Vicarious Aanspreeklikheid in Real Estate Agency

Wederkerige aanspreeklikheid Is die verantwoordelikheid wat een persoon het vir die handelinge van 'n ander

Die term "vicarious liability" verwys na die verantwoordelikheid wat een individu het vir die dade van 'n ander. In die eiendomsbedryf sal dit die geval wees wanneer 'n notering of koper se makelaar 'n "agent" van die verkoper of koper is. Die kliënt kan verantwoordelik gehou word vir die optrede van die makelaar / agent indien hy of sy kennis dra van 'n onbehoorlike of nalatige daad.

In die nie-so-algemene situasie van sub-agentskap, werk die koper se agent as 'n subagent van die verkoper se noteringsmakelaar.

As sodanig is hy skuldig aan die verkoper eerder as aan die koper. In hierdie situasie kan die verkoper en hul makelaar aanspreeklik gehou word vir die optrede van die koper se agent.

Wederkerige aanspreeklikheid kom by die agentskap

Daar is tans nie baie transaksies waar die eiendomsprofessie eintlik as agent vir sy kliënt of kliënt optree nie. Om 'n paar verwante terme en bepalings te verstaan, kan help om vas te stel of dit in u situasie is.

Express agentskap word geskep deur 'n mondelinge of 'n skriftelike ooreenkoms tussen die prinsipaal en die agent. Dit dui op hul uitdruklike voorneme vir hierdie verteenwoordigende status. In real estate word die agentskap gewoonlik geskep deur 'n skriftelike noteringsooreenkoms met 'n verkoper, of 'n koperagentskapooreenkoms met 'n koper. Sommige state laat verbale ooreenkomste toe, maar die meeste doen nie.

Byna alle lande vereis 'n vorm van openbaarmaking aan die kliënt of die voornemende kliënt oor hoe die agent hulle sal verteenwoordig in hul eiendomstransaksie.

Maak seker jy verstaan ​​jou staat se reëls en die verskillende maniere waarop jy wettiglik as verteenwoordiger beskou kan word. U pligte en verpligtinge teenoor die kliënt sal aansienlik wissel, gebaseer op die tipe verteenwoordiging waaroor u kontraktueel ooreengekom het.

Ken die wette in jou staat wat bepaal wanneer iemand 'n "agent" is en wanneer hy nie so goed is nie.

Weet wat benodig word van jou as jy 'n agent is, en probeer dit noukeurig en ywerig. Moenie dienste of advies aanbied wat jy nie gekwalifiseer het nie. Howe het beslis dat die eiendomsprofessie moes weet waar die kliënt vir die nodige inligting moes stuur.

Fidusiêre Pligte

'N Fidusiêre is gewoonlik 'n persoon wat jy vertrou om in jou eie beste belange te optree, eerder as haar eie of dié van enigiemand anders. Die trust is tipies gekoppel aan bates, geld of eiendom. In vaste eiendom bestaan ​​daar 'n fidusiêre verhouding tussen 'n agent, bekend as die fidusiêre, en 'n koper of verkoper, bekend as die prinsipaal. 'N Koper se agent werk namens die koper en moet daardie koper se belange bo die agent se eie belange hou. Die vertroue wat geskep word, vereis die hoogste standaard van sorg en lojale behandeling aan die koper.

Fidusiêre pligte word slegs benodig indien die eiendomsprofessie in 'n "agent" hoedanigheid optree. Alhoewel hulle almal eiendomsagentskappe genoem kan word, is die feit dat baie min aanbiedings deesdae 'n makelaar behels wat werklik as agent optree. Maar daar is sekere middels beskikbaar vir die skending van fidusiêre pligte wanneer dit die geval is.

Kopers en verkopers van vaste eiendom word dikwels verward oor die rol van makelaars, wat die agente verteenwoordig, en eiendomsagentskapverhoudings. Baie state vereis dat agente kopers en verkopers 'n agentskap-openbaarmakingsvorm gee om te teken. Hierdie vorm is nie 'n ooreenkoms nie. Dit is letterlik wat dit sê dit is-'n openbaarmaking waarin die verskillende aard van moontlike agentskapverhoudings verduidelik word. Dit is belangrik om dit deeglik te lees en te hersien, sodat jy beter voorbereid kan wees om die tipe agentskapsverhouding te kies wat jy wil hê.