6 Basiese beginsels van New Jersey se Deposito-wet

Die Limiete en Regulasies vir New Jersey-verhuurders en huurders

In New Jersey kan die sekuriteitsrekeningreëls in die Wet op Huur Sekuriteitsdeposito gevind word. Hierdie Wet bevat basiese wette verhuurders en huurders moet volg vir die invordering van deposito's, aftrekkings van 'n deposito en die prosedures vir die terugbetaling van 'n huurder se sekuriteit deposito. Leer ses noodsaaklikhede van die staatwette. Daarbenewens moet u altyd na die dorp of provinsie kyk waar u beleggingseiendom geleë is om vas te stel of daar addisionele reëls is wat van toepassing is.

6 Basiese beginsels van New Jersey se Deposito-wet:

 1. Sekuriteitsdeposito: Een en 'n half maand se huur.
 2. Stoor Deposito: Geldmarkfonds of Bankrekening Met Rente.
 3. Skriftelike Kennisgewing Vereis: Ja. Na ontvangs deposito en drie ander tye.
 4. Sekuriteitsdeposito Aftrekkings: Onbetaalde huur en skade.
 5. Terugbetaling: gewoonlik 30 dae. Sien uitsonderings.
 6. Verkoop van eiendom: oordra sekuriteitsdeposito's aan nuwe eienaar en stel huurders in kennis.

1. New Jersey Security Deposit Limit

In New Jersey, die meeste wat 'n verhuurder kan hef as 'n deposito is een en 'n half maand se huur. As 'n verhuurder 'n huurder verhoging verhoog, kan die verhuurder ook die deposito verhoog om saam te val met die huur verhoging, maar kan nie meer as 'n 10 persent verhoging in die deposito in enige gegewe jaar vra nie.

2. Stoor die Sekuriteitsdeposito in New Jersey

Huurders in New Jersey het twee opsies vir die stoor van 'n huurder se sekuriteit deposito:

 1. Geldmarkfonds - 'n Huurder mag die deposito in 'n geldmarkfonds belê solank die beleggingsmaatskappy in New Jersey gevestig is, geregistreer is onder die "Investment Company Act of 1940," het aandele wat geregistreer is onder die " Wet op Sekuriteite van 1933 en die fonds het 'n vervaldatum van 'n jaar of minder.
 1. Rentebaarrekening - Huurders wat 10 of meer eenhede besit, moet die deposito in 'n bankrekening plaas wat rente betaal teen 'n koers gelyk aan of groter as die rente wat op die bank se geldmarkrekeninge betaal word. Huurders wat minder as 10 eenhede besit, moet ook die geld in 'n rentedraende bankrekening plaas, maar daar is geen spesifieke vereiste vir die rentekoers nie.

Die verhuurder is verplig om die huurder jaarliks ​​die rente of die verdienste op hul sekuriteitsdeposito te betaal. As die huurder wil, kan hulle hierdie bedrag gekrediteer in die volgende maand se huurgeld.

In New Jersey, as 'n verhuurder nie 'n huurder se deposito op die regte rekening stoor nie, kan die huurder skriftelik kennis gee dat hulle die huurder wil hê om hul deposito te gebruik, plus sewe persent rente, om hul huur te betaal. Die verhuurder kan nie vir enige bykomende sekuriteit deposito vra nie.

3. Is daar skriftelike kennisgewing in New Jersey vereis?

Ja. Daar is vier afsonderlike gevalle waar 'n verhuurder die huurder skriftelik moet in kennis stel aangaande hul sekuriteit deposito:

 1. Binne 30 dae na ontvangs van die sekuriteit deposito-verhuurders mag hierdie kennisgewing as deel van die huurooreenkoms insluit . As die deposito terme ingesluit is in 'n sekuriteitsdeposito-klousule , is geen addisionele skriftelike kennisgewing nodig nie.
 1. Binne 30 dae nadat u die deposito na 'n ander bank- of geldmarkfonds verskuif het.
 2. Een keer per jaar wat saamval met die jaarlikse rentebetaling.
 3. Binne 30 dae na die oordrag van eienaarskap van die eiendom.

Hierdie skriftelike kennisgewing moet insluit:

Indien die verhuurder nie die huurder betaal nie, die rente wat die huurder geregtig is op of versuim om skriftelike kennis te gee wanneer dit deur die wet vereis word, kan die huurder skriftelik kennis gee dat die verhuurder dit moet doen. Na ontvangs van hierdie skriftelike kennisgewing kan die huurder se sekuriteit deposito as huur gebruik word indien die verhuurder nie binne 30 dae volg nie en die verhuurder mag nie 'n bykomende deposito aanvra nie.

4. Sekuriteitsdeposito Aftrekkings in New Jersey

'N Huurder mag die hele of 'n deel van 'n huurder se sekuriteit deposito hou om die volgende redes:

Die verhuurder mag nie enige aftrekkings van die sekuriteitsdeposito maak nie totdat die huurder uit die eenheid verhuis het.

5. 30 dae om terug te betaal deposito

6. Wat gebeur met die deposito indien u u eiendom verkoop?

As u u eiendom verkoop, is dit u verantwoordelikheid om binne vyf dae die sekuriteitsdeposito's, tesame met enige rente, aan die nuwe eienaar oor te dra. U moet ook die huurders per geregistreerde of gesertifiseerde pos in kennis stel van die oordrag van hul sekuriteit deposito aan die nuwe eienaar binne 30 dae na die oordrag. Die nuwe eienaar se naam en adres moet in hierdie skriftelike kennisgewing ingesluit word. Die nuwe eienaar sal steeds verantwoordelik wees vir die terugbetaling van die deposito aan die huurder, plus enige opgelope rente, selfs as u nooit die sekuriteitsdeposito's aan hom of haar oorplaas nie.

Wat is New Jersey se deposito wet?

Die volledige teks van New Jersey se sekuriteitsdeposito-wetgewing kan gevind word by die New Jersey Statutes, aangevra 46: 8-19 tot 26 .