Gryp Met die GST / HST

GST Registrasie en die Klein Verskaffer Vrystelling

GST / HST Agtergrond

Die federale GST (goedere en dienste belasting), 'n belasting van 5 persent op die meeste Kanadese goedere en dienste, het op 1 Januarie 1991 begin, wat die verborge 13,5% vervaardiger se verkoopsbelasting vervang. Dit was veronderstel om die belastingstelsel te verbeter en te vereenvoudig, veral vir uitvoerbesighede .

Ongelukkig het nie alle provinsies onderteken om hul bestaande provinsiale verkoopsbelastingregimes saam te voeg met die GST nie, en dwing besigheidseienaars om beide GST- en Provinsiale Verkoopsbelasting (PST) opbrengste in te dien.

Provinsies wat hul verkoopsbelasting kombineer met die GST-heffing wat bekend staan ​​as die Harmonized Sales Tax (HST).

Om die verwarring by te voeg, verskil die HST- / PST-tariewe van provinsie tot provinsie, en baie produkte en dienste is vrygestel (sommige van PST maar nie GST nie, en omgekeerd), wat groot faktuurhoofpyn veroorsaak vir besighede.

Met die uitsondering van die vier westelike provinsies (British Columbia, Alberta, Saskatchewan en Manitoba) hef alle ander provinsies HST. Die provinsie Alberta en die Noordwestelike gebiede, Nunavit, en die Yukon het geen provinsiale verkoopsbelasting nie. Slegs GST word gehef. Hier is die huidige PST-, GST- en HST-tariewe vir al die verskillende provinsies en gebiede in Kanada.

In Quebec beheer die Ministère du Revenu du Quebec (MRQ) die GST en HST vir die Canada Revenue Agency. (U kan die MRQ, tolvry, skakel by 1-800-567-4692.)

Maak nie saak hoe verbruikers dit verontagsaam nie en sakegroepe trek daaraan, die GST is hier om te bly, en die meeste klein ondernemings word gedwing om te worstel met die versameling en terugsending van die GST / HST.

Is GST / HST registrasie nodig vir u besigheid?

Dit hang af.

U hoef nie vir die GST / HST te registreer as u slegs GST / HST vrygestelde goedere en dienste verskaf nie. Voorbeelde van GST / HST vrygestelde goedere en dienste sluit in kindersorgdienste, musieklesse en gebruikte residensiële behuising.

U hoef nie vir die GST / HST te registreer as u kwalifiseer as 'n klein verskaffer volgens die Kanada Inkomstediens (CRA) nie, en is nie een van die uitsonderings op die klein verskafferreël nie.

Oor die algemeen word 'n klein verskaffer gedefinieer as 'n eenmansaak , vennootskap of korporasie wie se totale belasbare inkomste voor uitgawes $ 30,000 of minder per jaar is . Openbare diensliggame, soos liefdadigheidsorganisasies, nie-winsgewende organisasies, munisipaliteite of universiteite, kwalifiseer as klein verskaffers indien hul totale belasbare inkomste voor uitgawes $ 50,000 of minder per jaar is.

Sommige ondernemings moet egter vir die GST / HST registreer, al is hulle klein verskaffers:

Wanneer moet GST / HST registrasie plaasvind?

Eintlik het jy 29 dae om aansoek te doen vir GST / HST registrasie vanaf die dag dat jou besigheid die klein verskaffer drempel bedrag oorskry.

So as op 1 Junie my inkomste meer as $ 30,000 beloop, dan het ek tot 29 Junie om aansoek te doen om registrasie. Let wel, dat 1 Junie my effektiewe GST / HST registrasiedatum sal wees en ek sal verantwoordelik wees vir die versameling van GST / HST vanaf daardie datum.

Hoe om te registreer vir die GST / HST

GST registrasie by die Canada Revenue Agency (CRA) is die maklike deel. U kan per telefoon, aanlyn, per pos of in u plaaslike CRA kantoor registreer. Wat is die GST Registrasie Proses verskaf die telefoonnommers en adresse wat jy nodig het.

(In Quebec, onthou, jy moet die Ministère du Revenu du Quebec (MRQ) kontak in plaas van die Canada Revenue Agency vir GST registrasie. Hulle telefoonnommer is 1-800-567-4692.)

As jy geregistreer het, sal jy 'n besigheidsnommer , 'n besigheids identifikasienommer toegeken word wat jy sal gebruik vir al jou verhoudings met die CRA.

