Voorbeeld Brief om huur te verhoog vir maandelikse huurders

Die wettige manier om die huur te verhoog

Huurders moet spesifieke regsprosedures volg wanneer huurders huur verhoog word. Die twee groot vereistes wat verhuurders moet volg is om die huurder skriftelik kennis te gee van die verhoging en om hierdie kennisgewing 'n sekere aantal dae te gee voordat die huurder se huurkontrak verval. Hieronder vind u 'n voorbeeldbrief van hoe om 'n maandelikse huurder in kennis te stel dat u hul huur gaan verhoog.

Verhoog 'n huurverhoging die deposito?

Dit kan.

Baie lande stel 'n maksimum bedrag wat 'n verhuurder kan hef as 'n sekuriteit deposito gebaseer op die maandelikse huur. Byvoorbeeld, die sekuriteit deposito kan twee keer die maandelikse huur wees. As die maandelikse huurgeld dan opduik, kan die verhuurder die huurder vereis om addisionele geld in te stel teenoor hul deposito. Hierdie bykomende bedrag sal gewoonlik verskuldig wees, terwyl die huurverhoging in werking tree.

6 maniere Huurders word beskerm tydens huurverhoging

'N Huurder het nie die vermoë om huurders se huur te verhoog wanneer hy of sy dit voel nie. Daar is sekere stappe wat verhuurders moet volg om die huur te verhoog wat bedoel is om die huurder te beskerm teen belaglike en onbillike verhogings.

1. ' n Huurverhoging kan nie gedurende die huurtermyn voorkom nie. Tensy die huurooreenkoms spesifiek anders sê, word huurverhogings nie toegelaat gedurende die huurtermyn nie. Die huurder het 'n ooreenkoms geteken om die eiendom teen 'n sekere prys te huur. Hierdie prys sal geldig bly totdat die huurkontrak verstryk.

'N Huurder kan 'n huurverhoging voorstel wanneer 'n nuwe huurooreenkoms onderteken moet word.

2. Huurders moet skriftelike kennisgewing gee voor verhoging . Indien 'n verhuurder huurders se huur wil verhoog, moet die verhuurder skriftelik kennis gee aan die huurder. Hierdie kennisgewing kan per hand afgelewer word of aan die huurder gepos word.

Dit is altyd 'n goeie idee om hierdie kennisgewing per gesertifiseerde pos te stuur sodat daar 'n rekord is wat die huurder ontvang het. Om 'n huurder mondeling in kennis te stel van 'n huurverhoging sal nie in die hof verskyn nie.

3. Huurders moet behoorlike skriftelike kennisgewing gee . Vir huurders van maand tot maand is dit algemeen dat 'n staat se wet vereis dat die verhuurder 30 of 60 dae kennis moet maak voordat die huurverhoging gaan plaasvind. Die hoeveelheid kennisgewing wat nodig is, sal dikwels afhang van die persentasie wat die huurgeld verhoog. In die stad Seattle en Kalifornië, as die huurgeld met 10 persent verhoog sal word, word 60 dae kennisgewing vereis.

4. Bedrag van Toename- ' n Huurverhoging moet gewoonlik as redelik beskou word. 'N Huurder verhoog dikwels huurgeld om meer geld te hê om uitgawes te dek, maar wil nie huurders verloor nie. As 'n eiendom gehuur word, is daar spesifieke reëls vir die verhoging van huurgeld en hoe gereeld die verhuurder die huur kan verhoog.

5. Huurder kan onwettige huurverhoging in die hof beveg - As 'n huurder voel dat die verhuurder sy huur verhoging as 'n daad van vergelding of diskriminasie, kan hy of sy die verhuurder hof toe neem. 'N Voorbeeld van 'n verhoging van verhoging van huurgeld sal 'n verhuurder wees wat huurders se huur verhoog, omdat die huurder gekla het oor 'n potensiële gesondheidskending by die eiendom.

6. Reg om huurverhoging te verwerp - ' n huurder hoef nie die huurverhoging in te stem nie. Indien hy of sy egter nie instem om die hoër huur te betaal nie, en dit is 'n redelike verhoging, moet die huurder uit die huureenheid beweeg. As die huurder in die huureenheid bly wanneer hul ou huurkontrak verstryk, sal hulle verantwoordelik wees vir die betaling van die nuwe huur.

Voorbeeld kennisgewing van huur verhoging vir maand tot maand huurders

Om: Naam van huurder in te voer

Voeg adres van huurder in

Voeg eenheidsnommer in

Hierdie kennisgewing is om u in kennis te stel van die begin op, Invoegdatum van huurverhoging , die maandelikse huurgeld vir die eenheid wat u tans beset, Eenheid Invoegingseenheidnommer , wat by Eiendomsadres verskyn , sal verhoog word na Nuwe maandelikse huur per maand in te voeg. . Hierdie huurbetaling is verskuldig op of voor die 5de dag van elke maand.

(Sien ook: Wanneer huur van huurders in te samel )

As u u huurgeld wil voortgaan, is die nuwe maandelikse huurbetaling van Insert New Monthly Rent nodig. Let asseblief daarop dat alle ander bepalings van u oorspronklike huurooreenkoms van krag bly.

Teken asseblief die kennisgewing hieronder aan, met aanduiding van u ooreenkoms en voortgesette huurgeld, of aandui u meningsverskil en daaropvolgende beëindiging van huurgeld.

Dankie. Ons waardeer u volgehoue ​​huurgeld.

Die uwe,

Huurder se handtekening : _________________________

Datum : ______________________________________

_ _ _

___ Ek stem in tot die nuwe maandelikse huurbedrag van Invoeging Nuwe Maandelikse Huur wat begin op Invoegdatum van Huurverhoging en sal voortgaan om my maand tot maand huurgeld soos per ons oorspronklike huurooreenkoms.

Huurder Handtekening : __________________________

Datum : ___________________________________

___ Ek stem nie saam met die nuwe maandelikse huur van Insert New Monthly Rent. Ek sal nie my maand tot maand huurgeld voortduur nie en sal die perseel ontruim deur Insert Move-Out Date volgens die bepalings van ons oorspronklike huurooreenkoms. (Sien ook: Sample Check-Out Checklist )

Huurder Handtekening : ________________________________

Datum : _________________________________________

Volgende: Voorbeeld Kennisgewing van Huurverhoging - Jaarlikse Huurders