OSHA 300 Log: Moet ek die vorm invul

Die OSHA 300 log is 'n vorm wat ingevul en vertoon moet word in 'n sigbare area wat elke jaar tussen 1 Februarie en 30 April gepos moet word. Die OSHA 300 logboek word nie benodig vir besighede met 10 of minder werknemers en sekere tipes nywerhede wat nie onder die reëls van rekordhouding en posvereistes is nie. U moet bewus wees daarvan dat dit 'n federale vereiste is met betrekking tot veiligheid op die werkplek.

Wat en wanneer om te rapporteer?

Onlangse wetlike veranderinge het vereis dat alle konstruksiebesighede en werkgewers vanaf 1 Januarie 2015 in die algemeen moet pos en beskikbaar stel aan alle werknemers die volgende inligting:

So, wat is die OSHA 300 Log nou presies?

Die OSHA 300 log is 'n vorm wat deur alle werkgewers gebruik word, soos van toepassing, om 'n opsomming van werknemers se beserings en siektes te handhaaf. Die dokument moet geleë wees in 'n plek wat vir alle werknemers sigbaar is en waar sake of bedrywighede uitgevoer word. Die vorm het drie hoofafdelings: identifikasie, beskrywing en klassifikasie.

Die eerste deel bevat die naam, saaknommer en werk titel. In die tweede kolom word 'n beskrywing gegee van waar die voorval plaasgevind het, tesame met die datum en beseringsplek, terwyl die derde gebied inligting bevat oor die tipe besering, dae weg van werk en Hoeveel dae sal die werk beperk word.

Wenke om die log te behou

Dit is belangrik om die logboek akkuraat te hou en gevul met tydige inligting. Volg hierdie wenke wanneer jy jou log invul:

Watter vorms word benodig Benewens die OSHA 300 Log?

Die volgende vorms moet ingevul en onderhou word as deel van die OSHA 300 logproses:

Voordele van rekordhouding

Hierdie rekords sal voordelig wees vir elke konstruksiebesigheid omdat dit vir die volgende doeleindes gebruik kan word:

Wanneer moet ek die opsommingslog plaas?

Die OSHA-vorm 300 A-log moet elke jaar teen 1 Februarie van die volgende jaar gepos word, wat al die beserings van die vorige jaar opsom. Die log moet sigbaar wees vanaf 1 Februarie tot 30 April.

Dit is egter belangrik om te verstaan ​​dat indien 'n werknemer 'n afskrif vir hul beseringsverslag vra, die werkgewer hulle 'n afskrif van die OSHA 300-log moet verskaf voor die einde van die besigheid die dag na die versoek. Die log moet ook geteken word deur 'n maatskappy uitvoerende of gemagtigde verteenwoordiger wat aandui dat die inligting waar en akkuraat is.

Aanhaling en strawwe vir die handhawing van u OSHA 300 logboek

Tydens 'n OSHA inspeksie sal die 300 log normaalweg die eerste dokument wees wat u gevra sal word. Dit is 'n vereiste om hierdie log aan te bied en te onderhou. Andersins kan u vir elke jaar van die oortreding tot $ 8,000 beboet word. Besigheids-en konstruksiebedrywe kan strawwe van $ 1.000 in die gesig staar vir elke jaar wat hulle nie die OSHA 300-logvorm behou nie. Daar is ook die waarskynlikheid dat 'n aparte aanhaling vir elke OSHA 301-vorm uitgereik kan word wat nie volledig of verkeerd ingevul is nie.

Lys van algemene foute wanneer u die OSHA 300 Log uitplaas

Wees versigtig wanneer u die aantekeninge op die logboek maak en probeer om hierdie algemene probleme te vermy:

Wie is vrygestel van die handhawing van die vorm?

In die eerste afdeling van ons artikel het ons verduidelik dat nie alle maatskappye nodig is om die OSHA 300-logvorm te behou nie. Daar is sommige werkgewers wat vrygestel is van die federale vereiste, insluitende die 300 A-pos. Die lys van vrygestelde bedrywe is op OSHA se webwerf. Onthou dat die Buro vir Arbeidsstatistieke nog steeds vrygestelde werkgewers kan kies om deel te neem aan 'n jaarlikse statistiese opname, en jy moet die OSHA-webwerf besoek vir die nuutste regulasies en vereistes rakende die verslagdoening en verslagdoening riglyn.

Al die vorms kan verkry word vanaf OSHA se webwerf asook inligting oor die jongste regulasies.