Wat is die Family Medical Leave Act (FMLA)

Die Wet op Mediese Verlof is in 1993 onderteken om die behoeftes van werkgewers en werknemers te balanseer in omstandighede wanneer werknemers uitgebreide mediese blare moet neem vir ernstige mediese toestande, insluitend swangerskap, of om gesinslede te versorg. Die doel van die wet is om werknemer werk te beskerm in hierdie omstandighede. Dit betaal nie noodwendig die werknemer gedurende hierdie tyd as die werknemer nie ander tyd afbetaal het nie (siek dae, vakansie, persoonlike dae).

Wie is onder hierdie wet gedek?
'N "Bedekte werkgewer" is 'n werkgewer: "wie werk 50 of meer werknemers vir elke werksdag gedurende elkeen van 20 of meer kalenderwerkweeks in die huidige of voorafgaande kalenderjaar."

Kwalifiserende werknemers is diegene wat

Wat is die belangrikste regulasies van die Wet op Mediese Verlof?

FMLA bepalings vereis dat werkgewers tot geskikte werknemers tot 12 weke onbetaalde verlof toestaan, vir een of meer van die volgende:

Die term "ernstige gesondheidstoestand" word spesifiek in die wet omskryf.

Wat moet ek nog meer weet van FMLA Regulasies?

Mediese sertifisering moet aan die werkgewer voorgelê word om die rede vir die verlofversoek te bevestig.

Die FMLA vereis nie dat die werkgewer die werknemer betaal nie; Dit is slegs bedoel om die werknemer se werk en status gedurende hierdie tyd te beskerm. Betaling vir die werknemer word bepaal deur die beskikbaarheid / gebruik van siek tyd / vakansie / persoonlike dae, en deur enige langtermyn gestremdheidsdekking. Die wet bepaal dat "Werknemers mag kies om te gebruik, of werkgewers mag die werknemer vereis om te gebruik, opgelope betaalde verlof om sommige of al die FMLA-verlof te dek."

Die 12 werkswinkels hoef nie opeenvolgend te wees nie, en ook nie volledige dae nodig nie. Die werknemer kan afwisselende verlof of werk op 'n verminderde skedule neem, die tyd in enige inkremente en tydperke wat deur die werkgewer toegelaat word.

Die werkgewer moet gesondheidsvoordele (insluitend familiedekking) vir 'n werknemer wat op FMLA-verlof is, voortgaan.

Die FMLA Riglyne stel:
By terugkeer van FMLA-verlof moet 'n werknemer herstel word na sy of haar oorspronklike werk, of 'n "ekwivalente" werk, wat feitlik identies is aan die oorspronklike werk ten opsigte van betaal, voordele en ander diensvoorwaardes. Daarbenewens kan 'n werknemer se gebruik van FMLA-verlof nie lei tot die verlies van enige indiensnemingsvoordeel wat die werknemer verdien of geregtig was voordat hy / sy (maar nie noodwendig tydens) FMLA verlaat nie.

Werkgewers moet op elke plek 'n plakkaat op 'n opvallende plek vertoon, sodat werknemers oor FMLA-bepalings kan weet, en werkgewers moet voldoen aan die FMLA-rekordhouding- en verslagdoeningvereistes van die DOL / WHD.

Sommige state het hul eie weergawes van FMLA wette.

Waar kan jy besonderhede kry van die federale regering?
Die FMLA word geadministreer deur die US Department of Labor's Loon and Hour Division, FMLA regulasies.