Vorm W-4 - Inligting vir Werkgewers

Wat is 'n W-4 vorm?

'N W-4-vorm moet ingevul word deur alle werknemers wat in die VSA werk, sodat die werkgewer weet hoeveel van die werkgewer se salarisse vir federale inkomstebelasting weggehou moet word. Die werknemer moet aandui:

UPDATE: Die nuwe belastinghervormingswet (2017) en die uitwerking daarvan op W-4 vorms

Die wetgewing op die belastinghervorming van 2017 het groot veranderinge aangebring wat werknemersverhouding beïnvloed.

Baie van jou werknemers sal hul W-4-vorm wil verander om te veel teëspoed te betaal. Die IRS het 'n nuwe 2018 W-4-vorm uitgereik , wat tans in voorgestelde status is en dit moet nie gebruik word voordat dit gefinaliseer is nie.

Hoe is die nuwe W-4 vorm verander?

Enkele veranderinge op die nuwe 2018 W-4-vorm is:

Wanneer moet 'n W-4 by huur voltooi word? Wanneer tree 'n nuwe W-4 in werking?

'N Werknemer moet die vorm by die huurvorm voltooi voordat die eerste betaalstaat voorsien word. Die IRS sê werkgewers moet 'n nuwe W-4 implementeer met die aanvang van die eerste betaalstaatstydperk wat eindig op of na die 30ste dag vanaf die datum waarop jy (die werkgewer) dit ontvang het.

Hier is 'n voorbeeld. Josie gee jou 'n nuwe W-4 op 10 November; Sy word betaal op die 15de en 30ste van elke maand.

U moet dit nie later as die 15 Desember betaalstaat implementeer nie. Uiteraard kan u dit vroeër implementeer, maar dit is nie nodig nie.

As 'n werknemer 'n verandering wil maak aan 'n W-4 vir 'n bonus of ander eenmalige loonverandering, moet jy hulle genoeg kennis gee sodat hulle kan beplan dat die W-4-verandering met dieselfde loonstaat sal geld as die bonus.

Hoe gereeld kan 'n werknemer 'n W-4 verander? Hoe lank is 'n W-4 effektief?

Werknemers kan die bedrae op 'n W-4-vorm te eniger tyd en so dikwels as wat hulle wil, verander. Die implementeringstydlynvereiste hierbo moet gevolg word vir veranderinge sowel as nuwe huurgeld.

Daar is geen tydsbeperking vir hoe lank 'n W-4 in werking bly nie; Dit bly van krag totdat die werknemer dit verander. By beëindiging bly die W-4 in effek vir die weerhou van FICA belasting vir betalings wat na die beëindigingsdatum gemaak is.

Die mees onlangse W-4 moet deur die werknemer geteken word en in die werknemer se loonstaatgids gehou word om die bedrag van die federale inkomstebelasting weerhouding te verifieer.

Kan ek W-4 vorms per telefoon of e-pos aanvaar?

Nee, jy kan nie inligting van 'n werknemer oor 'n nuwe of gewysigde W-4 vorm per telefoon of e-pos aanvaar nie. Die enigste manier waarop 'n verandering gemaak kan word, is om die W-4-vorm self of per pos te voltooi en te onderteken.

U kan moontlik elektroniese inligting oor W-4 aanvaar, deur elektroniese stelsels wat voldoen aan IRS-regulasies.

Amerikaanse State en W-4 Vorms

Baie Amerikaanse state gebruik hul eie variasie van die W-4-vorm om staatsonthoudingsbedrae op te teken. En sommige lande laat nie elektroniese opname van W-4 inligting toe nie. Gaan na die staat se inkomste departement vir meer inligting.

Probleme met W-4 Vorms

'N W-4-vorm kan om verskeie redes ongeldig wees , met inbegrip van die feit dat die nodige inligting ontbreek, 'n handtekening ontbreek, of die vorm verander is, of as die W-4 nie geldig is nie, moet u voortgaan. om terug te hou op grond van die vorige W-4. As die ongeldige W-4-vorm die eerste is, sê die IRS dat u by enkelvoudige met nultoelaes moet terughou.

Werknemers kan nie 'n plat persentasie of dollarbedrag weerhou nie. Hulle moet W-4- en IRS-tabelle en weerhoumetodes gebruik.

BELANGRIK: U mag nie aan nuwe werknemers raad gee wanneer u die vorm invul nie.

As 'n werknemer probleme ondervind met die voltooiing van die W-4-vorm, kan u die persoon direk aan hierdie IRS-artikel oor die berekening van u terugbetalingsbydrae rig.

Terug na nuwe huurvorme en registrasies