftrek. Die plek waar u die aftrekking betree, hang af van u besigheidstipe:

Vir meer inligting oor die betaling van kommissies , het die Departement van Arbeid se Loon en Uurkommissie 'n Feiteblad oor Kommissies.

Vrywaring
Hierdie artikel bied algemene inligting vir die doel; Ek is nie 'n belastingprokureur of belastingvoorbereidingspesialis nie. Verwys na IRS-publikasies en verwys vrae na u belastingkonsultant.