Korporatiewe-Eie Lewe (Dooie Boer) Versekering

Korporatiewe besit (versekerde COLI) is lewensversekering wat deur 'n besigheid op die lewe van 'n werknemer gekoop word. Die besigheid is die begunstigde en die werknemer is die versekerde (onderhewig aan versekering). Wanneer die werknemer sterf, ontvang die besigheid sterftevoordele van die versekeraar. Die maatskappy kan die begunstigde bly, selfs nadat die versekerde werknemer die firma verlaat het. COLI mag op een werknemer of 'n groep werkers geskryf word.

Dooie Boerensversekering

Lewensversekering met korporatiewe besit is geskep om besighede te beskerm teen die dood van bestuurders wat noodsaaklik was vir die bedrywighede van die maatskappye. Die dekking is omstrede omdat sommige mense dink dat besighede nie voordeel moet trek uit die dood van hul werknemers nie. COLI is in die 1980's en 1990's mishandel toe groot maatskappye beleide op duisende laevlakwerkers gekoop het sonder dat hulle kennis gehad het om belastingmotte te ontgin. Kongres het die skuiwergate in 2006 gesluit deur die Pensioenbeskermingswet te slaag. COLI verwys soms na die afwykende term "dooie boer versekering."

Hoe dit werk

COLI is gewoonlik gebaseer op óf die hele lewens- of universele lewensversekering. Die premie bestaan ​​uit twee dele:

Die koste van versekering sluit in 'n bedrag vir die sterftevoordeel plus administratiewe uitgawes.

Die spaargedeelte bestaan ​​uit fondse belê in bates soos aandele en effekte. COLI kan opgestel word sodat die bates in 'n aparte rekening of 'n algemene rekening gehou word. Wanneer COLI met 'n aparte rekening geskryf word, het die polishouer beheer oor die bates en kan hy kies hoe om die fondse onder hulle te verdeel.

Die waarde van die spaargedeelte wissel as die waardes van die onderliggende bates verander. Wanneer COLI opgestel word met 'n algemene rekening, beheer die versekeraar die bates. Onder hierdie tipe opstelling, besluit die versekeraar hoe om geld toe te ken onder die bates wat gehou word. Die versekeraar verklaar die toepaslike opbrengskoers elke jaar.

Soorte COLI

Daar is verskeie tipes lewensversekeringsbesigheid in die besit van die maatskappy. Een is 'n sleutelpersoonversekering, wat 'n maatskappy vergoed vir die verlies van 'n individu (soos 'n vennoot of president) wat noodsaaklik is vir die onderneming se oorlewing. Afhangende van die polis wat aangekoop word, kan sleutelpersoonversekering lewens- of ongeskiktheidsvoordele verskaf.

Nog 'n soort COLI is 'n lewensversekeringsverdeling met split-dollar. Soos sy naam aandui, behels dit 'n reëling waardeur die maatskappy en 'n werknemer die premie, sterftevoordele en kontantwaarde van die polis deel. Baie opsies is beskikbaar. Byvoorbeeld, die werkgewer kan die hele premie betaal. Wanneer die werknemer sterf, ontvang sy of haar begunstigdes die sterftevoordeel. Die maatskappy ontvang óf die kontantwaarde van die polis of die bedrag wat dit in premies betaal het, watter een ookal groter is.

Waarom Werkgewers koop COLI

COLI word dikwels gebruik om werknemervoordeelplanne te koop, soos nie-gekwalifiseerde uitvoerende gesondheidsplanne of uitgestelde vergoedingsplanne.

Die werkgewer (COLI eienaar) kan vir voordele betaal deur die kontantwaarde van die versekering of leen daaruit te onttrek. COLI bied belastingvoordele vir werkgewers sedert die beleggingsopbrengste (toename in kontantwaarde) en die sterftevoordele is belastingvry. Onder IRS-reëls is voordele slegs belastingvry as die versekerde kwalifiseer as 'n maatskappy direkteur, 'n hoogs vergoedde werknemer of 'n hoogs vergoedde individu, aangesien hierdie bepalings deur die IRS bepaal word. Die premies wat vir die polis betaal word, is nie aftrekbaar nie.

Kennisgewingsvereistes

Onder federale wetgewing moet werkgewers wat COLI aankoop, skriftelik kennis gee aan alle werknemers wie se lewens verseker is. In die kennisgewing moet vermeld word dat die maatskappy die begunstigde is en die bedrag van die versekerde bedrag spesifiseer. Werknemers moet hul skriftelike toestemming tot die reëling gee voordat die polis uitgereik word.

Belastinglêer

Enige maatskappy wat lewensversekeringsbesigheid koop, moet die IRS-belastingvorm 8925 aan die einde van elke jaar indien waarin 'n COLI van krag is. Die maatskappy moet die aantal werknemers wat deur die versekering gedek word, en die totale versekeringsbedrag aan die einde van die belastingjaar rapporteer. Polishouers moet ook aandui of 'n geldige toestemming van elke gedekde werknemer ontvang is. Indien enige werknemers nie ingestem het nie, moet die maatskappy rapporteer hoeveel nie ooreengekom is nie. 'N Maatskappy is slegs op belastingvrye grondslag geregtig op die opbrengs van die polis indien dit behoorlik ingevul is as vorm 8925.