Basiese beginsels van Noord-Carolina se Deposito-wet

Tye wat jy kan aftrekkings neem van die deposito

Die staat Noord-Carolina het basiese wette wat verhuurders moet volg wanneer dit by die sekuriteit deposito kom. As u nie die korrekte reëls nakom nie, kan u u reg verbeur om 'n huurder se sekuriteit deposito te hou. Hier is sewe veiligheidsreëls wat elke verhuurder in Noord-Carolina moet verstaan ​​en volg.

1. Noord-Carolina Deposito Limiet hang af van die lengte van die huurkontrak

2. 8 redes waarom u 'n deposito in Noord-Carolina kan hou

3. 30 dae na verhuis na die huurder se sekuriteit deposito

4. Stoor deposito in 'n trustrekening of 'n verband

5. Skriftelike Kennisgewing Vereis Na Invordering Sekuriteit Deposito In Noord-Carolina

6. Deurlopende inspeksie word nie in Noord-Carolina vereis nie

7. Terugkeer of oordrag deposito by verkoop van eiendom in Noord-Carolina

Noord-Carolina Deposito Limiet hang af van die lengte van die huurkontrak

Die maksimum bedrag wat u as 'n sekuriteitsdeposito in Noord-Carolina kan hef, hang af van die lengte van huurgeld.

8 Redes waarom u 'n huurder se sekuriteit deposito in Noord-Carolina kan hou

In die staat Noord-Carolina, kan eienaars die hele of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteitsdeposito vir die volgende redes hou:

30 dae na verhuis na huurder se sekuriteit deposito

'N Huurder in Noord-Carolina het gewoonlik 30 dae nadat die huurder uitstap om 'n huurder se sekuriteitsdeposito, per pos of persoonlik, terug te gee. As die verhuurder nie die koste binne die 30-dae-venster akkuraat kan bereken nie, het die verhuurder 60 dae om die deposito of die saldo van die deposito aan die huurder terug te betaal. Selfs as die verhuurder 60 dae het om die deposito terug te betaal, moet die verhuurder die huurder steeds 'n skatting van koste binne 30 dae na huurder se uitstap gee .

Geskrewe Item:
Saam met die saldo van die deposito moet die verhuurder ook 'n gedetailleerde lys van skadevergoeding of aftrekkings verskaf. 'N Huurder kan by 'n verhuurder aansoek doen indien die verhuurder nie die behoorlike prosedures gevolg het soos uiteengesit in Noord-Carolina se Wet op Huurdersekuriteit.

Vervoeradres:
Indien die huurder nie die verhuurder van 'n vragadres voorsien het nie, kan die verhuurder na 30 dae hul wettige aftrekkings van die deposito maak en die oorblywende gedeelte van die deposito vir ses maande vir die huurder moet versamel.

Stoor deposito in 'n trustrekening of 'n verband

In die staat North Carolina het 'n verhuurder twee opsies om 'n huurder se sekuriteit te stoor:

  1. Trustrekening - Die rekening moet in 'n gelisensieerde en versekerde bank of finansiële instelling wees wat in Noord-Carolina geleë is.
  2. Bond - 'n Huurder kan kies om 'n verband te plaas vir die bedrag van die deposito. Die verband moet uitgereik word deur 'n versekeringsmaatskappy wat 'n besigheidslisensie in Noord-Carolina het. As die verhuurder 'n verband plaas vir die bedrag van die deposito in die staat North Carolina, is hulle dan vry om die sekuriteitsdeposito's in 'n trustrekening buite die staat te hou indien hulle kies.

Skriftelike Kennisgewing Vereis Na Invordering Sekuriteit Deposito In Noord-Carolina

Binne 30 dae na ontvangs van die deposito moet die verhuurder die huurder in kennis stel van die naam en adres van die bank of finansiële instelling waar die deposito gehou word of die versekeringsmaatskappy wat die verband gepos het.

Deurlopende inspeksie word nie in Noord-Carolina vereis nie

'N Wandeling deur inspeksie word nie in die staat Noord-Carolina vereis nie.

Terugkeer of oordrag deposito by die verkoop van eiendom in Noord-Carolina

As jy jou huur eiendom verkoop of eienaarskap andersins oorgedra word, moet jy binne 30 dae een van die volgende doen:

  1. Oordra die deposito, minus enige wettige aftrekkings, aan die nuwe eienaar. U moet ook die huurder skriftelik in kennis stel per pos van die oordrag saam met die naam en adres van die nuwe eienaar.
  2. Stuur die deposito, minus enige wettige aftrekkings, aan die huurder terug.

Wat is Noord-Carolina se sekuriteitsdeposito-wet?

Vir die oorspronklike teks wat sekuriteitsdeposito's in die staat North Carolina betref, verwys asseblief na die Algemene Statute van Noord-Carolina §§ 42-50. tot 42-56. andersins bekend as die Wet op Huurders Sekuriteitsdeposito