Vrywillige GST / HST Registrasie het voordele

Selfs as jy kwalifiseer as 'n klein verskaffer, kan jy in elk geval vir die GST registreer.

Maak nie saak watter soort besigheid jy in is nie, jy betaal GST / HST op die belasbare goedere en dienste wat jy in die loop van jou kommersiële aktiwiteite gebruik.

As u 'n GST / HST-geregistreerde is, sal u sommige van die GST / HST wat u op besigheids aankope terugbetaal het, terugbetaal deur Insetbelastingkrediete .

Die Groot Voordeel van Vrywillige GST / HST Registrasie

Soos voorheen genoem, hoef jy nie in Kanada vir die goedere en dienste belasting (GST / HST) te registreer as jou besigheid as 'n klein verskaffer kwalifiseer nie.

Maar selfs as jy dit nie hoef te doen nie, sal jy dalk wil registreer as gevolg van die groot voordeel van GST / HST registrasie - Insetbelastingkrediete.

Insetbelastingkrediete is krediete wat u kan eis om die GST / HST wat u betaal of verskuldig is vir goedere of dienste wat u in die loop van (u) kommersiële aktiwiteite (Canada Revenue Agency) verkry het, te verhaal.

As u nie vir die GST / HST registreer nie, kan u nie enige van die GST / HST wat u uitbetaal het, terugbetaal nie. Vir die meeste klein ondernemings is die hoeveelheid GST / HST betaal om voorrade en dienste oor die jaar te verkry, aansienlik, dus is die GST / HST-registrasie ekonomies sinvol.

En belastingvriendelik, Insetbelastingkrediete is "stapelbaar". GST / HST Insetbelastingkrediete hoef nie in die verslagtydperk geëis te word wanneer die aankope gemaak is nie. U het tot vier jaar vanaf die einde van die tydperk wanneer die Insetbelastingkrediet eers geëis kon word om die betrokke GST / HST Insetbelastingkrediet in die meeste gevalle in te dien.

Oorweeg dit ook as 'n nuwe GST / HST-geregistreerde, kan u Insetbelastingkrediete eis vir die GST / HST wat u betaal of verskuldig is op die goedere of voorraad wat u byderhand het wanneer u registreer.

Die Reëls vir die aanspraak op GST / HST Insetbelastingkrediete

Die reëls vir die aanspraak op GST / HST Insetbelastingkrediete is baie soortgelyk aan die reëls vir die eis van besigheidskoste op inkomstebelasting.

Volgens die Algemene Inligtingsagentskap vir GST / HST Registrasiedokumente van Kanada, kan u Invoerbelastingkrediete vir bedryfskoste, soos kommersiële huur, nutsdienste en kantoorvoorraad, en vir etes en vermaak uitgawes eis. U kan ook GST / HST Insetbelastingkrediete eis vir kostevergoeding wat u aan u werknemers of vennote betaal. En jy kan ook insetbelastingkrediete vir kapitaalgoedere eis.

Uitgawes wat nie as Insetbelastingkrediete kwalifiseer nie

Sommige aankope of uitgawes kan nie gebruik word om insetbelastingkrediete te eis nie. Die hoofkategorie van aankope of uitgawes wat nie gebruik kan word nie, is goedere en / of dienste wat u vir u eie gebruik gekoop of ingevoer het (in teenstelling met die aankoop of ingevoer vir besigheidsverbruik).

Sommige van die ander aankope of uitgawes wat nie kwalifiseer nie, is:

GST / HST Registrasie

Oortuig dat jy nou moet registreer en wonder hoe? Wat is die GST registrasie proses? verskaf die telefoonnommers en adresse wat u benodig.

Verslagperiodes en die GST / HST Return

Wanneer u vir die GST in Kanada registreer , gee die Canada Revenue Agency (CRA) u 'n GST / HST verslagdoeningstydperk aan, gebaseer op u totale jaarlikse verkope van GST / HST belasbare goedere en dienste.

Hierdie verslagtydperk kan maandeliks, kwartaalliks of jaarliks ​​wees. Die Canada Revenue Agency sal u 'n verslagdoeningstydperk toewys gebaseer op u totale belasbare voorraad van goedere en dienste in die vorige boekjaar wanneer u vir die GST / HST registreer. Afhangende van wat daardie syfer is, kan u dalk 'n ander opsionele verslagdoeningstydperk kies.

