Wat is die bruto betaal en hoe word dit bereken?

Berekening van Bruto Betaling vir Salaried en Uurwerknemers

In die betaalstaatwêreld begin alles met bruto betaal. Dit is, alle ander berekeninge vir werknemerbetaling, oortyd, weerhouding en aftrekkings is gebaseer op bruto betaal. Aangesien dit 'n belangrike konsep is, sal hierdie artikel u al die besonderhede gee oor die berekening van bruto betaal en gebruik dit in ander berekeninge.

Wat is die bruto betaal?

Bruto loon vir 'n werknemer is die bedrag wat gebruik word om daardie werknemers se lone (vir 'n uurlikse werknemer) of salaris te bereken (vir 'n werknemer.

Dit is die totale bedrag wat u as werkgewer gedurende 'n betaaldatum aan die werknemer skuld vir werk . Bruto salaris sluit gereelde uurlikse of betaalde salarisse in. Dit sluit ook enige oortyd wat gedurende die betaaldatum aan die werknemer betaal is.

Vir beide salarisse en uurlikse werknemers is die berekening gebaseer op 'n ooreengekome bedrag van bruto salaris. Dit is, beide die werknemer en werkgewer het ooreengekom dat dit die loonkoers is. Die betaalkoers moet skriftelik wees en deur beide die werknemer 'n werkgewer geteken word.

Vir uurlikse werknemers kan die betaalkoers onderhandel word deur 'n vakbondkontrak. Vir gesalariseerde werknemers, kan die koers in 'n dienskontrak of net 'n betaalbrief wees. In elke geval moet die bruto betaalkoers ooreengekom en geteken word voordat die werknemer begin werk.

Hoe om bruto betaal te bereken - in die algemeen

In die algemeen is hier hoe bruto betaal bereken word:

Uurlikse bruto betaal word bereken deur die aantal ure wat in die betaalperiode gewerk word, te vermenigvuldig keer die uurlikse betalingstarief.

Oortydbetaling word ook by die bruto betaal berekening ingesluit. (Jy sal meer uitvind oor hoe om oortyd hieronder te bereken.

Bruto loon vir gesalariseerde werknemers word bereken deur die totale jaarlikse loon vir daardie werknemer te verdeel deur die aantal betaalperiodes in 'n jaar. Byvoorbeeld, as 'n betaalde werknemer se jaarlikse salaris $ 30,000 is, en hy of sy twee keer per maand betaal word, is die bruto salaris vir elk van die 24 betaalperiodes $ 1250.

Besonderhede oor hoe om bruto betaal vir gesalariseerde werknemers te bereken

Salaried werknemers ontvang nie oortydbetaling as hul weeklikse betaling oor 'n spesifieke bedrag is nie. Lees meer oor wanneer oortydbetaling vir gesalariseerde werknemers nodig is .

'N Voorbeeld van die berekening van die bruto salaris vir 'n werknemer: ' n Salarisseerde werknemer het 'n jaarlikse salaris van $ 47,000 per jaar. Die betaalde werknemers by hierdie maatskappy word betaal op die 15de en 30ste van elke maand (twee keer per maand). Die $ 47,000 word gedeel deur 24 om $ 1958.33 te kry, wat die bruto loon vir elke betaalperiode is.

Besonderhede oor hoe om bruto betaal vir uurwerknemers te bereken

Ander betaal en voordele wat 'n werknemer ontvang, soos wenke en motoruitkeringvergoedings, kan aan die werknemer belasbaar wees . Dit word op verskillende plekke op die werknemer se jaarlikse W-2-vorm ingevoer en word nie by die bruto betaal ingesluit nie.

Besonderhede oor Betaal Oortyd in Bruto Betaling

Federale arbeidswetgewing reguleer die minimum oortyd wat u 'n werknemer moet betaal. Die berekening van oortyd is 1 en 1/2 keer die werknemer se uurlikse tarief vir enige ure gewerk oor 40 in 'n week. U kan oortyd teen 'n hoër koers betaal, maar nie 'n laer koers nie. As jou staat oortydregulasies het wat hoër is as die federale vereistes, moet jy die staatswet gebruik.

Findlaw het 'n lys van staat oortyd wette.

Benewens die betaling van uurlikse werknemers vir oortyd, moet u moontlik ook sekere werkers betaal. Gewone werknemers word gewoonlik vrygestel van oortyd, maar die federale wet vereis dat u oortyd betaal aan laerbetaalde werknemers. In die algemeen moet werknemers wat se salaris gelyk is aan of minder as $ 455 per week ($ 23,660 per jaar) oortyd ontvang, al word hulle as vrygestel geklassifiseer. As u dink dat u moontlik werknemers in hierdie situasie kan hê, kan u meer besonderhede kry oor wanneer hierdie oortydreël gevolg moet word.

'N Voorbeeld van hoe om die uurlikse bruto betaal te bereken: Kom ons sê 'n werknemer word $ 5 per uur betaal en 43 uur in 'n werksweek gewerk en jy betaal oortyd 1 1/2 keer vir alle ure oor 40.

Hoe bruto betaal word gebruik vir loon en loonbelasting

Soos hierbo genoem, is bruto betaal die beginpunt vir ander berekeninge. In elke geval begin die individuele berekening met bruto salaris. Dit is die berekeninge is onafhanklik van mekaar.

Daarbenewens word bruto betaal gebruik vir sommige berekeninge rakende Maatskaplike Sekerheid-maksimums en addisionele Medicare-belasting .

Bruto Betaal teen Belasbare Lone

Die bedrag op 'n werknemer se W-2-vorm (jaarlikse loon- en belastingverslag) verskil van bruto salaris. Die bedrag op lyn 1 van die W-2 is "lone, wenke , ander vergoeding" en dit sluit alle vergoeding in, insluitend wenke en belasbare werknemersvoordele .