'N Inleiding tot werkersvergoeding

As u besigheid werkers in diens het, is u waarskynlik deur die wet verplig om werknemersvergoeding te koop. Soos die naam aandui, is hierdie dekking ontwerp om werkers te vergoed vir beserings wat op die werk veroorsaak word. Dit verseker dat beseerde werknemers die werkers vergoedingsvoordele ontvang wat deur die staatsreg voorgeskryf word.

Geskiedenis van Werkersvergoeding

Voordat werkers vergoedingswette ingestel is, is beseerde werkers en hul werkgewers onder die gemene reg geregeer.

Die wet het werkgewers grootliks bevoordeel. Werkers kan vergoeding kry vir beserings op die werk deur hul werkgewer te dagvaar , maar hulle was selde suksesvol. Die meeste werkpakke kan verslaan word op grond van een van die volgende argumente:

Hierdie verdediging was moeilik vir werknemers om te oorkom, so min het vergoeding vir werkplekbeserings verkry. Die situasie het begin verander in die vroeë twintigste eeu, aangesien die publiek meer simpatiek geword het vir werknemers se lot. Die eerste werkersvergoedingswet in die Verenigde State is in 1911 deur die Wisconsin wetgewer aangeneem. Ander state het vinnig gevolg.

Teen die vroeë 1920's het die meeste state 'n werkersvergoedingstelsel geïmplementeer. Die laaste staat om 'n werkersvergoedingswet op te stel, was Hawaii. Sy wet is in 1949 geslaag.

Verpligte Dekking

In alle behalwe twee state (Oklahoma en Texas), is werkersvergoeding dekking verpligtend. Dit beteken dat werkgewers deur die wet verplig is om 'n werkersvergoedingsbeleid namens hulle werknemers te koop.

Werkgewers wat aan hierdie verpligting voldoen, is beskerm teen regsgedinge deur beseerde werknemers. Werkers wat voordele aanvaar vir 'n besering ingevolge 'n werkersvergoedingsbeleid, word verbied om hul werkgewer te dagvaar vir die besering.

Werkersvergoedingswette geld nie vir elke werker nie. Die wette het enkele uitsonderings, wat wissel van staat tot staat. Baie wette sluit huishoudelike en landbouwerkers, onafhanklike kontrakteurs en eenmansake in .

Kostes Reflekteer verwagte verliese

Werknemersvergoeding versekeraars en graderingsagentskappe (soos die NCCI ) versamel groot hoeveelhede data oor werkersvergoedingseise. Hulle tabuleer die data volgens die industrie groep en klassifikasiekode . Vir elke klassifikasie bereken hulle die aantal en grootte van eise wat in elk van die afgelope paar jaar plaasgevind het. Hulle gebruik hierdie data om die frekwensie en erns van toekomstige eise te voorspel. Wanneer u vir die eerste keer werkers vergoedingsversekering koop, sal die koers wat u betaal , die gemiddelde eise-ervaring van die klaskodes wat op u polis gelys is, weerspieël.

Landbou, mynbou en konstruksie is gevaarlike beroepe. Werkers wat in hierdie nywerhede werksaam is, is geneig tot ernstige beserings. So, hul werkgewers betaal betreklik hoë tariewe vir werkers vergoeding dekking.

Werkgewers wat besighede in minder gevaarlike nywerhede bedryf, betaal laer tariewe.

Ervaringsgradering

Sodra jou besigheid al vir 'n paar jaar gewerk het, sal dit waarskynlik onderhewig wees aan ondervindingsklassifikasie . Hierdie term verwys na 'n metode van aanslag waarin u premie op en af ​​aangepas word om u maatskappy se verliesgeskiedenis te weerspieël. Afhangende van jou eise-ervaring, kan jy min of meer betaal vir werkersvergoedingsversekering as ander werkgewers in jou bedryf. As jou verlieservaring beter is as die gemiddelde, kan 'n krediet op jou werkersvergoedingspremie toegepas word. Die omgekeerde is ook waar.

Premium Reduction Strategies

Werkgewers het 'n aantal opsies om hul werknemers se vergoedingspremies te verminder. Die een is om 'n risikobestuursprogram in te stel ten einde beserings op die werk te verminder. As u hulp nodig het om 'n program op te stel, vra u versekeraar om hulp.

Baie versekeraars bied risikobeheerdienste om hul polishouers te help om verliese te verminder.

Nog 'n opsie om jou premies te verminder, is om 'n dividendplan in te skryf. Dividendplanne beloon werkgewers wat 'n goeie verliesrekord het. Daar is verskillende tipes planne. Sommige planne bereken dividende slegs op premie. Ander beskou ook jou verlieservaring. Dividendplanne verskil per staat, en van een versekeraar na 'n ander.

'N Derde manier om die koste van werkers se vergoeding te verlaag, is deur selfversekering . Wanneer jy selfverseker is, neem jy 'n gedeelte van die risiko van werkers se vergoedingsverliese aan. Twee soorte selfversekering wat vir klein besighede beskikbaar is, is 'n klein aftrekbare plan en groepversekering. 'N Selfversekerde groep is 'n versameling besighede wat hul premies en verliese poel. Groep selfversekering is nie in alle lande beskikbaar nie.