(Om 'n toegewysde GST / HST verslagdoeningstydperk te verander, kan u ook die Canada Revenue Agency skakel of invul en stuur vorm GST20, Verkiesing vir GST / HST verslagdoeningstydperk .)

Onthou dat u u GST / HST opgawe betyds moet opstel volgens u verslagdoeningstydperk, selfs al het u geen besigheidsaktiwiteite gedoen of enige GST / HST gedurende die verslagtydperk ingesamel nie.

Vir elke verslagperiode moet u 'n GST / HST-opgawe opstel en aan die CRA stuur wat die bedrag van GST / HST wat u aan u kliënte gehef het, en die bedrag van GST / HST wat u aan u verskaffers betaal of verskuldig is. Die verskil tussen hierdie twee is jou netto belasting. (Vir meer besonderhede oor situasies soos GST / HST gehef en nie verhaal nie, en slegte skuldaanpassings , sien die Berekening van u netto belasting gedeelte van RC4022 - Algemene inligting vir GST / HST Registrante (CRA)).

Sou dit nie lekker wees as dit so eenvoudig was soos ek dit pas beskryf het nie? Dit is egter 'n bietjie meer ingewikkeld, as gevolg van Insetbelastingkrediete en die verskillende klasse GST / HST goedere en dienste. Die goedere en dienste wat u verskaf, kan GST / HST belasbaar wees, GST / HST vrygestel of GST / HST zero-rated.

GST / HST Belasbare Goedere en Dienste

Dit is die een wat besighede op GST / HST hef en kan insetbelastingkrediete op hul GST / HST opbrengste eis. Die meeste goedere en dienste val in hierdie kategorie en jy hef en versamel GST of die toepaslike HST op die transaksie. Kyk hoe om faktuur te evalueer vir huidige GST / PST / HST belastingkoerse vir die verskillende provinsies en gebiede.

Dink aan die koop / verkoop van 'n speelding, 'n stuk juweliersware, petrol of 'n hardeskyf. Of hotel hotelle of koop of huur van 'n motor. Twee goedere of dienste wat direk verband hou met besigheid en val in hierdie kategorie waarvan u nie bewus is nie, is franchisegelde en advertensies (tensy die advertensies aan 'n nie-inwoner van Kanada verskaf word).

GST / HST vrygestelde en nul-gegradeerde goedere en dienste

As 'n besigheid hef u die verbruiker geen GST / HST op GST-vrygestelde of GST-nulkoersgoedere en -dienste nie, maar die twee klasse goedere verskil met betrekking tot Insetbelastingkrediete.

Met GST vrygestelde goedere en dienste, hef u nie GST / HST in nie en u kan nie Inbelbelastingkrediete eis nie.

Met GST / HST-nulkoersgoedere en -dienste hef u 0% GST / HST in en u kan insetbelastingkrediete eis.

GST / HST vrygestelde goedere en dienste sluit kinderversorgingsdienste, musieklesse, baie opvoedkundige dienste en residensiële behuising in. Vir meer besonderhede oor hierdie en meer voorbeelde, raadpleeg die Canada Revenue Agency se lys van GST vrygestelde goedere en dienste in RC4022 - Algemene Inligting vir GST / HST Registrante .

Nulkoersgoedere en dienste sluit basiese kruideniersware, voorskrifmedisyne en uitvoere in.

Boekhouding vir die GST / HST

Om jou Insetbelastingkrediete korrek te bereken en jou GST Return te voltooi, moet jy seker wees dat jy nie net tred hou met hoeveel GST of HST jy insamel en hoeveel GST of HST jy betaal nie, maar hou ook jou GST / HST by per kategorie.

Kanadese weergawes van rekeningkundige sagteware programme soos Quickbooks en Simply Accounting kan die GST / HST aansienlik vergemaklik, aangesien die program outomaties die GST / HST betaal wat op elke transaksie betaal word en 'n GST / HST-verslag opstel.

Dit is vanselfsprekend belangrik om akkurate rekords te hou as jy op die hoogte bly van jou GST / HST betalings en om jou GST / HST Insetbelastingkrediete te maksimaliseer. Maar jy moet dit in elk geval vir inkomstebelastingdoeleindes doen. Om u GST / HST-rekords op datum te hou, moet deel wees van u gereelde boekhoudingprosedures.