Kan jy jou versekeringsvoordele aan iemand anders toewys?

Die meeste besigheidsversekeringspolisse bevat 'n sogenaamde anti-opdragklousule. Hierdie klousule verbied polishouers om enige van hul regte onder die polis aan iemand anders oor te dra. Dit beteken dat die versekerde besigheid nie sy reg kan gee om eisebetaling aan 'n ander party te versamel nie. Wette in meeste lande toelaat egter dat polishouers hul regte onder 'n ander party onder sekere omstandighede kan oordra.

Anti-Opdrag Klousule

In die standaard- ISO- beleid is die anti-opdragklousule in 'n aparte vorm genaamd die Algemene Beleidsvoorwaardes. Hierdie voorwaardes geld vir alle dekkings wat in die polis ingesluit word. Byvoorbeeld, as 'n polis besigheids outomatiese , algemene aanspreeklikheid en kommersiële eiendomsbedekkings insluit , is die anti-opdrag-klousule van toepassing op al drie dekkings.

Die klousule is geregtig op Oordrag van u regte en pligte ingevolge hierdie beleid. Dit sluit die volgende voorsiening in:

U regte en pligte ingevolge hierdie polis mag nie sonder ons skriftelike toestemming oorgedra word nie, behalwe in die geval van die dood van 'n individu met die naam versekerde.

Die anti-opdragklousule verbied die versekerde om enige van sy regte of verpligtinge onder die polis aan iemand anders te oordra sonder die versekeraar se toestemming. Die enigste uitsondering is indien die genoemde versekerde 'n individu is (eenmansaak) en hy of sy sterf.

'N Werkstuk word in hierdie geval toegelaat omdat 'n eenmansaak en die individuele eienaar een en dieselfde is. As die individu sterf, kan die besigheid nie oorleef tensy dit aan iemand anders verkoop word nie.

'N Anti-opdragklousule is bedoel om te verhoed dat die versekeraar onwetend risiko's aanvaar wat hy nooit van plan was om aan te neem nie.

Kommersiële versekeraars hersien versekeringsversoekers versigtig. Voordat hulle beleid uitreik, beskou onderskrywers die kennis en ervaring van 'n maatskappy se eienaars en bestuurspersoneel. As 'n besigheid aan iemand anders verkoop word, mag die nuwe eienaars nie so vaardig of aandagtig wees soos die vorige. Vanuit die versekeraar se oogpunt is die nuwe eienaars 'n onbekende risiko.

Na-verlies opdragte toegelaat

Die anti-opdragklousule onderskei nie tussen opdragte wat gemaak is voor 'n verlies en die wat daarna gemaak is nie. Tog het howe in die meeste state toegelaat dat polishouers hul regte aan 'n ander party toewys nadat 'n verlies plaasgevind het. Voorverliesopdragte is steeds verbode. Hier is 'n voorbeeld van 'n na-verlies-opdrag van versekeringsvoordele.

Victor bedryf 'n restaurant genaamd Vital Vittles uit 'n gebou wat hy besit. Laat een Januarie nag word twee waterpype in die gebou gevries. Die pype breek daarna en veroorsaak aansienlike waterskade aan Victor se gebou. Victor word gedwing om sy restaurant te sluit totdat die herstelwerk voltooi is.

Victor huur 'n waterskadekontrakteur genaamd Rapid Restoration om die skade aan sy gebou te herstel. Hy vertel die kontrakteur dat hy die herstelwerk vinnig moet doen, aangesien hy angstig is om sy restaurant te heropen.

Die kontrakteur sê dat die herstelwerk bespoedig kan word indien Victor sy regte onder die beleid tot vinnige herstel teken. Die kontrakteur sal dan voortgaan met die herstelwerk en onderhandel oor 'n eisafhandeling met Vital Vittles se kommersiële eiendomsversekeraar. Victor stem saam met die opdrag en die kontrakteur begin die herstelwerk.

Terwyl Vital Vittles se kommersiële eiendomsbeleid 'n anti-opdragklousule bevat, het Victor sy regte aan Rapid Restoration toegeken nadat daar 'n verlies plaasgevind het. So, in die meeste state, kan Victor se versekeraar nie die opdrag verwerp nie. (Veronderstel post-verlies werkopdragte word toegelaat in Victor se staat).

Probleme met opdragte van voordele

In onlangse jare is die toekenning van voordele (AOB) ooreenkomste problematies in sommige lande, veral Florida. Gewetenlose kontrakteurs het gepleeg op niksvermoedende huiseienaars en sake-eienaars wat waterskade gely het .

Sommige kontrakteurs werk alleen terwyl ander in kuikens werk met krom prokureurs. In enige geval oortuig die kontrakteur die polishouer om sy of haar regte onder die polis aan die kontrakteur toe te ken. Die kontrakteur oordryf dan die koste van die herstelwerk en versamel die opgelope bedrag van die versekeraar. Die polishouer word met 'n groot eis op sy of haar verliesgeskiedenis gelaat. Wanneer die polis verstryk, kan die versekeraar weier om dit te hernu .

In die vorige voorbeeld het Victor sy regte toegeken onder die beleid vir vinnige herstel. Gestel Rapid Restoration voltooi slegs die helfte van die herstelwerk op Victor se gebou. Die werklike koste is $ 15,000, maar die kontrakteur dien 'n rekening aan die versekeraar vir $ 30,000. Alternatiewelik, die kontrakteur lewer nooit 'n wetsontwerp in nie, maar sukkel die versekeraar vir $ 30,000. In beide gevalle kan die versekeraar weier om te betaal op grond daarvan dat die kontrakteur versekeringsbedrog gepleeg het . Victor kan nie ingryp nie omdat hy sy regte aan die kontrakteur onderteken het. As die kontrakteur onsuksesvol is in sy regsgeding teen die versekeraar, kan dit betaling van Victor se maatskappy eis.

Vermy probleme met AOBs

As 'n sake-eienaar kan u probleme met AOB's en gewetenlose kontrakteurs vermy deur die volgende stappe te doen:

AOB's in Gesondheidsversekering

Toekenning van voordeelooreenkomste is algemeen in gesondheidsversekering. Pasiënte word dikwels gevra om sulke klousules te aanvaar voordat hulle behandeling ontvang van 'n dokter, hospitaal of ander gesondheidsorgverskaffer. Die opdrag van voordele-klousule dra die pasiënt se reg om voordele ingevolge sy of haar gesondheidsbeleid aan die verskaffer te versamel. Deur die ondertekening van die dokument, stem die patent in dat betalings direk aan die verskaffer gemaak sal word vir die dienste wat gelewer word. Die klousule bepaal dat die pasiënt uiteindelik verantwoordelik is vir die koste indien die versekeraar versuim om te betaal.

Sodra die behandeling uitgevoer is, dien die verskaffer die AOB saam met 'n eis aan die pasiënt se gesondheidsversekeraar. Die versekeraar betaal die verskaffer vir dienste wat aan die pasiënt gelewer word.