3 Huurder Screening Vrae wat buite grense

Steer duidelik van hierdie onderwerpe

As verhuurder het u die reg om voornemende huurders te skerm . Terwyl jy so deeglik as moontlik wil wees, moet jy weet dat sekere vrae buite grense is. Om 'n huurder te vra oor hul ras of godsdiens is groot nee, asook vrae oor hul arrestasierekord. Hier is drie hoofonderwerpe wat jy moet vermy wanneer onderhoudvoerders gevoer word.

1. Vrae wat billike behuisingswette oortree

Die eerste tipe vraag wat u moet vermy tydens huurderondersoeke, is 'n vraag wat diskriminerend vir 'n sekere klas mense kan lyk.

Moet nooit iets vra wat as diskriminasie geïnterpreteer kan word onder die Federale Behuisingsreg of onder die staat se billike behuisingswet nie .

Die Federale Behuisingswet beskerm sewe klasse: ras, kleur, godsdiens, geslag, nasionale oorsprong, gestremdheid en gesinsstatus . Daarbenewens het baie state addisionele beskermde klasse soos huwelikstatus en seksuele oriëntasie.

Voorbeelde van vrae / stellings wat die federale billike behuisingswet kan skend:

Race:

Kleur:

Geloof:

Seks (sluit in geslag en seksuele teistering):

Nasionale Oorsprong:

Familiale Status:

Om veilig te wees, moet jy ook vrae oor huwelikstatus, seksuele oriëntasie, inkomstebron, ouderdom of enige ander moontlike beskermde klas in jou staat vermy.

2. Is jy al ooit gearresteer?

Jy kan nie 'n voornemende huurder vra as hulle ooit in hegtenis geneem is nie. Daar is 'n groot verskil tussen gearresteer en skuldig bevind word aan 'n misdaad.

U kan die voornemende huurder vra of hulle ooit skuldig bevind is aan 'n misdaad. Dit is iets wat maklik ontdek kan word deur 'n agtergrond tjek te bestuur. Hou in gedagte dat jy in baie lande, soos Kalifornië, nie teen 'n persoon kan diskrimineer omdat hulle skuldig bevind is aan 'n misdaad nie.

Die misdaad sal hul vermoë om 'n goeie huurder te beïnvloed, moet beïnvloed, soos 'n onwettige dwelm oortuiging of 'n geskiedenis van geweldsmisdade wat ander huurders in gevaar kan stel.

3. Enige vraag wat nie deel van u normale kwalifiserende standaarde is nie

U moet dieselfde kwalifiserende standaarde vir alle voornemende huurders hê . U moet 'n lys vrae stel wat u alle voornemende huurders sal vra om hulle as potensiële huurders te kwalifiseer. As u nie presies dieselfde prosedures vir alle huurders volg nie, kan u van diskriminasie beskuldig word.

Byvoorbeeld, terwyl dit wettig is om kredietkontrole op huurders uit te voer solank hulle toestemming daarvoor verleen, as u slegs kredietkontroles op African American huurders uitvoer, sal dit as diskriminerend beskou word. Nog 'n voorbeeld sou wees as jy mense gevra het wat nie noodwendig goed geklee was nie, vrae oor hul uitsettingsgeskiedenis of kriminele oortuigings, maar het sulke vrae vir mense wat goed aangetrek was, geïgnoreer. Dit sou ook diskriminerend wees.

Volgende: 10 vrae vir voornemende huurders