Hoe om oortyd te betaal, betaal vir per uur en betaalde werknemers

Die federale regering (spesifiek die Departement van Arbeid) aanvaar dat alle werknemers oortyd moet betaal indien hulle meer as 'n sekere aantal ure per week werk. Om oortyd vir uurlikse werknemers te bereken, is redelik eenvoudig, maar sommige salarisse moet ook oortyd betaal word. Hierdie berekening is 'n bietjie lastiger.

Wat is Oortyd? Hoeveel is oortyd betaal?

As 'n werknemer meer as 'n bepaalde aantal ure per week werk, word die bykomende ure oortyd genoem.

Betaal vir enige ure wat as oortyd gewerk word, teen 'n hoër tarief as gewone ure betaal word.

Oortydbetaling vir uurlikse werknemers is die bykomende betaaltarief wat betaal word vir meer as 'n spesifieke aantal ure per week. Die federale minimum vir oortyd vir uurlikse werknemers is dat die persoon een en 'n half keer die gewone uurlikse tarief vir werk oor 40 uur per week betaal moet word. Dus, 'n uurlikse werknemer wat 45 uur per week vir $ 10 per uur werk, sal $ 40 betaal word vir $ 40 en $ 15 per uur vir die 5 ure oortyd.

Gewone werknemers word gewoonlik vrygestel van oortyd indien hul weeklikse inkomste oor 'n spesifieke bedrag is. 'N Salarisseerde werknemer wat minder as $ 455 per week verdien ($ 23,660 per jaar) moet oortyd betaal vir ure gewerk oor 40 uur in 'n week.

Betaal werknemers meer as minimum vereiste oortyd

Hierdie artikel bespreek die minimums vir die berekening en betaling van oortyd, soos vereis deur federale en staatswette.

Jou besigheid moet aan hierdie minimums voldoen, maar jy kan besluit om werknemers teen 'n hoër koers te betaal en vir oortyd wat op laer ure per week begin.

Sommige werkgewers betaal byvoorbeeld "dubbel tyd" (twee keer die normale uurlikse tarief) vir vakansiedae. Oortydbetaling is nie nodig vir nag-, vakansie- of naweekwerk nie; Hierdie tariewe word bepaal deur die werkgewer of deur vakbonde.

Federale Werknemer Betalings Regulasies

Die Loon en Uur-afdeling van die Amerikaanse Departement van Arbeid reguleer oortyd- en ander salarisbepalings deur die Wet op Billike Arbeidsstandaarde . Benewens oortydbepalings, reguleer die Wet kinderarbeid en minimum loonaktiwiteite van Amerikaanse werkgewers.

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde vereis dat uurlikse werknemers wat meer as 40 uur in 'n werksweek werk, teen 'n hoër koers betaal word vir die oortydse ure, ten minste 1 1/2 keer die werknemer se gereelde betaaltarief.

Staat Oortyd Regulasies

Sommige state het regulasies vir oortyd en ander arbeidswette wat dié van die federale regering oorskry. In hierdie geval moet die strengere regulasies nagekom word. Gaan met u staat se arbeidsdepartement om staatsarbeidwette te hersien, of raadpleeg u indiensnemingsadvokaat.

Oortyd vir uurwerknemers bereken

Hier is hoe die oortyd betaal berekening werk:

Oortydbetaling is die bedrag van oortyd wat aan elke werknemer in 'n betaaldatum betaal word. Oortydbetaling word bereken: uurlikse tarief x 1,5 x oortyd ure gewerk.

Hier is 'n voorbeeld van totale betaal vir 'n werknemer wat 42 uur in 'n werksweek gewerk het:

'N Meer gedetailleerde voorbeeld:

'N Werknemer werk 50 uur in 'n week. Haar normale betaaltarief is $ 15 per uur. Sy betaal dus $ 600 vir haar 40 uur teen $ 15 per uur, plus $ 225 vir haar bykomende 10 ure oortyd (teen $ 15 x 1,5 x 10 = $ 225). Haar totale betaling vir die week sal $ 825 wees.

Waarom Sommige Werknemers Vrygestel is van Oortyd

Vanweë die aard van hul werk word sommige werknemers as vrygestel van oortydbetaling betaal. Om as vrygestel te kan beskou, moet 'n werknemer spesifieke soorte werkspligte hê.

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) erken uitvoerende, administratiewe, professionele, buiteverkope, en sommige rekenaarwerkers as vrygestel. Vrygestelde indeling is van geval tot geval en is nie gegrond op die werkstitel van die werknemer nie.

Oortyd vir vrygestelde werknemers bereken

Soos hierbo genoem, kan laerbetaalde vrygestelde werknemers in aanmerking kom vir oortyd.

Om oortyd vir hierdie werknemers te bereken, gebruik dieselfde oortydbeleid vir uurlikse werknemers. Dan kan jy een van drie metodes gebruik:

Metode 1: Daar word aanvaar dat 'n vrygestelde werknemer se salaris gebaseer is op 2080 ure se werk per jaar (basies 50 weke werk en twee weke vakansie). Deur die aanname te gebruik, kan u die werknemer se uurlikse koers bereken. Kom ons sê die werknemer maak $ 31,000 per jaar. Die verdeling van $ 31,000 teen 2080 gee 'n uurlikse koers van $ 14,90. U kan die uurlikse koers gebruik om oortyd vir 'n week se werk te bereken.

Metode 2: (Hierdie metode word voorgestel deur Patriot Software): Neem die werknemer se betaling vir 'n week en verdeel dit volgens die normale werksure gedurende daardie week. As die werknemer $ 500 vir 'n week betaal word en na verwagting 36 uur werk, is die werknemer se uurlikse tarief $ 13,89 per uur. As die werknemer 45 uur in die week werk. Oortyd begin gewoonlik na 40 uur, so die werknemer sal betaal word teen die gereelde $ 13.89 per uur vir 40 uur, en teen 1,5 x $ 13,89 vir die bykomende 5 ure.

Die totale betaal vir daardie werknemer vir die betaalperiode sal $ 13.89 x 40 = $ 555.60 plus 20.84 x 5 uur = $ 104.16 wees, in totaal $ 659.76.

Rekordhouding van Oortyd

Die FLSA vereis dat werkgewers rekords van betalings aan werknemers hou, insluitende oortydbetaling. In die geval van 'n oudit moet 'n werkgewer bewys kan lewer van oortyd wat voldoen aan die vereistes van die FLSA.

Voorgestelde wysigings aan oortydreëls opgeskort

In November 2016 het 'n federale regter die Departement van Arbeid se nuwe oortydreëls opgeskort. Die regulasies wat op 1 Desember 2016 van krag sou wees, sou die salarislimiet verhoog het onder watter werknemers outomaties vir oortyd kwalifiseer, selfs al is die werkers vrygestel. Die Departement van Arbeid oorweeg ander veranderinge aan die oortydreëls.