Leer oor vrywaringsooreenkomste

Om 'n skadeloosstelling ooreenkoms te verduidelik, is dit eers nodig om die term " skadeloosstelling " te omskryf. Skadeloosstelling word omskryf as 'n plig om enige verlies, skade of aanspreeklikheid wat deur 'n ander aangegaan word, goed te maak. Skadeloosstelling het die algemene betekenis van "onskadelik hou", dit wil sê, een party hou die ander skadeloos vir enige verlies of skade. Sommige variasies van betekenis vir die term "skadeloosstelling:"

Die tipe besigheid wat 'n vrywaringsooreenkoms sou gebruik

Die mees algemene geval van 'n onderneming met skadeloosstellingsooreenkomste is in konstruksie. Maar enige besigheid met werknemers mag hê dat daardie werknemers 'n skadeloosstellingsooreenkoms onderteken om te beskerm teen werknemer se regsgedinge. Huurmotormaatskappye gebruik ook skadeloosstellingsooreenkomste om te beskerm teen regsgedinge van ongelukke wat huurmotorbestuurders betref.

Skadeloosstelling Ooreenkomste en Gevaarlike Aktiwiteite

Besigheidsinskrywings wat 'n bietjie gevaarlike aktiwiteite aan die publiek bied (ski, para-seil, pretparkritte) vereis dat die lede van die publiek 'n skadeloosstellingsooreenkoms onderteken wat die onderneming vrystel van aanspreeklikheid in geval van 'n ongeluk.

In werklikheid, as die besigheid nalatig is (foutiewe toerusting, swak instandhouding), het die individu wat beseer is nog steeds 'n eis teen die maatskappy.

'N Skadeloosstellingsooreenkoms (soms 'n onskadelike ooreenkoms genoem) kan 'n kontrak of 'n kontrak wees. In hierdie gevalle is 'n skadeloosstellingsooreenkoms kontraktaal wat een van die partye vrywaar (hou skadeloos) in 'n kontrak vir spesifieke aksies wat kan skade aan die ander party veroorsaak.

Voorbeelde van vrywaringsooreenkomste

In elkeen van hierdie gevalle en vele ander moet Party A oortuig word om 'n kontrak te onderteken wat hom of haar kan laat aankla. Party B word dus vereis om Party A te vrywaar, sodat die kontrak onderteken kan word.

Soorte Skadeloosstellingsooreenkomste

Vrywaringsooreenkomste word algemeen in konstruksiekontrakte gevind. In hierdie konteks is daar verskillende tipes:

Tipiese Onderdele van 'n Skadeloosstelling Ooreenkoms

Die spesifieke vorm van 'n skadeloosstellingsooreenkoms wissel volgens die staatsreg. Dit is 'n algemene oorsig van wat u in 'n skadeloosstellingsooreenkoms kan vind. Die twee partye sal beskryf word:

Die ooreenkoms kan oorweging (gewoonlik 'n som geld) beskryf wat gebruik sal word om die ooreenkoms te verseker. Die ooreenkoms sal die spesifieke bepalings aandui waaronder die skadeloosstelling onskuldig gehou sal word. Dit is redelik ingewikkelde regstaal.

Uitsluitings tot die ooreenkoms sal beskryf word. Een algemene uitsluiting is nalatigheid of skuld van die vrywaring.

Dit wil sê, indien die vrywaring getoon kan word om nalatig te wees, werk die vrywaring nie (die skuldigde is skuldig en kan gedagvaar word).

'N Eisproses sal beskryf word, insluitend wanneer 'n eis ingedien moet word en die grense van die eis. Die ooreenkoms sal bepaal wie die bewyslas het; Die skadeloossteller moet gewoonlik bewys dat die eis nie gepas is nie. Dit is die belangrikste dele van 'n skadeloosstelling ooreenkoms, meestal prosedurele.